Kezdőlap
EUR: 365.0700; USD: 311.0200; CHF: 340.5800
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Balázs áldást osztott Balázs érsek Kalocsán

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__72/i__10636
"Szent Balázs püspök, vértanú őrizzen meg téged a torokgyíktól és minden más egyéb bajtól..." Így mondja el a pap az áldást Szent Balázs napján, és a hívek fejet hajtanak a kétágú gyertya előtt. Vasárnap ezt a nemes szolgálatot végezte főtemplomában Kalocsa-Kecskemét érseke. A szentbeszédét Barotai Imre atya címzetes kanonoknak köszönhetően megismerhetik hallgatóink is.

Babits Mihály: Balázsolás

  Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!      Gyermekkoromban két fehér  gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon      s úgy néztem a gyertyák közül,  mint két ág közt kinéző ijedt őzike.      Tél közepén, Balázs-napon  szemem pislogva csüggött az öreg papon,      aki hozzád imádkozott  fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az      oltár előtt, kegyes szokás  szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,      s ő se jól értett. De azért  te meghallgattad és megóvtad gyermeki      életem a fojtogató  torokgyíktól s a veszedelmes mandulák      lobjaitól, hogy fölnövén  félszáz évet megérjek, háladatlanul,      nem is gondolva tereád.  Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,      segíts, Sebasta püspöke!  Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,      hátra se nézünk, elfutunk  a zajló úton, eleresztve kezetek,      magasabb szellemek - de ti  csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.      Nem sért ha semmibe veszünk  s aztán a bajban újra visszaszaladunk      hozzátok, mint hozzád ma én  reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs!      ki mint a szepegő kamasz,  térdeplek itt együgyű oltárod kövén -      mosolyogj rajtam, csak segíts!  Mert orv betegség öldös íme engemet      és fojtogatja torkomat,  gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm      zihál, s mint aki hegyre hág,  mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,      kifulva, akként élek én  örökös lihegésben. S már az orvosok      kése fenyeget, rossz nyakam  fölvágni, melyet hajdan oly megadón      hajtottam gyertyáid közé,  mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs!      Hisz a te szent gégédet is  kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány      kivégzett: tudhatod, mi az!  Te ismered a penge élét, vér izét,      a megfeszített perceket,  a szakadt légcső görcseit, s a fulladás      csatáját és rémületét.  Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,      okos felnőtt! Te jól tudod,  mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall      még az Isten jósága sem,  s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is      olyan nagy dolog a halál.   Február hónap legnépszerűbb szentelménye a Szent Balázs emléknapján kiosztott torokáldás. Szent Balázs szebasztei püspök Diocletianus és Licinius császárok uralkodása alatt halt vértanúhalált Kappadóciában. A legenda szerint nagyon szerette az állatokat, úgyhogy azok barlangja köré csoportosultak és áldását várták. Egyszer pedig egy fiút mentett meg a haláltól, amikor kivette a torkára akadt halszálkát. Máskor egy asszonynak malacát elragadta a farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már börtönben levő püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki hasonlóképpen hozzá folyamodik. Ez a három esemény ragadta meg az emberek figyelmét, úgyhogy ha valakinek torkán szálka akadt meg, Keleten már a 6. században ezt kellett mondani: „Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!” Nyugatra is csakhamar átszármazott tisztelete, és a 13. században általánossá vált. Akár ember, akár állat megbetegedett, gyertyát áldoztak Szent Balázs tiszteletére. Napján vízszentelés is volt, amely vízzel meghintették a templom elé hozott állatokat.
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés