Kezdőlap
EUR: 363.5500; USD: 300.4000; CHF: 328.2000
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

ÉRSEKI MISSZÓ: DR. BÁBEL BALÁZS FÖLSZENTELTE AZ ÖTVENEDIK PORTA KERESZTET

KÖZREADJUK A PLÉBÁNOS ÚR ÉRSEKI KÖSZÖNTŐJÉT

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__6022
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti metropolita szombaton délután, ragyogó időben, népes hívősereg körében újraszentelte, a Mária napra megújított Pálmonostora - Postaházi-dülő, úgynevezett KASZA-keresztjét. A rekonstrukció számos fölajánló, aktivista és a többi között a Porta Egyesület, Szent Ilona Keresztkörének is sikere. Dr. Bábel Balázs érsek, áldásában a jótevőknek is megköszönte a szorgalmat és az áldozatot. A szakrális ünnepet rangos műsor és áhítatos ének- és imaliturgia tette gazdagabbá. A következőkben közreadjuk a pálmonostori plébános úr köszöntő beszédét....
Nagyméltóságú és Excellenciás Érsek Úr! Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelt Vendégeink! - Kedves Híveim! Tisztelettel és szeretetettel köszöntöm mindazokat, akik a mai napon megtisztelték jelenlétükkel, eljöttek hogy az élet hullámverései közepette elcsöndesedjenek megálljanak e kereszt tövében . Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Főtisztelendő Érsek Atyánkat, aki ma is tanújelét adta, jó pásztori gondoskodó szeretetének, időt és fáradságot nem sajnálva eljött ide a puszta népéhez egyházközségünkbe megáldani megújult keresztünket. „Isten dicsőségének meglátásához nem kell a csillagokig tekintenünk, vagy az egekig hatolnunk, elég, ha leborulunk a kereszt tövéhez, és ott szemléljük Emmanuel örök szeretetét.” Életünk zarándokútja tele van keresztekkel, és sokszor fájdalmas esésekkel, amelyek megtanítanak arra, hogy csak a szeretettel vállalt áldozatnak van értelme és értéke. Nem a hangzatos ígéretek és egyéni célok eredménye ez a mai nap ez az ünnep, hanem a szeretettel és közös összefogással egy közös cél érdekében történt hálaadás. Egy más fél hónappal e kereszt tövében találkoztunk egy páran és elterveztük, hogy megújítjuk közös erővel Krisztus tanításának és szeretetének jelét. Kértük akkor közösen Isten áldását és segítségét munkánkra – hogy az Egyházmegyei misszió keretében esperesi kerületünkben tartózkodó Főpásztorunkat meghívhassuk e kereszt megáldására. Köszönet és hála mindazoknak, akik szakmai tudásukkal –kétkezi munkájukkal hozzájárultak e cél megvalósításához. Főtisztelendő Érsek Úr! Ez az év ünnepi esztendő az Ön életében, hiszen egy évtizede Egyházmegyénk Főpásztora és gondoskodó Atyja. Töretlen hittel és Istentől táplált reménnyel látogatja-, bíztatja, segíti híveit egyházmegyénkben szerte az országban és határainkon túl. Bevallom és megragadva az alkalmat: mérhetetlen hála és fiúi büszkeség volt szívemben, amikor Csíksomlyón, mint szikla szirten álló próféta hirdette Isten országának örömhírét és tanúságot tett határon túli népemnek atyai szeretetéről. Nincs olyan ünnepe- vasárnapja hogy valahol az egyházmegyében valamely plébánián ne segítene az áldozat bemutatásában . Erején felül teszi és végzi szolgálatát az Isten országáért. Híveinek gondos pásztora , papjainak igaz Atyja. Magyar Egyházunk egyetlen Főpásztora aki mindig készségesen áll papjaival megbeszélni a gondokat egyeztetni a teendőket. A maga közvetlenségével -egyszerűségével és nagyszerűségével bátorságot ad a félelmekkel teli embereknek, és apostoli szilárdságot papjainak. Mi itt és most megfogadjuk, hogy továbbra is kísérjük imáinkkal és mindég haza várjuk. Isten áldását kérjük felelősségteljes Főpásztori életére, és legyen továbbra is jel egy reménytelen sötét világban. Isten éltesse és áldja meg minden lépésében. Tisztelettel fölkérem Érsek Urat áldja meg keresztünket !
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés