Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

KÖSZÖNJÜK A KECSKEMÉTI KÖZGYÜLÉSNEK: TERET NEVEZTEK EL WOJTYLA ATYÁNKRÓL

ELISMERJÜK: DR. ZOMBOR GÁBOR POLGÁRMESTER BETARTJA A SZAVÁT!

Feltöltés időpontja: |

KÖSZÖNJÜK A KECSKEMÉTI KÖZGYÜLÉSNEK: TERET NEVEZTEK EL WOJTYLA ATYÁNKRÓL
A csütörtöki közgyűlésen döntött a kecskeméti önkormányzat képviselőtestülete. Meghallgatták a Wojtyla Barátság Központ alapítóinak, barátainak, támogatóinak és kedvezményezettjeinek a kérését. Végre KECSKEMÉT IS azon büszke városok közé tartozhat, ahol közterületet viseli a történelmet formáló egyházfő Karol Wojtyla, II. János Pál pápa nevét. A hírt újjongó örömmel fogadta a kecskeméti katolikusok közössége. A tér névadójára 2010. április 2.-án lesz, Karol Wojtyla halálának (égi születésnapjának) ötödik évfordulóján, a nevét viselő intézmény búcsúnapján,
button_read_more

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA VÁLASZTÁSI KÖRLEVELE

Feltöltés időpontja: |

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA VÁLASZTÁSI KÖRLEVELE
Önmagunk, fiatalságunk, nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt Kedves Testvérek! Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni és a közösségi élet minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik –, hogy ott visszhangozza az Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 70. p.).
button_read_more

Dr. Bábel Balázs tanítása a kalocsai Szent József zárdatemplomban

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lelkigyakorlatot tartott nővéreknek és tanároknak a kalocsai Szent József zárdatemplomban, melyben a keresztény ember felelősségéről beszélt. Hallgassák meg az érsek atya tanítását itt, a Charitas Rádión!

Dr. Bábel Balázs prédikációja Mons. Anisich Jenő Béla temetésén

Feltöltés időpontja: |

A 95 éves korában elhunyt Mons. Anisich Jenő Béla temetése a kalocsai Főszékesegyházban kezdődött a temetési szentmisével, melyet Dr. Bábel Balázs érsek úr a papsággal bemutatott, majd a helyi temető papi kriptájába helyezték el a feltámadásig nyugalomra. Az Érsek úr beszédét meghallgathatjuk a Charitas rádióban. Fogadják szeretettel és imádkozzunk közösen az egyházmegye legidősebb papjának lelkiiüdvért.

Napi Evangélium - „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.”
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT LIUDGER

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT LIUDGER
*Zuylen, 742. +Billerbeck, 809. március 26. Liudger életműve Nagy Károly idejére esik. A frízek és szászok térítésével mindaddig az angolszászok és frankok foglalkoztak. Nagy Károly a kard erejével külsőleg legyűrhette ugyan ezeket a törzseket, a szívüket azonban nem tudta meghódítani. Ezért olyan szentre volt szükség, aki mint hazai apostol meg tudta találni az utat a nép szívéhez. Ez volt Szent Liudger történeti küldetése.
button_read_more

A NAP SZENTJE: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
button_read_more

Dr. Bábel Balázs gondolatai a kecskeméti Nagytemplomban

Feltöltés időpontja: |

A nagyböjt tartama azért pontosan negyven nap, mert a Szentírásban és az ezt alapul vevő keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.)Ez az idő alkalmas a mélyebb felkészülésre, kontemplációra. Gyakoriak ilyentájban az úgynevezett "Nagyböjti lelkigyakorlatok/ lelki konferenciák". Immár hagyománnyá vált, hogy a megye első papja, Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a kecskeméti Nagytemplomban elmélkedéseket tart ezen időszakban. A papság évére való tekintettel, az érsek atya mindhárom beszéde a papságról szólt. Fogadják szeretettel az utolsó, a harmadik nap (március 21.) tanítását, itt, a Charitas Rádióban.

A NAP SZENTJE: MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ
*Villaquejida (Spanyolország), 1538. november 18. +Peru, 1606. március 26. Turibiusz, Peru apostola, abban a korban élt, amikor az új földrajzi fölfedezéseket követő sok erőszakos hódítás után a spanyol király kijelentette, hogy világbirodalmában sohasem nyugszik le a nap. Turibiusz papi küldetésének feladata az volt, hogy bizonyítsa: az Egyház céljai, amikor misszionál, mások, mint a világi hódítóké.
button_read_more
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés