Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

Krisztus mindenkit az asztalához hív, az életét adja a barátaiért

Interjú Dr. Bábel Balázs,érsekkel

Feltöltés időpontja: | Farkas P. József

Krisztus mindenkit az asztalához hív, az életét adja a barátaiért
A mai magyar társadalmunk tele van csüggedtséggel, reménytelenséggel, elkeseredettséggel. Ezért soha nem volt nagyobb szükség az új időkben arra, hogy visszatérjünk az igazi reményhez, amit Krisztus feltámadása hoz számunkra, és ami visszavetül földi életünkre is. Írta Nagyheti üzenetében Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek. A metropolitát arra kértük, fejtse ki gondolatát bővebben is.
button_read_more

Dr. Bábel Balázs érsek szentbeszéde az Olajszentelési szentmisén

Feltöltés időpontja: |

Ma, azaz Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek olajszentelési szentmisét mutatott be a kalocsai székesegyházban. Hallgassák meg a főpásztor prédikációját itt, a Charitas Rádión!

Napi Evangélium - „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
button_read_more

A NAP SZENTJE: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök
*Châteauneuf d'Isčre, 1053. +Grenoble, 1132. április 1. Kevés püspök élt át olyan hosszú kormányzási időt, mint grenoble-i Hugó, méghozzá egy nehéz, viszályokkal teli időszakban. A 11. század vége és a 12. század első harmada Nyugat egyháza számára válságos időt jelentett: a pápaság, amely tudatában volt ama veszélyeknek, melyek az egyházi javakat és a papság erkölcseit fenyegették a feudális társadalmi rend részéről, megnehezült feltételek között küzdött Péter hajójának megmentéséért; a német császár pedig, aki még mindig a legfőbb világi hatalom karoling felfogását képviselte, minden fáradozását megsemmisítette.
button_read_more

Napi Evangélium - „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?”
A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók
Ezek a hitvallók Afrika római tartományban (Tunézia) a vandálok ariánus királyai, Geiserich (428--477) és Hunerich (477--484) alatt is állhatatosan kitartottak katolikus hitük mellett. A vandálok a katolikus hitvallást nemcsak az általuk birtokolt területről akarták kiirtani, hanem mindenekelőtt természetesen a királyi udvarból, ahol Geiserich parancsa értelmében minden hivatalnok csak ariánus lehetett.
button_read_more

Üdvözlet a Wojtyla Házba Kalocsa érsekétől

Feltöltés időpontja: |

Üdvözlet a Wojtyla Házba Kalocsa érsekétől
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek a hagyományoknak megfelelően a könyvtár védett nyomtatványai fölhasználásával - ez alkalommal egy 1484-es római kötet illusztrációjával - készíttetett húsvéti üdvözletet és küldött szerte a papságnak és a híveknek. Ez alkalommal megköszönjük a Karol Wojtyla Ház közösségének címzett küldeményt!
button_read_more

Menyhárt Sándor atya heti körleveléből

(2010. 03. 28.)

Feltöltés időpontja: |

Menyhárt Sándor atya heti körleveléből
Köszönet minden tartós élelmiszerért, amelyet a rászorulóknak hoztatók. A Plébániai Karitászunk 50 csomagot osztott szét a rászorulók között. – írja széchenyivárosi plébános - A nagyheti szertartások rendje a következő: Nagycsütörtök (a nagyteremben) 18.00 Szentmise – Az utolsóvacsoráról megemlékezünk, amelynek keretében a lábmosás szertartását is végezni fogjuk. 19.00 Jeremiás síralmai 19.30 Imádságos virrasztás 20.30 kompletorium Nagypéntek 8.00 Jeremiás síralmai 17.00 Kisgyermekes családok keresztútja (a kápolnában) 18.00 Urunk szenvedésének ünneplése – énekelt passió, kereszthódolat (a nagyteremben) 20.30 Keresztút az Arborétumban
button_read_more
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés