Kezdőlap
EUR: 360.6300; USD: 298.9800; CHF: 335.3700
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Porta Könyvek legújabb kiadványa

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__7/i__233
Újabb nagyszerű katolikus egyházi kötettel gazdagodott a Kecskeméti Lapok Porta könyveinek sora. A közelmúltban mutatták be a hírös városban Heltai Nándor "Máriát dicsérni hívek jöjjetek" című művét, amely Boldogasszony anyánk kecskeméti kultuszának hiteles hírnöke, és a késői korok számára megörökítője. "A Boldogságos Szűzanya tisztelete a keresztény életének igen bájos vonása, amely minden időben megvolt, és szinte fokmérője a vallási élet élénkségének és erejének" - írja a fotókkal gazdagon illusztrált kötet hátsó borítóján a szerző.
Heltai Nándor a könyv indításaként így fogalmazza meg az évszázados emlékekre visszatekintő munka motivációját: "A Mária-tisztelők nagy száma, az imádat megnyilvánulásainak sokszínűsége, az Istenanyánk dicsőségét hirdető festmények, szobrok többségének művészi értékei, s mindezek várostörténeti érdemű hatása teszi kívánatossá az ősi kecskeméti Mária-kultusz áttekintését, kifejeződéseinek bemutatását, sajátosságainak kiemelését. A könyv, illetve a szerző részletesen és szemléletesen mutatja be többek között a város katolikus templomainak, kápolnáinak, kegyhelyeinek Mária emléke előtt tisztelgő ereklyéit, képzőművészeti alkotásait, de szól a Szűzanyához fűződő legendákról, népszokásokról, vallásos egyesületekről, társulatokról, és nem feledkezik meg a huszadik századi Mária-egyletekről, valamint a Boldogasszony anyánk nevét ma is viselő közterületek, épületek számbavételéről sem. Az ünnepélyes könyvbemutató Kecskemét csodálatos építészeti emlékének, a Barátok templomának udvarán vette kezdetét, ahol a helyi Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) Ward Mária Leánygimnáziumának kórusa Mária-énekekkel köszöntötte az érkezőket. Felemelő pillanatok voltak, amikor a templom udvarán álló, most 75 éves Lourdes-i barlangnál a Porta Egyesület katolikus munkacsoportjának tagjai megkoszorúzták a Szűzanya szobrát. A bemutató az egyesület dísztermében folytatódott. Itt Lovas Dániel, a Porta könyvek főszerkesztője üdvözölte a jelenlevőket, majd Turai G. Kamill esztéta méltatta a kötetet. A mű születéséhez fűződő élményeiről beszélt a szerző, Heltai Nándor, aki a rendezvény zárásaként örömmel dedikálta a könyvet az érdeklődők sokaságának. Sipiczki Sándor
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés