Kezdőlap
EUR: 359.2300; USD: 295.3500; CHF: 325.7100
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

Közeleg a választás: a pártvezetők sorra jelentkeznek az egyházaknál

A parlamenti pártokat hivatalosan is fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Kar

Feltöltés időpontja: |

Közeleg a választás: a pártvezetők sorra jelentkeznek az egyházaknál
- A katolikus egyház egyetemes, tehát fölötte áll a pártoknak, de bizonyos vonatkozásban az államoknak is. A mozgalmak, ha értékeket tűznek zászlaikra, és az eszméiket komolyan is veszik - azok az iránymutatások közel esnek a Biblia tanításához – természetesen van/lehet miről beszélnünk. – mondotta dr. Bábel Balázs, érsek-metropolita, akivel pénteken délután - egy, Vona Gáborral, a Jobbik elnökével történő disputa után – beszélgettünk az érseki kastélyban,Kalocsán.....
button_read_more

Bibliaóra Dr. Bábel Balázs érsekkel

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs érsek Kalocsára érkezésétől kezdve a nyári hónapok kivételével minden héten csütörtök este a Katona István házban Biblia-magyarázatot tart. Fogadják szeretettel a mostani bibliaórát, melyben az érsek atya a Szentírás-magyarázatában Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének magyarázata mellett egy igen érdekes és színes beszámolót tartott romániai útjáról. Erdő Péter bíboros úr vezetésével a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia néhány tagjával együtt látogattak Moldáviába, Jasiba (Jászvásár). Hallgassák meg az érsek atya bibliaóráján elhangzottakat itt, a Charitas Rádió műsorán.

A WOJTILA HÁZ VENDÉGE VOLT A MAGYAR KARITAS EGYHÁZMEGYEI IGAZGATÓJA

A segítő szolgálat fő fóruma a Karol Wojtyla Barátságf Központ

Feltöltés időpontja: |

A WOJTILA HÁZ VENDÉGE VOLT  A  MAGYAR KARITAS EGYHÁZMEGYEI IGAZGATÓJA
A kecskeméti WOJTILA HÁZ szerdai vendége Szántó Ambrus, diákonus, börtönlelkész volt, aki egyszemélyben a Magyar Karitas, egyházmegyei igazgatója is. Most volt az első találkozó a Szent Miklós Templomigazgatóság karitasz csoportjával. A közösség egyébként II. János Pál pápa pápává avatása évfordulóján alakult, 2009. október 17.-én. Egy idő óta ugyanis, jól összekovácsolódott, szolgáló közösség alakult ki a Szent Miklós Templom illetve a Karol Wojtyla Barátság Központ szociális teamjaként. Az aktivisták, elnyerve Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita engedélyét és támogatását, valamint Szántó Ambrus igazgató engedélyét és befogadó nyilatkozatát, úgy határozott, hogy megalapítja a ferences hagyományokra is építő, Szent Miklós templom Katolikus Karitász Közösségét.
button_read_more

XVI. Benedek: A kereszt Krisztus királyságának a jele

Feltöltés időpontja: |

A kereszt Krisztus királyságának paradoxon-szerű jele, egy olyan hatalomé, „amely az Atyaisten szerető akaratának győzelmét hirdeti meg a bűn engedetlensége fölött”. A liturgikus év lezárásakor, Krisztus Király főünnepén mondta ezt XVI. Benedek pápa. Kifejtette, hogy Isten Fiának hatalma nem felel meg a földi királyok és urak hatalmának, hanem „az örök életet megadni képe isteni hatalmat teszi jelenvalóvá, amely legyőzi a halál uralmát”. A Szeretet hatalma ez, amely kiragadja a jót a rosszból – mondta XVI. Benedek –, hogy így megenyhítse a kemény szíveket, békét hozzon a legszörnyűbb harcba, és felgyújtsa a remény lángját a legmélyebb sötétségben is. Olyan hatalom ez, amely „soha nem kényszer, mindig tiszteletben tartja szabadságunkat”.
button_read_more

A PORTA CSAPATA IS RÉSZT VESZ AZ IDEI DOMBFUTÁSON

...van közöttünk olyan, aki attól tart nem jut föl a csúcsra!

Feltöltés időpontja: |

A PORTA CSAPATA IS RÉSZT VESZ AZ IDEI DOMBFUTÁSON
Gyere a dombhoz! Készülj föl! Jó lesz, megint....invitálja a természet, a város és a sport szerelmeseit a Iustitia Egyesület, amikor széles körben küldi plakátjait, meghívóit a december 5.-i - Mikulás napi - (BENKÓ)DOMB futásra. Ez évben a Porta Egyesület tagjai 'úgymond' testületileg vesznek részt az eseményen demonstrálva, a civil szolidaritást, közösségi erőt. Az más kérdés, hogy a portások közül - Dányi Éva mellett - lesz-e aki futva teszi meg az utat a csúcsra? Van ugyanis még a vezetőségben olyan, aki fél az 'őrült magasságtól és véghetetlen hosszú úttól'.... De nézzük a meghívót, a szervezők üzenetét....
button_read_more

LADÁNYBENÉN TISZTELIK A KÖRZETI MEGBIZOTTAT

SOKÁIG ÉPPEN A HELYI RENDŐRÖKKEL VOLT A BAJ….

Feltöltés időpontja: |

LADÁNYBENÉN TISZTELIK A KÖRZETI MEGBIZOTTAT
- Földszin Krisztián törzsőrmester úr, a körzeti megbízott munkáját, tisztességét főhajtással ajánlom Önöknek. Tudom, hogy a korábbi években volt gond az ide helyezett munkatársaimmal. Volt olyan is közülük, akinek a csuklóján magam zártam a bilincset. Reméljük azonban, hogy ezek a balszerencsés idők elmúltak. A falu közbiztonságát komoly szakember felügyeli. – mondotta Kassai László, rendőr alezredes, megbízott kecskeméti kapitány a ladánybenei képviselőtestület tagjai előtt,....
button_read_more

A SZENT MIHÁLY EMLÉKHELY MEGMENTÉSÉRŐL TÁRGYALTAK LADÁNYBENÉN

Az önkormányzat lett a felújítás gesztora – köszönik a Porta közreműködését

Feltöltés időpontja: |

A SZENT MIHÁLY EMLÉKHELY MEGMENTÉSÉRŐL TÁRGYALTAK LADÁNYBENÉN
Hétfőn délután tartotta novemberi közgyűlését a ladánybenei önkormányzat képviselőtestülete. A választott közösség - számos más fontos téma megvitatása mellett - napirendre vette a falu határában álló, leromlott, romos, helytörténeti jelentőségű, úgynevezett Szent Mihály Emlékhely megújításának a témáját. Amint arról ezeken az oldalakon már szóltunk számos helyi és térségi aktivista fölhívta a PORTA KATOLIKUS MUNKACSOPORT figyelmét a pusztuló szakrális emlékre. Olvasóinknak hírt adtunk arról is, hogy a nyár végén szemlézte is a fölmérő bizottságunk az objektumot és elhatároztuk: a projektum megmentését fölvállaljuk, a megmentéséhez keresünk támogatókat, pártolókat.
button_read_more

XVI. Benedek: Imára és tanulásra van szükség

Feltöltés időpontja: |

Meg kell nyílnunk azelőtt a bölcsesség előtt, amely az Evangéliumból fakad, hisz olyan társadalomban élünk, amelyben a tudás mind inkább specializált és részekre bomlik. XVI. Benedek a római egyházi egyetemek tanáraihoz és diákjaihoz intézett beszédében fogalmazott így, akik a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Föderációjának római találkozójára érkezett küldöttekkel együtt jelentek meg a pápánál. Az ember nem tudja teljességgel megérteni önmagát és a világot Jézus Krisztus nélkül, mondta a pápa.
button_read_more

Vasárnapi Evangélium 2009. november 22.

Feltöltés időpontja: |

Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és megkérdezte őt: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus azt felelte: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?'' Pilátus ezt válaszolta: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?'' Jézus azt felelte: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.'' Pilátus erre megkérdezte: ,,Tehát király vagy te?'' Jézus azt felelte: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.''

HIT ÉS ÉLET: EGYHÁZMEGYEI KALENDÁRIUM TIZENHATODSZORRA

A FŐ TÉMA: A PAPSÁG ÉVE - XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETÉVEL

Feltöltés időpontja: |

HIT ÉS ÉLET: EGYHÁZMEGYEI KALENDÁRIUM TIZENHATODSZORRA
Immár a tizenhatodszorra jelenteti meg a PORTA KÖNYVKIADÓ a HIT ÉS ÉLET BÁCS-KISKUNBAN című, egyházmegyei kalendáriumot. A sorozatot az egyházmegye új határait kijelölő pápai bulla - a Hungarorum Gens/1993.május 30. - megjelenésének évében indította útra dr. Dankó László, az első Kalocsa-Kecskeméti érsek valamint Farkas P. József, ötletgazda-kiadó.Azóta - mivel dr. Bábel Balázs érsek,metropolita is támogatta a megjelentetését - kivétel nélkül minden évben az olvasók kezébe került; bármilyen nehéz idők következtek is. A 2010-es KALENDÁRIUM az egyházi év végére - Krisztus Király ünnepére - hagyta el a PRINT 2000 KFT sajtóját. A héten mutatják be azt be az érsek úrnak, illetve a myilvánosságnak. Fő témája: a papság éve. A következőkben a sorozatalapító előszavát kínáljuk. A tartalmi elemzést a sajtóbemutatót követően adunk közre. Az annalest Koloh Elek szerkesztette. A terjesztás a KORDA MŰVEK munkatársai illetve a Porta Könyvkiadó végzi (Kecskemét, Arany J. u. 4.)
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés