Kezdőlap
EUR: 337.7600; USD: 312.4500; CHF: 318.3100
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium: „Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”

| Feltöltve: | Forrás: http://uj.katolikus.hu/ | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__16523
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.” Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Gyerekkorunk bizonyára egyik legérdekesebb példázatát olvassuk Jézustól a mai evangéliumban, amelynek igazságát fiatalként, felnőttként vagy idősként az élet sok-sok területén megtapasztalhattuk már. A homokra épült ház könnyedén összeomlik a viharos időben, de az a ház, amelynek szikla az alapja, minden viszontagságot kibír. Vonatkoztathatjuk e hasonlatot nemzetünkre, családunkra vagy személyes életünkre. Ha Jézus Krisztus, az ő tanítása, az evangélium igazsága a szikla, akkor az egyén és a közösség kiállja a viszontagságokat. A példázat figyelmeztet minket, hogy nem elegendő hallgatni, ismerni a tanítást, hanem aszerint is kell élni.
Amikor ezekben a decemberi, adventi napokban az Isten-látás vágyával elindulunk Betlehem felé, felmerül bennünk a kérdés: Vajon elegendő, ha Jézus tanítását hallgatjuk? Vajon elégedett lesz velünk a Gyermek, ha szóban megvalljuk hitünket? Mindez kevésnek tűnik, hiszen Jézus szerint csak az jut be a mennyek országába, aki teljesíti a mennyei Atya akaratát. Egész életünket neki kell adnunk, hallgatnunk és élnünk kell tanítását.
Akkor vagyunk igazán bölcsek, ha nem csupán látni akarjuk a jászolban fekvő újszülöttet, hanem egész életünket rá merjük bízni. Ajándékozzuk önmagunkat egészen Istennek, aki szeretetből nekünk ajándékozta a betlehemi Gyermeket! Törekedjünk Isten szándékainak megismerésére és teljesítésére!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés