Kezdőlap
EUR: 345.8400; USD: 292.0700; CHF: 320.8900
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium: „Aki csak megérintette, meggyógyult. ”

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__16682
Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult. Mk 6,53-56

Elmélkedés:

Jézus gyógyító érintését hamar felfedezték az emberek. A betegek megérezték érintésében Isten jóságát is. Ez az érintés újra reményt adott nekik. Jézus nem fordítja el arcát a betegségektől és szenvedésektől szabadulni vágyóktól és mindenkin segít, de keresztútján majd megtapasztalja, hogy az ő szenvedéseit szinte senki sem akarja enyhíteni. Ő, aki mindig részvéttel fordult a szenvedőkhöz, saját szenvedéseiben csak részvétlenséggel találkozik. Isten képes meggyógyítani az embert, de az ember nem volt képes segíteni az Isten Fián. A gyógyításainak híre hamar elterjed. Márk evangélista nagyon egyszerűen írja le az eseményeket, de sejthetjük, hogy nem jelentéktelen eseményről van szó. A következő három szempontra érdemes odafigyelnünk.
A gyógyítások egyrészt azért kulcsfontosságúak az evangéliumban, mert Isten országának a jelei, és megerősítik mindazt, amit Jézus tanít az embereknek. Ahol jelen van az Isten országa, ott gyógyulás, irgalom tapasztalható. Másodsorban azért jelentősek a gyógyítások, mert mindig hitet igényelnek, azaz a gyógyulásra vágyakozó betegek hisznek Jézusban, az ő isteni erejében és abban, hogy képes meggyógyítani őket. Harmadszorra pedig azért fontosak, mert előrevetítik az üdvösséget. A testi gyógyulást ugyanis a lélek gyógyulása kíséri. És ez a legfőbb jó, amit Jézus adni tud nekünk. Megszabadulhatunk bűneinktől és eljuthatunk az üdvösségre.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem, a te szereteted kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égesse el tökéletlenségeimet és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról; vezérelj azon az úton, mely neked tetszik, vezess, aki által akarsz, csak te légy az én mesterem.

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés