Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

KECSKEMÉT, SZÉCHENYIVÁROS: Menyhárt atya heti körlevele

Feltöltés időpontja: |

KECSKEMÉT, SZÉCHENYIVÁROS: Menyhárt atya heti körlevele
Örömmel adjuk közre hétről hétre főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános atya levelét. Melyben a kecskeméti katolikus közösség heti programjait ajánlja a szélesebb közönségnek. Fogadják szeretettel.... A mai vasárnap, az isteni irgalmasság ünnepén, a piarista templomban du. 4 órakor engesztelés lesz, majd du. 5 órakor szentmise lesz. Ma országgyűlési választás van. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson és döntsön lelkiismerete szerint - a múltkor hallott/fölolvasott püspökkari körlevél szellemében. Hétfőn – 12.-én - reggel 8 órától 24 órás szentségimádás Hazánkért, népünkért. Hétfőn a szentmise után és kedden reggel fél 8-tól közös szentségimádás is lesz.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BILLIART SZENT JÚLIA apáca, rendalapító

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BILLIART SZENT JÚLIA apáca, rendalapító
*Cuvilly, 1751. július 12. +Namur, 1816. április 8. Marie-Rose-Julie Billiart 1751. július 12-én született Cuvillyben, Beauvais egyházmegyében. Bár szülei szerény kisparasztok voltak, az egyik nagybátyja által fenntartott elemi iskolában bizonyos műveltségre tehetett szert. Kiemelkedő jámborsága miatt -- abban az időben nagyon jelentős kivételként -- megkapta az engedélyt, hogy már kilencévesen az első áldozáshoz járulhasson.
button_read_more

PORTA MEMENTO: MAROSI IZIDOR EGYKORI VÁCI PÜSPÖKRE EMLÉKEZÜNK KECSKEMÉTEN

Feltöltés időpontja: |

PORTA MEMENTO: MAROSI IZIDOR EGYKORI VÁCI PÜSPÖKRE EMLÉKEZÜNK KECSKEMÉTEN
A kecskeméti Porta Közhasznú Egyesület katolikus munkacsoportja évről- évre felidézi boldog emlékű Marosi Izidor, a szeretett lelki atya, néhai tábori lelkész, izsáki, kecskeméti plébános majd váci megyéspüspök életét, személyét, szolgálatát. Pályája mindvégig az Alföldhöz kötődött. Szolgálati helyein - falusi lelkészként, nagyvárosi plébánosként, püspökként- éppúgy, a szerény, halk hangú híveiért élő jó pásztort láthatták hívei és paptestvérei. Ebből az alkalomból két jeles főpásztor exelenciás dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek úr valamint nagyra becsült vendégünk exelenciás dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr, koncelebrál az emlékező szentmisén, a kecskeméti Szent Miklós templomban (Barátok temploma Kecskemét Kossuth tér 5.) 2010. április 12-én 17 órakor Ezt követően 18.00 órakor dr. Bábel Balázs megnyitja Marosi Izidor életének fontos pillanatait felidéző emlékkiállítást, a Karol Wojtyla Barátság Központ kiállítótermében. (Kecskemét Egressy utca 5.) Immár hagyományos laudációra, nagy tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és mindazokat, akik ismerték a jeles főpapot.

Napi Evangélium - „Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.”
Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG NOTKER bencés szerzetes

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG NOTKER bencés szerzetes
*Sankt Gallen kanton, 840 körül. +Sankt Gallen, 912. április 6. Beszédhibája és foghíja miatt ő maga Balbulus, azaz Hebegő Notkernek nevezte magát. Ám a kortársaitól ,,a Szentlélek edénye'', az utókortól ,,a költő'' nevet kapta. Notker élete a politikai és kulturális hanyatlás idejére esik.
button_read_more

BÖJTE CSABA FERENCES TESTVÉR: ÉBRESZTŐ!

Feltöltés időpontja: |

BÖJTE CSABA FERENCES TESTVÉR: ÉBRESZTŐ!
Ébresztő hajdani hittanosok, egyházi intézmények növendékei! A gonosz néhány szomorú – eléggé el nem ítélhető – papról lerántotta a hallgatás fátylát. Jó tette, de ti, akik oly sok lelkiismeretes, nagyszerű, szentéletű papot, szerzetest ismertek, miért hallgattok?
button_read_more

Dr. Bábel Balázs prédikációja Húsvét hétfőn

Feltöltés időpontja: |

A Kalocsai Főszékesegyházban a Húsvét hétfői szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta. Hallgassák meg az Érsek Főpásztor beszédét, itt a Charitas Rádió műsorán!

Dr. Bábel Balázs érsek Húsvét vasárnapi szentbeszéde

Feltöltés időpontja: |

A Kalocsai Főszékesegyházban a Húsvét vasárnapi szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta. Hallgassák meg az Érsek Főpásztor beszédét, itt a Charitas Rádió műsorán!
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés