Kezdőlap
EUR: 359.2300; USD: 295.3500; CHF: 325.7100
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

ÚJABB FŐORVOS KAPCSOLÓDOTT A MUNKÁNKHOZ: orvosi vizsgálat a Wojtyla Barátság Központban

Feltöltés időpontja: |

ÚJABB FŐORVOS KAPCSOLÓDOTT A MUNKÁNKHOZ: orvosi vizsgálat a Wojtyla Barátság Központban
Ma a Wojtyla Barátság Központban Dr. Tóth János belgyógyász-endokrinológus főorvos önkéntes rendelési megbeszélést tartott a gondozottaink részére. Nagy számmal jelentkeztek, de sajnos a főorvos úr idő hiányában csak 4 emberrel tudott foglalkozni. A doktor úr segítséget adott a panaszok kezelésére, enyhítésére, és hogy hova menjenek vizsgálatra betegségükkel. Ez úton is köszönjük a vezetőség, és a gondozottak nevében.
button_read_more

A NAP SZENTJE: CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök
+Córdoba, 859. március 11. A 8. század eleje óta a Pireneusi-félsziget az arabok kezében volt, csak Asturiában tudott egy keresztény ország szembeszegülni az iszlám rohamával. Szent II. Alfonz (792--842) és III. Alfonz (866--910) vezetésével ez a kis ország a 9. században olykor még ellentámadásba is lendült, bár ellenfelét sem kiszorítani, sem döntően megverni nem tudta. A nép tömegesen tért át a mohamedán hitre, a hitehagyók mellett azonban egy kisebbség, a mozarabok szilárdan kitartottak keresztény hitük mellett.
button_read_more

Napi evangélium - Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
2010. március 11. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
button_read_more

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS
*Banffshire, 1579. +Glasgow, 1615. március 10. Az Ogilvie-k még ma is Skócia egyik legelőkelőbb ,,klánja''. Anyja révén pedig John Ogilvie rokona volt a híres Stuart és Douglas klánnak is. A skóciai hitszakadás következtében rokonai részben katolikusok, részben protestánsok voltak. Őt magát kálvinistának nevelték. Amikor tizenhárom éves lett, apja Franciaországba küldte tanulni.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.
2010. március 10. – Szerda A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.” Mt 5,17-19
button_read_more

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT HITTANÁROKNAK - ÉRSEKI ÚTMUTATÁSSAL

Feltöltés időpontja: |

Térjetek meg! Próbáljátom meg újra tisztázni az életeteket: milyen barátságban vagytok Krisztussal? A többi között erről is beszélt dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, szombaton azoknak a hittan tanároknak, akik hívatásszerűen a gyermekek vallásos nevelésével foglalkoznak. A fölvételt - amelyet a lelkigyakorlaton Barotai Imre atya rögzített - örömmel ajánljuk a szélesebb publikum figyelmébe is.

Érseki bibliaóra Kalocsán - Timóteussal és Titusszal

Feltöltés időpontja: |

A kalocsai főszékesegyház az exegézis iránt fogékonyabb közössége két ünnepet köszönt hetente. Az Úr napja, a vasárnap az egyik. A másik a csütörtök - amikor Könyvek Könyvének olvasásában, megértésében mélyülnek el - vezetőjük pedig, nem kisebb tudós, mint az egyházmegye első papja, dr. bábel Balázs metropolita. A Civilnaplo - munkatársunknak, Barotai Imre atyának köszönhetően - rendszeresen közreadhatja az elemzést, a bibliaóra hanganyagát. Ezt tesszük most is, reméljük örömöt adunk az Ige jobb megismeréséért fáradozó közönségünknek. Hallgassák szeretettel....

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR
Március 4. *Krakkó, 1458. október 3. +Grodnó, 1484. Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói királyi várban. Édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig. Akkor a híres történetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd egy idő múlva az ismert humanista, Callimachus Buonaccorsi lett a tanítója. Így Kázmér és testvérei alapos és átfogó műveltségre tettek szert, amely egyformán kiterjedt a klasszikus és a kortárs irodalomra. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt kiképzése a lovagi szolgálatban is. A történeti források nem említik az ifjú herceg különösebb vallásos érdeklődését vagy jámborságát. Úgy látszik azonban, hogy nemeslelkűsége és jó emlékezőtehetsége révén kiemelkedett testvérei közül. Mivel szülei anyai örökösödés jogán igényt tartottak a cseh és a magyar koronára, 1471-ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet Prágában királlyá tették, Kázmérnak pedig ugyanabban az évben a magyar koronát kellett volna megszereznie Magyarország erőszakos meghódításával. A magyar hadjárat azonban Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s a történtek mély és tartós benyomást tettek Kázmérra. Apja viszont egyre jobban bevonta a lengyel államügyekbe, és utódjául jelölte őt.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”
2010. március 4. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették.
button_read_more

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
2010. március 3. – Szerda Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
button_read_more
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés