Kezdőlap
EUR: 332.7000; USD: 299.9500; CHF: 303.6900
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

| Feltöltve: | Forrás: http://uj.katolikus.hu/ | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__17565
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!” Mt 17,1-9

Elmélkedés:

Egyházunk Urunk színeváltozását ünnepli a mai napon. A színeváltozás eseményére már a VIII. század óta jelentős ünneppel emlékeztek a keleti keresztények, de a nyugati Egyházban csak 1457-ben iktatta be az éves szertartásrendbe III. Callixtus pápa.
A színeváltozás jelentős esemény Jézus életében, hiszen ekkor az ő istensége, isteni dicsősége tárul fel. Jézus azért mutatta meg isteni dicsőségét Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Tábor-hegyen, hogy kereszthalálát látva ne veszítsék el reményüket. Ők erre az eseményre gondolva megérthették, hogy a szenvedés útjának végső állomása nem a halál, hanem az Isten által ajándékozott új élet.
Életünk egyes pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük Isten közelségét, miként azt megtapasztalta a három apostol. Azokban a napokban, amikor a kereszthordozás nehézségeit érezzük, szívünkben ott él a feltámadás és az isteni dicsőség megtapasztalásának reménye.
Máté evangélista megjegyzi, hogy Jézus dicsőségének látványa rémülettel tölti el a három apostolt. Isten jelenlétének megtapasztalásakor ez a félelem szokott lenni az első emberi reakciónk. Kicsinységünk tudatában megrettenünk Isten végtelen hatalma előtt, s bűneink miatt félelem tölt el minket a szent Isten közelségében. E félelmeinket Jézus érintése oszlatja el. Megérintette egykor az apostolokat, s megérint minket is, majd szavakkal bátorít, hogy ne féljünk. Jézus szeretetteljes közeledése ébresszen bizalmat bennem!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, add, hogy elvethessem a szívekbe a te igéid csíráit. Mindannyiunkat örök életre hívsz. Rajtam múlik, hogy hány szívben fogan meg szavad életem példája által. Küldj munkásként földjeidre. Add meg a kellő bátorságot, mert ha csak egy is a legkisebbek közül meghallja szavad, ha csak egy szívben jó talajra talál a mag általam, az az örök élet forrása lehet! Tégy engem is jó talajjá, hogy állandó kapcsolatban lehessek veled, hogy gyökeret verjen bennem szent jelenléted.
 

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés