Kezdőlap
EUR: 361.0100; USD: 297.7200; CHF: 329.2300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2862 db bejegyzés

PETŐFI NÉPE: A WOJTYLA HÁZ IS SEGÍT MARGITKÁÉKNAK

Feltöltés időpontja: |

PETŐFI NÉPE: A WOJTYLA HÁZ IS SEGÍT MARGITKÁÉKNAK
Tegnap a Petőfi Népe munkatársai kiszállították Margitkáéknak azt a több szatyornyi élelmiszert, amit olvasóik ajánlattok fel az adósságspirálba került asszonynak és fiának. Tóth Józsefné múlthét elején telefonált be szerkesztőségünkbe. A 65 éves asszony végső elkeseredésében kérte segítségünket, s szégyenkezve mondta el: nincs mit enniük a fiával, pedig a 40 körüli férfi rendesen dolgozik. Természetesen a Wojtyla Háznál is olvasták a cikket, és - Karol atyánk szellemében - segítséget ajánlottak, napi ebédet.....
button_read_more

"Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött."

Napi evangélium - 2010. január 13. / szerda

Feltöltés időpontja: |

Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött.
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. Mk 1,29-39
button_read_more

NAPI EVANGÉLIUM - 2010. FEBRUÁR 12.

Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!

Feltöltés időpontja: |

NAPI EVANGÉLIUM - 2010. FEBRUÁR 12.
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Mk 1,21-28
button_read_more

Napi evangélium: Betelt az idő, közel van az Isten országa

2010. január 11. – Hétfő

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium:  Betelt az idő, közel van az Isten országa
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt. Mk 1,14-20
button_read_more

A HŐSÖKET IDÉZTÉK A BARÁTOKNÁL A CSAPATZÁSZLÓ ÁTADÁS PILLANATAIBAN

Lovag Kenyeres Dénes, hely-, hardtörténész mondott emlékbeszédet

Feltöltés időpontja: |

A HŐSÖKET IDÉZTÉK A BARÁTOKNÁL A CSAPATZÁSZLÓ ÁTADÁS PILLANATAIBAN
Jeles ünnepség volt ma - 2010. január 10-én, vasárnap, (9.30 órakor)- Kecskeméten, a Barátok templomában. Az ünnepi szentmise keretében, a Porta Egyesület alapítója, Farkas P. József, díszzászlót adományozott a Magyar Nemzetőrség kecskeméti szervezetének. A civil közösség ezzel a nemes gesztussal fejezte ki háláját a hagyományápolók sok-sok közösségi szolgálatáért, melyeknek - a többi között - a Wojtyla Ház gondozottjai voltak a haszonélvezői. A kegyeleti szentmise – melynek része volt a zászlószentelés - a Doni Áttörés 67. év fordulója alkalmából rendezendő kecskeméti mementó egyik fontos eseménye volt. A szomorú végkifejletű történésekre emlékezők a város legrégebbi szakrális épületében meghallgatták lovag Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes emlékbeszédét. Közösen énekelték el a Himnuszt és a Boldogasszony anyánk című népéneket. Az adományozó civilek részéről a zászlóanya Mikus Sándorné, a Porta Katolikus Munkacsoport, illetve a Szent Ferenc imaközösség vezetője volt, aki Ady Endre, az Úr érkezése című versével köszöntötte az emlékezőket. A találkozó moderátora Bukovinszky Zsolt előadóművész volt. Az eseményen számos egykori doni harcos is részt vett.
button_read_more

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek történetéből

Dr. Lakatos Andor, főlevéltáros előadása

Feltöltés időpontja: |

Amint azt jeleztük közreadjuk dr. Lakatos Andor úr, kalocsai érseki főlevéltáros előadását, amely a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek magyarországi megtelepedése 150. évfordulójára rendezett tanácskozáson hangzott el; amely a rendi historia földolgozása. A fölvételt: Barotai Imre atya készítette. Fogadják a nemes dokumentumot szeretettel.

Százötven éves jubíleum Kalocsán - az ifjúság nevelésének korszerű műhelye

Nevüket följegyzik a magyar pedagógiatörténet aranykönyvében

Feltöltés időpontja: |

Január 9-én, szombaton dr. Bábel Balázs, kalocsa–kecskeméti érsek mutatta be azt a szentmisét, amellyel megkezdődött a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek magyarországi megtelepedésének 150. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat. A szentmise 10 órakor kezdődött a zárdatemplomban (Szent József-templom, Asztrik tér), az utána következő ünnepség helyszíne a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény volt. A szertartás utáni mementón Csatlós M. Ilona általános főnöknő köszöntötte a megjelenteket, majd Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár igazgatója tartott előadást a rend történetéről. Ebéd után a program kiállításmegnyitóval, filmvetítéssel és egy színdarab bemutatásával folytatódott.
button_read_more

Újabb érseki előadás a kalocsai bibiliaórák sorozatban

Feltöltés időpontja: |

Az érseki városban munkálkodó főmunkatársunk jóvoltából a Charitász Rádióban publikálni tudjuk dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek csütörtöki bibiliaórán elhangzottakat. Szeretettel ajánljuk a sorozat rendszeres hallgatóinak és az újonnan érdeklődőknek is.

Dr. Bábel Balázs, a Vatikáni Rádióban emlékezett Prokopp Péterről

Halgassák meg a római adást

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs érsek a Vatikáni Rádióban emlékezett meg Prokop Péterről a pap, festőművész, íróról, akinek január 6-án van halálának évfordulója, akinek tiszteletére egy emléktáblát leplezett le az érsek a csepeli Szent József otthonban. Hallgassák meg Bábel érsek szavait a Civilnapló közvetítésében.

DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK ÖSSZEFOGLALÓJA A JUBÍLEUMI MISSZIÓS ÉVRŐL

Feltöltés időpontja: |

DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK ÖSSZEFOGLALÓJA A JUBÍLEUMI MISSZIÓS ÉVRŐL
Megjelent a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye legutóbbi, 2009/V. körlevele. Ennek melléklete volt dr. Bábel Balázs érsek személyes gondolatokkal kibővített összefoglalója a közelmúltban véget ért főegyházmegyei misszióról. Krisztusban Szeretett Testvérek! Főpásztori szolgálatom tizedik évfordulóján azzal a kéréssel fordultam egyházmegyém papságához és híveihez, hogy tartsunk egyházmegyei missziót, de az ne csak városmisszió legyen, hanem az egész egyházmegyét érintő misszió is. Nem új kezdeményezés ez egyházunk történetében,....
button_read_more
Összesen: 2862 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés