Kezdőlap
EUR: 346.2500; USD: 293.0100; CHF: 321.9900
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Hallgassa meg a búcsúztató beszédet! Szeghalmi Ambrus atya koporsójánál

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__72/i__12551
„Nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.” (Szent Ágoston, részlet végrendeletéből)

Szeghalmi Ambrus kanonok, érseki tanácsos, foktői plébános életének 64., áldozópapságának 41. évében, 2011. szeptember 5-én a Szent Útravalóval megerősítve, türelemmel viselt betegségét követően a kalocsai kórházban váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének.  Paptestvérünk lelki üdvéért 2011. szeptember 12-én, hétfőn a foktői plébániatemplomban,délelőtt 10 órakor mutattak be koncelebrált engesztelő szentmisét, melynek főcelebránsa dr. Bábel Balázs érsek volt.
A szertartást követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a helyi temetőbe kísérték, ahol a feltámadás hitével és reményével szülei mellé helyezték örök nyugalomra.
Ambrus atya 1947. december 7-én született Foktőn. Kalocsán nyerte el a papszentelés kegyelmét 1971. április 17-én. Szentelését követően káplánként szolgált Borotán, majd 1973-tól a kalocsai Szent Imre Plébánián, 1975-től a Mélykút-Beltéri Plébánián, 1978-tól a Kalocsa-Belvárosi Plébánián. 1980-ban vette kézbe első önálló kinevezését, amikor a Fajszi Plébánia plébánosa lett. 1984-ben érdemei elismeréseként érseki tanácsosi címet kapott. 1989-től sükösdi plébánosként folytatta buzgó ténykedését. 1993-ban főpásztora tiszteletbeli kanonoki címet adományozott neki. 1998-tól a Kalocsa-Belvárosi Plébánia plébánosa, és a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan ifjabb mesterkanonoka lett. 1999-2009-ig kerületi esperesként is segítette főpásztorát. 1999-ben rövid ideig oldallagosan ellátta Miskét, 2000-2004-ig, majd 2005-2007-ig plébániája mellett a kalocsai Szent József templomot is. 2006-tól a Káptalan mesterkanonoka, majd 2007-től kiskunsági főesperes. 2007-2008-ig oldallagosan ellátta Szakmárt, és a Kalocsa-Belvárosi Plébániához tartozó Szent József templom Drágszélt is. 2008-tól oldallagosan ellátja Uszódot, a plébániájához tartozó Szent József templom pedig rövid időre Miskét. 2009-től főpásztora gyengülő egészségi állapotára való tekintettel, saját kérésére a Foktői Plébániára helyezte plébánosi megbízással. Oldallagosan ellátta Uszódot is. 2010-től a Főszékesegyházi Káptalan bodrogi főesperese váratlanul bekövetkezett haláláig. 

Hallgassák meg a paptestvér - Kiss Tamás István dusnoki plébános - búcsúztató gondolatait, melyet Barotai Imre atya, főmunkatársunk rögzített.

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés