Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

SZENT ERZSÉBET NAPI GYŰJTÉS A SZEGÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT

Nálam nélkül semmit sem tehettek! (Jn 15,5)

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__6653
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén körlevelet adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar, melyet a minden hétvégi szentmisén fölolvastak a templomokban. A sajtóhoz is eljutott a híradás - természetesen mi is szívesen foglalkozunk a témával. A levél szerzői a világszete tisztelt magyar szentet, Árpádházi Erzsébetet állítják példának az önző világ elé. Aki kitárta szívét a nélkülözésbe és a szegénységbe sodródott emberek előtt. Kötelességének érezte, hogy az együttérzésen túl tevékeny szeretettel segítsen nehéz helyzetbe jutott embertársain. A nyomorgókat még akkor is segítette, amikor már ő maga is szegénységre jutott.
A mai gazdasági világválság egyik szomorú következménye, hogy egyre többen kerülnek – sokszor a saját hibájukon kívül – anyagilag kilátástalan helyzetbe. - így szól a dokumentum - A statisztikai adatok mögött meg kell látnunk az elszegényedett és kilátástalan helyzetbe került családokat, a megélhetésért aggódó családfenntartókat, a nélkülöző gyermekeket. Ez a jelen társadalmi és gazdasági problémáinak a következménye. „Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, és nem egyszer annak megértéséről is megfeledkezik, kicsoda is ő valójában. - idézik XVI. Benedek legutóbbi Caritas in veritate kezdetű enciklikáját. - „A fejlődésnek szüksége van a keresztényekre, akik az imádság gesztusaiban Istenhez emelik a szegényt, akik annak tudatában élnek, hogy az igazság által áhított szeretet, caritas in veritate, amelyből az igazi fejlődés kiindul, nem a mi művünk, hanem ajándékként kapjuk. Ezért nem csupán tudatosan kell reagálnunk a legnehezebb és legkomplikáltabb dolgokban is, hanem mindenekelőtt az ő szeretetére kell hagyatkoznunk.”(Cv 79) "Ám a szeretet túlhalad az igazságosságon, mert szeretni annyi, mint adni, odaadni a másiknak azt, ami az >>enyémövémagaméból
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés