Kezdőlap
Kecskemét: 28 C°,
9.36 km/hÉK-i szél, zápor
29
17
EUR: 324.3300; USD: 280.6100; CHF: 281.7400
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Roma Világkongresszus Kecskeméten

| Feltöltve: | Forrás: keol.hu | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__7/i__26788
Több mint húsz ország roma szervezeteinek képviselői vettek részt a Roma Világszervezet (World Roma Federation - WRF) és európai társszervezete által rendezett Roma Világkongresszuson Kecskeméten. Az eseményen Sztojka János, a szervezet elnöke bemutatta a 2017 és 2020 között megvalósítandó „Együtt az Európai Romákért 2020-ig Európában" elnevezésű gazdaságpolitikai és szociális felzárkóztató programot. A jelenlévők keretszerződésben vállalták a program által kijelölt célok érdekében történő együttműködést. (fotó: hiros.hu)

Huszonkét ország - Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Dánia, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Macedónia, Magyarország, Norvégia, Lengyelország, Románia, Hollandia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország és Ukrajna - roma szervezeteinek képviselői közös politikai elkötelezettségüket fejezték ki aziránt, hogy csökkentik a roma és nem roma lakosság szociális és általános életkörülményei közötti szakadékot.

Az „Együtt az Európai Romákért Európában 2020-ig" (EERE) program alapelve, hogy a résztvevői felhívják az Európai Unióban és azon kívül működő kormányok figyelmét a diszkrimináció felszámolásának szükségességére. Ennek jegyében a kongresszuson jelen lévők a 2017 és 2020 közötti időszakot az EERE éveivé nyilvánították, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy támogatják a roma közösségeknek a kitűzött célok megvalósításába történő tényleges bevonását. A képviselők további országok szervezeteit is csatlakozásra invitálják.

Az EERE program céljai

A program célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdaságpolitikai felzárkózását a többségi társadalomhoz, egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép javításához. A résztvevők közösen kialakított keretek között, saját országaik gazdaság- és szociálpolitikájával összhangban fogalmazzák meg romastratégiájukat. A megvalósítási folyamatot rendszeresen ellenőrzik és szükség esetén felülvizsgálják a stratégiai terveket.

A Stratégiai Terv négy fő prioritási területen - az oktatásban, a foglalkoztatásban, a lakhatás és az egészségügy terén - fogalmaz meg átfogó célokat és rendeli hozzájuk a konkrét feladatokat és az eredmények méréséhez szükséges mutatókat. A legfontosabb intézkedéseket elsősorban területi és szociális szempontok alapján határozzák meg. A fejlesztéseknek az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elvének szem előtt tartásával kell megvalósulniuk.

Az EERE fontos célkitűzése, hogy az Európai Unió intézményei tűzzék napirendjükre a programban foglalt terveket, ezzel előkészítve egy, a romák társadalmi integrációjával foglalkozó irányelv kidolgozását. A keretszerződés aláírói ezenfelül kiállnak a romák felzárkóztatását szolgáló kormányzati intézkedések végrehajtása ellenőrzésének lehetőségéért.

Hal helyett hálót adnak

Az előterjesztő WRF szándéka szerint EERE program mintamodellként szolgál majd nemcsak Magyarországon, hanem valamennyi csatlakozó országban. Az utóbbi évtizedekben számos európai országban indultak a romák integrációját, felzárkóztatását célzó, tagállami és európai uniós forrásokból finanszírozott projektek, sajnos gyakran kézzelfogható, látványos eredmény nélkül. Az EERE a roma közösségeknek a munka révén történő megerősítését célzó, gyors eredményekre törekvő kezdeményezés. Arra épít, hogy az általános életkörülmények javítása automatikusan igényességre való törekvést vált ki a kirekesztettségben és méltatlan állapotok között élőkből. A szociális ellátás helyett valódi termelőmunka révén az egzisztenciális biztonság lehetőségét adja. Ez teremtheti meg az alapját annak, hogy a ma még elmaradott roma társadalom képes legyen képviselni a saját érdekeit, hiszen, ahogyan Sztojka János elnök fogalmazott: éhes emberrel nem lehet gazdaság- és társadalompolitikáról beszélni.

A roma közösségek önellátását célzó program megvalósításában a szervezetek partnerként kívánnak együttműködni országaik kormányaival, mintegy tehermentesítve azokat a szociálpolitikai egyes feladatai alól. Az elnök példaként említette a mezőgazdasági termelés terén megvalósítandó projekteket, ahol a támogatott közösségek pénzügyi források helyett egyéb anyagi javakat - művelhető földterület, vetőmag, eszközök - kaphatnak a kormányzattól, a WRF és partnerei pedig a szakembereket és a know-how-t biztosítják.

Megerősíteni az ősi hagyományokat

A Roma Világszervezet a gazdaságpolitikai és szociális felzárkóztatás mellett a roma közösségek egyik legnagyobb összetartó erejének és igazodási pontjának tekinti az ősi roma törvénykezés intézményét, a Romani Krist. A becsületet és az egymás iránti tiszteletet alapértékekként kezelő gyakorlat jelentőségének megőrzése az EERE programnak is fontos eleme.

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés