Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: SZENT MÁTYÁS APOSTOL

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT MÁTYÁS APOSTOL
Február 24. Ünnepe: a világegyházban május 14., a magyar naptárban február 24. Ha a tizenkét tanítványról beszélünk, akik nyilvános működésének éveiben a legközelebb álltak Jézushoz, nem lehet szó nélkül elmenni az áruló Júdás mellett, kinek személye a keresztény gondolkodás és teológia számára minden időben nehezen föloldható botrány volt. Bár egyfajta üdvösségtörténeti beállítottságú teológia szerint Júdás nem tett semmi mást, csak amit az isteni megváltó szándék megengedett, a keresztény hagyomány gonosz és kétségbeesett véget tulajdonított neki. Máté evangéliuma szerint (27,5) fölakasztotta magát.
button_read_more

Napi evangélium - „Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
2010. február 24. – Szerda, Szent Mátyás apostol Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT POLIKÁRP

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT POLIKÁRP
Február 23. *69 előtt +Szmirna, 155. február 23. Polikárpnak, a szmirnai püspöknek erőteljes, ugyanakkor szeretetreméltó egyénisége megérezteti velünk, hogy micsoda szellemi ösztönzések indulnak ki egy, az életet a maga realitásaiban maradéktalanul megélő személyiségből. Antiochiai Szent Ignác írta búcsúlevelében Polikárpnak: ,,Boldognak tartom magam, hogy láthattam tiszta arcodat; bárcsak tovább örvendhetnék neki Istenben.'' Dicséri Polikárpot azért, mert lelkülete Istenben vert erős gyökeret, és biztosítja, hogy korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő.
button_read_more

LÉLEKMENTÉS AUTÓMENTÉSSEL AVAGY MIÉRT JÓ, HA VAN VONTATÓKÖTELE EGY ÉRSEKNEK

MATKÓPUSZTÁN A TÉLTEMNETŐ MARADÁSRA ÖSZTÖNZI A TEMPLOMBA JÁRÓKAT

Feltöltés időpontja: |

Szép, tavaszt ígérő téltemető idő fogadta az egyházmegye főpásztorát és a híveket Matkópuszttán, a két főapostolnak ajánlott, iskolából kialakított pusztatemplomban vasárnap délelőtt. A hó olvadni kezdett a szép napos időben. A hívek garázsaiból előkerültek a szebbnél szebb személygépkocsik. Csakhogy az Alföldön oly ritka fekete föld - ami körülveszi gazdagon a matkói templomot - meglepetést tud kínálni a "műúthoz" szokott úrivezetőknek.
button_read_more

DR. BÁBEL BALÁZS lelkigyakorlatot vezet Kecskeméten

Feltöltés időpontja: |

DR. BÁBEL BALÁZS lelkigyakorlatot vezet Kecskeméten
A nagyböjt tartama azért pontosan negyven nap, mert a Szentírásban és az ezt alapul vevő keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.)Ez az idő alkalmas a mélyebb fölkészülésre, kontemplációra. Gyakoriak ilyentájban az úgynevezett "Nagyböjti lelkigyakorlatok/ lelki konferenciák" A tradíciók szerint a megye első papja a kecskeméti Nagytemplomban tart majd elmélkedéseket március 19-21-ig, (pénteken és szombaton) este 5 órakor valamint vasárnap este 6 órakor. Az időszak hagyományosan legjelentősebb spirituális eseményéra szeretettel várnak minden érdeklődőt.

NAGYBÖJT: BÁBEL METROPOLITA A PUSZTÁKAT JÁRJA

Feltöltés időpontja: |

NAGYBÖJT: BÁBEL METROPOLITA A PUSZTÁKAT JÁRJA
Krisztus, a maga "nagybőjtjét", a nélkülözés negyven napját a kietlen vidékeken, a kő sivatagban barangolva töltötte. Talán a krisztusi minta is befolyásolta dr.Bábel Balázs érsek tervét, hogy lelkipásztori látogatás keretében meglátogatja a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye plébániáit és fíliáit, hogy találkozzon a hívekkel. A böjti vizitációk sorát Kecskemét egykori pusztáján kezdi. Február 21-én, vasárnap 10 órakor Matkópusztán, 11 óra 45 perckor pedig Zöldhalomban mutat be szentmisét. Február 28-án, vasárnap délelőtt az érsek Hartára és Dunatetétlenre látogat, ahol szintén misézik. mutat be.

PEKING ARCAI - ÖVEGES LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA A MŰVÉSZ KÁVÉZÓBAN

Feltöltés időpontja: |

PEKING ARCAI - ÖVEGES LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA A MŰVÉSZ KÁVÉZÓBAN
Király József, a Művész Kávézó tulajdonosa meghívja a nagyérdeműt, a fotóművészet elkötelezett szerelmeseit ÖVEGES LÁSZLÓ, fotóművész, építész PEKING ARCAI című kiállítására(Kecskemét, Rákóczi út 16.). Az ünnepélyes megnyitó: 2010. február 25-én (csütörtökön) 17:30 órakor kezdődik. A kiállítást ajánlja: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész. A bemutató 2010. március 18-ig tekinthető meg 08:00-21:00 óra között, vasárnap kivételével.
button_read_more

A KECSKEMÉTI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI

Menyhárt Sándor plébános atya heti levele

Feltöltés időpontja: |

A KECSKEMÉTI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI
A Kecskemét széchenyivárosi Szentcsalád Plébánia 2010. február 21.-én vasárnap - a következő napokra vonatkoztatva - a következő programajánlatot hirdeti meg. Egyben kifejti: szeretettel várja mindazokat, akik értesülnek a rendezvényekről és érdeklődéssel fogadják az ajánlott tematikát.
button_read_more

BÖJTE CSABA ferences atya: Én a szeretetre, Istenre szavazok!

Feltöltés időpontja: |

BÖJTE CSABA ferences atya: Én a szeretetre, Istenre szavazok!
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr? Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr? Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön egy nagyon komoly kampány? Vajon a bennünket belülről irányító hatalmakat, erőket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg, hogy egyáltalán van kormánya, saját magam számára elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy csak simán sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi benyomásainak, kusza ösztöneinek?
button_read_more
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés