Kezdőlap
EUR: 366.4200; USD: 307.1900; CHF: 330.5600
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

Napi Evangélium: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!” Mt 17,1-9
button_read_more

Robi atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Robi atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia új vezetője Hatházi Róbert atya megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal.
button_read_more

Napi Evangélium: „Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium: „Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.”
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Mt 13,47-53
button_read_more

Napi Evangélium: „Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. ”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium: „Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. ”
Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Mt 13,44-46
button_read_more

Napi Evangélium: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”
Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!” Jn 11,19-27
button_read_more

Napi Evangélium: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.”
Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.” Mt 13,31-35
button_read_more

A kecskeméti Nagytemplom hírdetései

Feltöltés időpontja: |

A kecskeméti Nagytemplom hírdetései
Nagytemplomi hirdetések 2014. július 27. 1. Ma 20 órakor a Kodály Művészeti Fesztivál keretében a Finn Ifjúsági Vonószenekar koncertje lesz templomunkban. Részletek a plakátokon. 2. Jövő vasárnap első vasárnap lesz, tartós élelmiszert gyűjtünk a templomban kihelyezett kosárban a szegények megsegítésére. 3. Jövő héten első csütörtök és első péntek lesz. Csütörtökön a szentségimádás 17 órakor kezdődik. 4. Július 28-án hétfőn este 8 órától egész éjszakás szentségimádás lesz a kis hittanteremben. 5. Július 30-án szerdán 17 órakor Szeretetláng imaóra lesz templomunkban. 6. Augusztus 2-án szombaton Regina Collins nővér lelkigyakorlata lesz templomunkban. Részletek a plakátokon. 7. Augusztus 6-án szerdán 16.30-kor engesztelő imaóra lesz a Nagyboldogasszony Rózsakertben. 8. A Jó Pásztor otthonban megürült egy lakás. Várjuk azoknak az időseknek a jelentkezését a plébánia irodáján, akik szeretnének az otthonban lakni.

Szentcsalád Plébáni hirdetései

2014.07.27.

Feltöltés időpontja: |

Szentcsalád Plébáni hirdetései
1. A hét ünnepei, szentjei: kedd: Szent Márta szerda: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító csütörtök: Loyolai Szent Ignác áldozópap péntek: Liguori Szent Alfonz püspök és egyháztanító Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja vagy házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen életükön! 2. Köszönet azoknak, akik részt vettek a plébániai nagytábor szervezésében, lebonyolításában, ott voltak, imáikkal, adományaikkal segítették. 3. Köszönet azoknak, akik részt vettek az egésznapos egyházmegyei szentségimádáson. 4. Csendes szentségimádás lesz papi, szerzetesi hivatásokért, családjainkért péntekenként 17 órától a szentmise kezdetéig. 5. A Happy Four Friends Énekegyüttes július 27-én, vasárnap tart jubileumi koncertet a reggeli misét követően, itt a nagyteremben, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak. 6. Aug. 2-án szombaton Belső gyógyító imanap lesz a Nagytemplomban, Regina Collins nővér vezetésével. Bővebben a plakáton. 7. Miseszándékot erre a hétre még el tudunk fogadni. 8. Testvércsalád Mozgalom indul a Családháló.hu és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület közös szervezésében. Részletek a plakáton. 9. A Piarista Általános Iskola alsós osztálytanítói és napközis tanítói állásokat hirdet. A jelentkezések határideje: július 31., csütörtök. A pályázatok elbírálása folyamatos. További információk az iskolai honlapon találhatóak. 10. Azok a fiatalok (középiskolásoktól kezdődően) vagy felnőttek, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozók lenni, vagy bérmálkozni, jelentkezzenek az irodában aug. 31-ig. 11. Aug. 1-jével dr. Bábel Balázs érsek úr Szécsényi Attila káplán atyánkat elhelyezte Kiskunhalas Alsóvárosi plébániára káplánnak. Köszönjük Attila atya eddigi áldásos szolgálatát nálunk, imádkozzunk érte! Búcsúztatása 27-én, a szentmiséken lesz. Aug. 1-jével dr. Bábel Balázs érsek úr Menyhárt Sándor plébános atyánkat elhelyezte Jánoshalmára plébánosnak. Búcsúztatása 27-én, a szentmiséken lesz. Helyére Hatházi Róbert atyát nevezte ki plébánosnak. Fogadjuk szeretettel Robi atyát! Segítsük szolgálatát! Imádkozzunk érte is!

A holnapi nap szentje: Szent Anna

Ünnepe: július 26

Feltöltés időpontja: |

A holnapi nap szentje: Szent Anna
Szent Anna asszony a keresztény és az iszlám hagyomány szerint Szűz Mária édesanyja. Az Újszövetség semmit nem mond Szűz Mária szüleiről. Egy 2. századi apokrif szerint Mária édesanyját Annának (jelentése: kegyelemmel áldott), apját pedig Joachimnak (Isten megvigasztal) hívták.
button_read_more

Nagyszülők zarándoklata Szentkúton

Feltöltés időpontja: |

Nagyszülők zarándoklata Szentkúton
A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 27-én, vasárnap tartják a hagyományos Szent Anna-búcsút és a nagyszülők zarándoklatát. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálja a megújult szabadtéri misézőhelyen.
button_read_more
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés