Kezdőlap
EUR: 345.8400; USD: 292.0700; CHF: 320.8900
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok.”

| Feltöltve: | Forrás: http://uj.katolikus.hu/ | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__16689
Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?” Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.” Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az „korbán” vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.” Mk 7,1-13

Elmélkedés:

Napjainkban, amikor sokan nem tartják tiszteletben a törvényeket és azokban csupán személyes szabadságuk korlátozását látják, bizonyára szívesen felhasználnák egyesek érvként Jézus példáját, hiszen a farizeusok megítélése szerint ő sem tartotta meg a törvényeket. A mai evangéliumban éppen ezt vetik Jézus szemére ellenfelei, akik egyébként arra törekszenek, hogy mindent pontosan betartsanak, amit a törvény előír számukra. Jézus valójában nem a mózesi törvényt, hanem azt a farizeusi hagyományt utasította el, amelyet a törvényben megjelenő isteni szándék elébe helyeztek. A farizeusok jól tudhatták, hogy nem csupán bizonyos előírások megtartásáról vagy nem megtartásáról van szó, hanem arról, hogy kinek van joga a törvények magyarázatához. Jézus, mint Isten jogot formál arra, hogy a törvény hiteles értelmezőjeként lépjen fel, s azt kéri tőlünk, hogy az emberi hagyományoknál tartsuk fontosabbnak az isteni törvények megtartását.
Jézus tehát nem törli el az előírásokat, hanem rávilágít azok értelmére. Az isteni parancsokat állítja az első helyre, amelyek az emberi törvények alapját képezik. A vallási előírások pontos megtartása teljesen hiábavaló, ha nem az Isten iránti szeretetből fakad vagy ha erre hivatkozva valaki nem segít embertársának. A kétszínűség és a látszatra törekvés mindannyiunkat megkísért. Isten azonban jól ismeri szívünk szándékait.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem, munkálkodj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó, Uram, szívbéli bizakodásban és örömben.

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés