Kezdőlap
EUR: 369.0300; USD: 314.7100; CHF: 345.1500
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Dr. Bábel Balázs levelét megírta: változások 2009. év nyarán a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__5811
Dr.Bábel Balázs érsek, metropolita levelét megírta! Augusztus van: a dispozíciók kiküldésének az ideje. Most ez a határozat sor - mint 2008-ban is - szinte átszervezte a teljes egyhzázmegyét. Publikus idézetek a főpapi körlevélből: PAP- ÉS DIAKÓNUS SZENTELÉS Örömmel tájékoztatom a Paptestvéreket, hogy 2009. június 27-én a Főszékesegyházban áldozópappá szenteltem Benes Roland, Harbula István és Seffer Attila diakónusokat. A Paptestvérek tudomására hozom továbbá, hogy ugyanezen a szentmisén diakónussá szenteltem Gál Józsefet, a Főegyházmegye papnövendékét. Benes Roland újmisést 2009. július 1-i hatállyal a Kiskunmajsai Plébániára küldtem kápláni megbízással. Harbula István újmisést 2009. július 1-i hatállyal a kiskunfélegyházi Sarlósboldogasszony Plébániára küldtem kápláni megbízással. Seffer Attila újmisést 2009. július 1-i hatállyal a kiskunfélegyházi Sarlósboldogasszony Plébániára küldtem kápláni megbízással.
/2009. szám NYUGDÍJAZÁS Dr. Ferencz István tb. kanonok, plébános urat korára és egészségi állapotára való tekintettel, saját kérésére, köszönetem nyilvánítása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem az Apostagi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal nyugállományba helyeztem. /2009. szám OLDALLAGOS ELLÁTÁSOK Az Érsekcsanádi Plébániát 2009. július 1-i hatállyal a Baja-Belvárosi Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Foktői Plébániát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Géderlaki- és Dunaszentbenedeki Plébániák oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Dunapataji Plébániát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem az Ordasi Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Dunaszentbenedeki Plébániát és az Ordasi Lelkészséget 2009. július 1-i hatállyal a Géderlaki Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Soltvadkerti Plébániát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a bócsai Szent Margit Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Vaskúti Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Garai Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Vaskúti Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Bácsszentgyörgyi Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Bácsszentgyörgyi Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal a Garai Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Kalocsa-Belvárosi plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem az Uszódi Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól. Az Uszódi Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal a Foktői Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Kunfehértói Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Kunfehértói Lelkészséget 2009. augusztus 1-i hatállyal a Jánoshalmi Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Jászszentlászlói Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Szanki Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Jászszentlászlói Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Móricgáti Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A Jászszentlászlói Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal a Szanki Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Móricgáti Lelkészséget 2009. augusztus 1-i hatállyal a Szanki Plébániához csatoltam oldallagos lelkipásztori ellátásra. A Kiskunhalas-Felsővárosi Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Pirtói Filiáról történő gondoskodás alól. A Pirtói Filiát 2009. augusztus 1-i hatállyal a Soltvadkerti Plébánia gondjaira bíztam. A Szalkszentmártoni Lelkészséget 2009.augusztus 1-i hatállyal felmentettem az újsolti misézőhely lelkipásztori ellátása alól. Az újsolti misézőhelyet 2009. augusztus 1-i hatállyal a Solti Plébánia gondjaira bíztam. Az Apostagi Plébániát 2009. augusztus 1-i hatállyal a Solti Plébánia felügyeletére bíztam. /2009. szám FELMENTÉSEK, KINEVEZÉSEK Szeghalmi Ambrus kanonok, ker. esp., plébános urat köszönetem nyilvánítása mellett, gyengülő egészségi állapotára való tekintettel 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Kalocsai Kerület élén betöltött esperesi megbízatása alól. Fülöp Ernő plébános urat 2009. augusztus 1-i hatállyal, egyéb megbízatásainak megtartása mellett egy éves időtartamra megbíztam a Kalocsai Espereskerület kerületi esperesi teendőinek ellátásával. Fülöp Ernő ker. esp., plébános urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal kineveztem a a Főegyházmegye Meszesi Üdülőjének gondnokává. Fülöp Ernő ker. esp., plébános urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett kineveztem az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) elnökének helyettesévé. Mons. Dr. Finta József pápai káplán, pasztorális püspöki helynök, irodaigazgató, plébános urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal, köszönetem nyilvánítása mellett felmentettem a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatalban betöltött irodaigazgatói megbízatása- és a Főegyházmegye Meszesi Üdülőjének gondnoki tisztsége alól. Pasztorális püspöki helynökként a jövőben is számítok Finta plébános úr szolgálatára. Dr. Mészáros István templomigazgató urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem érseki titkár-, valamint irodaigazgató helyettesi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal irodaigazgatójvá. Geszler Péter káplán atyát egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal kineveztem érseki szertartóvá. Kiss István ker. esp., plébános úr bajai esperesi kinevezését öt évre, 2013. július 31-ig meghosszabbítottam. Kosik Sándor ker. esp., érs. tan., plébános úr keceli esperesi megbízatását egy évvel, 2010. július 31-ig meghosszabbítottam. Dr. Esiobu Anayo Augustus szeremlei plébániai kormányzó urat 2009. szeptember 1-től 2010. augusztus 31-ig kineveztem a bajai Szent László Általános Művelődési Központ iskolalelkészévé. /2009. szám SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK Kiss István ker. esp., plébános urat 2009. július 1-i hatállyal egyéb megbízatásainak megtartása mellett felmentettem a Baja-Belvárosi Plébánián betöltött plébániai kormányzói megbízatása alól. Gál Jenő érs. tan., plébános urat 2009. július 1-i hatállyal felmentettem az Érsekcsanádi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Baja-Belvárosi Plébánia plébánosává. Vass Huba Zoltán atyát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Baja-Belvárosi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyenezen hatállyal kineveztem a Géderlaki Plébánia plébánosává. Huba atya feladata lesz a Dunaszentbenedeki Plébánia és az Ordasi Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása is. Retkes Zsolt atyát egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Kiskunmajsai Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Baja-Belvárosi Plébánia káplánjává. Mátrai Dénes érs. tan., ny. plébános urat saját kérésére, köszönetem nyilvánítása mellett 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a bócsai Szent Margit Plébánián betöltött kisegítő lelkészi megbízatása alól. Dénes atya ily módon visszavonul az aktív lelkipásztori szolgálatból. Kaló Krisztián atyát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Jánoshalmi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a bócsai Szent Margit Plébánia plébánosává. Gyöngyösi Balázs atyát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Tiszakécskei Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Jánoshalmi Plébánia káplánjává. P. Wolowic Adam SVD atyát a Kiskunfélegyháza-Újplébánián betöltött segédlelkészi megbízatásának 2009. június 30-i lejártával elöljárója visszahívta Rendje szolgálatára. Kapás Mihály atyát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Lajosmizsei Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a kiskunfélegyházi Szent István Plébánia káplánjává. Pata Jenő Gábor atyát 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a Kalocsa-Belvárosi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Lajosmizsei Plébánia káplánjává. Ivó József tb. kanonok, c. apát, ny. plébános urat köszönetem nyilvánítása mellett, saját kérésére, 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a kalocsai Szent István templomigazgatóságon betöltött templomigazgatói megbízatása alól. József atya ily módon visszavonul az aktív lelkipásztori szolgálatból. Dr. Mészáros István atyát egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. július 1-i hatállyal felmentettem a kalocsai Szent Imre Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a kalocsai Szent István templom templomigazgatójává. Geszler Péter atyát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a kiskunfélegyházi Sarlósboldogasszony Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Kalocsa-Belvárosi Plébánia káplánjává. Rónaszéki Gábor tb. kanonok, érs. tan., plébános urat 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Jánoshalmi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal öt évre elengedtem a budapesti Központi Szeminárium szolgálatára. Binszki József plébániai kormányzó urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Sükösdi Plébánián betöltött plébániai kormányzói megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Jánoshalmi Plébánia plébánosává. József atya feladata lesz a Borotai és Kéleshalmi Plébániák, valamint a Kunfehértói Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása is. Lei János érs. tan., plébános urat 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a bajai Szent József Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Sükösdi Plébánia plébánosává. Fekete Szabolcs plébános urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Bácsbokodi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a bajai Szent József Plébánia plébánosává. Nagyidai Zsolt atyát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Bácsbokodi Plébánia plébánosává. Zsolt atya feladata lesz a Bácsborsódi Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása is. Nyirő Ferenc plébániai kormányzó urat 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Foktői Plébánián betöltött plébániai kormányzói megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Garai Plébánia plébánosává. Ferenc atya feladata lesz a Bácsszentgyörgyi Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása is. Szeghalmi Ambrus kanonok urat, köszönetem nyilvánítása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Kalocsa-Belvárosi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Foktői Plébánia plébánosává. Ambrus atya feladata lesz az Uszódi Plébána oldallagos lelipásztori ellátása is. Fülöp Ernő plébános urat egyéb megbízatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Kalocsa-Belvárosi Plébánia plébánosává. Ernő atya feladata lesz a Drágszéli Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása is. Mons. Dr. Finta József pápai káplán, pasztorális püspöki helynök, plébános urat egyéb megbizatásainak megtartása mellett 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a kalocsai Szent Imre Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébánia plébánosává. József atya feladata lesz a Balotaszállási és Harkakötönyi Filiák ellátása is. Szauter Róbert atyát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a kalocsai Szent Péter Plébánián betöltött kisegítő lelkészi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a kalocsai Szent Imre Plébánia plébánosává. Róbert atya feladata lesz a kalocsai Szent Péter Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása, valamint a Negyvenszállási Filiáról történő gondoskodás is. Salánki Ferenc atyát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a Jászszentlászlói Plébánián betöltött adminisztrátori megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kineveztem a Szanki Plébánia plébánosává. Ferenc atya feladata lesz a Jászszentlászlói Plébánia és a Móricgáti Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása is. Kiss Zoltán atyát 2009. augusztus 1-i hatállyal felmentettem a kiskunfélegyházi Sarlósboldogasszony Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal, Czár Iván solti plébános úr, mint elöljáró felügyelete alatt kineveztem a Dunavecsei Lelkészség adminisztrátorává.
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés