Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

XVI. BENEDEK PÁPA: „Ha a békén akarsz munkálkodni, óvd a teremtett világot”

Nyilvánosságot kapott az egyházfő újévi üzenete

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__7059
December 15-én, kedden délelőtt a Szentszék sajtótermében bemutatták a 43. béke világnapra írt pápai üzenetet, amelynek fő gondolata: helyre kell állítani a Teremtő Isten, az emberiség és a teremtett világ közötti belső és külső egyensúlyt. Renato Martino bíboros, a Iustitia et Pax Pápai Tanács nyugalmazott elnöke ismertetőjében rámutatott: a téma rendkívül időszerű és következetesen beleilleszkedik XVI. Benedek eddigi békenapi üzeneteinek tanításába.
December 15-én, kedden délelőtt a Szentszék sajtótermében bemutatták a 43. béke világnapra írt pápai üzenetet, amelynek fő gondolata: helyre kell állítani a Teremtő Isten, az emberiség és a teremtett világ közötti belső és külső egyensúlyt. Renato Martino bíboros, a Iustitia et Pax Pápai Tanács nyugalmazott elnöke ismertetőjében rámutatott: a téma rendkívül időszerű és következetesen beleilleszkedik XVI. Benedek eddigi békenapi üzeneteinek tanításába. A pápa a béke kozmikus felfogását javasolja, ami egyenlő az Isten által megha-tározott rend nyugalmával – tranquillitas ordinis. Ez pedig az Isten, az emberi-ség és a teremtett világ közötti összhangban valósul meg. A környezetpusztulás azt jelenti, hogy mély sérülést szenvedett az emberiség és Isten közötti egység. Ha tehát az ökológiai válságot elemezzük, el kell gondolkodnunk a teremtett vi-lág „belső válságáról” is. A jelen kihívásaival szemben a Szentatya nem kínál fel technikai megoldásokat, és nem avatkozik bele az egyes kormányok politikáiba. Ezzel szemben emlékez-tet az egyház elkötelezettségére a föld, a víz, a levegő, azaz a Teremtőtől kapott ajándékok megóvása érdekében. A pápa arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a Teremtő Isten, az emberiség és a teremtett világ közötti kapcsolat helyreállítá-sára. Az emberiség közös előrehaladásának alapvető feltételei közül a Szentatya első-ként megállapítja: szükség van arra, hogy ne szűkítsük le a természetről és az emberről alkotott nézetünket. Az ember nem a véletlen terméke. Feladata, hogy együttműködjön Istennel, és óvakodjon attól, hogy saját magát Isten helyébe ál-lítsa. Az egyház értetlenül tekint továbbá azokra a nézetekre is, amelyek közép-pontjában az ökológia, a biológia áll. Eszerint a felfogás szerint minden élőlény egyenlő méltósággal rendelkezik. Szükség van továbbá mélyreható etikai és kulturális megújulásra is – írja üzene-tében Benedek pápa. A szubszidiaritás elvének megfelelően mindnyájan felelő-sek vagyunk a teremtett világ megóvásáért. Különösen érvényes ez a polgári ve-zetőkre nemzeti és nemzetközi szinten. Minden gazdasági döntésnek ugyanis erkölcsi következménye van, ezért olyan fejlődési modelleket kell alkalmazni, amelyek középpontjában az ember áll. A teremtett világ az egész emberiség öröksége. A természeti erőforrások fel-használásának jelenlegi ritmusa azonban komolyan veszélyezteti a jövő nemze-dékek sorsát. A környezeti válságot csak olyan szolidaritással lehet leküzdeni, amely mind időben, mind térben előre mutat, különös figyelmet fordítva a fejlő-dő országokra. A nemzetközi közösség feladata, hogy világviszonylatban igaz-ságosan osszák el a föld rendelkezésére álló energiaforrásokat – hangsúlyozza üzenetében a Szentatya. Renato Martino bíboros felszólalásában rámutatott: XVI. Benedek reális olvasa-tot ad a jelenlegi környezeti válságról, azonban hangvétele soha sem katasztrofikus, mindig reménykedve tekint az ember értelmére, méltóságára. A pápa elutasítja a két szélsőséges nézetet, vagyis az egocentrizmust, az önközpon-túságot, amely megengedi, hogy az ember zsarnokként uralja a természetet, va-lamint az öko-központúságot, amely megfosztaná az embert transzcendens és minden más élőlény feletti méltóságától. XVI. Benedek témaválasztása nem véletlenszerű. Idén van ugyanis 30 éve, hogy II. János Pál 1979. november 29-én „Inter Sanctos” k. bullájával Assisi Szent Ferencet a környezetvédők patrónusának hirdette ki. „A szegények barátja, akit Isten minden teremtménye szeret” – mondta II. János Pál. Szent Ferenc Naphimnusza ma is időszerű. A teremtett világ iránti szeretet, ha spirituális távlatok felé tekint, elvezet az emberek közötti testvériséghez, az em-berek és Isten közötti egységhez. A Poverello példáját szem előtt tartva tanuljuk meg szeretni a teremtett világot és vegyük benne észre a Teremtő Isten végtelen szeretetét – írja békenapi üzenetében XVI. Benedek pápa.
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés