Kezdőlap
EUR: 360.6300; USD: 298.9800; CHF: 335.3700
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Bábel Balázs beszédei" bejegyzések listázása
Összesen: 537 db bejegyzés

Bábel Balázs missziós útja Bánátban

Feltöltés időpontja: |

Kalocsa érseke mindíg hatza megy a Bánátba, ahol a templomok homlokzatán igen gyakran, sok helyen elődeinek érseki címere hirdeti az ősiséget. A főpásztort Sándoregyházára hívták a Dél-Bánát Háló Mozgalom találkozójára. Hallgassák meg hogy tanította a kalocsa-bácsi egyház egykori lelkiségének örököseit dr. Bábel Balázs metropolita.

Mindszenthy jubíleum: a 120 éve született mártír bíborosra emlékezett a kalocsai kiállítás megnyitón dr. Bábel Balázs

Feltöltés időpontja: |

Csütörtökön délután rendhagyó biblia-óra keretében - kiállítás-megnyitón - emlékezett a százhúsz évvel ezelőtt született mártír bíborosra Kalocsa-Kecskemét érseke, dr. Bábel Balázs. A magyar egyház huszadik-századi csillaga volt Mintszenthy József, esztergomi-érsek, hercegprímás - aki/amely fényével a XXI. században is megvilágítja az utunkat. Az a krisztusi 'jó pásztor volt' aki életét adta nyájért, aki jól tudta: a pápától kapott bíbor nem dekoráció, de a vértanúság vállalásának a bátorító szimbóluma. A Charitas Rádió most közreadja a metropolita mementóját... Fogadják nyitott szívvel....

HÚSVÉT HÉTFŐN A HAGYOMÁNYOK SZERINT FÓTON MISÉZETT DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK

Feltöltés időpontja: |

A fóti templomban mindíg szeretettel várják, örömmel üdvözlik régi-régi ismerősüket, plébánosuk, Sebők Sándor atya lelki barátját, dr. Bábel Balázs érsek urat. Húsvét hétfőn rendszeres vendég ott Kalocsa első papja. A Charitas Rádió is elkísérte a főpásztort a Pest melletti településre. Hallgassák meg a főpásztor homiliáját. Gazdagítsa mindannyiónk lelkét aZ IGE....

"Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is..." - dr. Bábel Balázs érsek úr húsvéti homiliája székhelyvárosában

Feltöltés időpontja: |

"A hívô ember a keresztség által öltözik be Krisztus Jézus halálába és feltámadásába. Ezért mondja az apostol, hogy ,,Isten vele együtt minket is feltámasztott.'' A vele való új közösség arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk, mert csak így lehetünk azok örökösei.... " A szentlecke gondolatai is fölújúltak, föltöltődtek eleven hitet adó lélekkel, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek kalocsai, húsvéti homiliájában, merlyet most a Charitas Radió is közread, hogy teljesebbé véáljon a hallgatóságunk számára a föltámadás ünnepe.... Fogadfják nyitott szívvel a metropolita üzenetét.

NAGYSZOMBATI SZERTARTÁS-REND KALOCSÁN: DR. BÁBEL BALÁZS FÖLTÁMADÁS-ÜNNEPI SZENTBESZÉDE

Feltöltés időpontja: |

Föltámadt Krisztus! Megváltota a bűnös emberiséget! Hallelúja! Az ösi keltezésű nagyszombati szertartásokat - a tűzszenteléstől az Exulteten át, a föltmadás hírének újjongó bejelentéséig - dr. Bábel Balázs, érsek atya Kalocsán végezte népes papi és hívő közösség élén. Barotai Imre atya, szerkesztőségünk főmunkatársa kérésünkre rögzítette a főpásztor ünnepi szentbeszédét. Fogádják imádságos lélekkel, merítsenek belőle örömet, remény és békét... Hallelúja!

NAGYPÉNTEKI OLTÁRFOSZTÁS - ÉRSEKI BESZÉD AZ ISTENI DRÁMA EMLÉKNAPJÁN

Feltöltés időpontja: |

A kalocsai Zárdatemplomban mondta el az úgynevezett 'csonka misét' - a nagypénteki szertartásrend szerint - dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek. A harangok Rómába mennek, a csengők elnémúlnak, az orghona hallgat....meghalt az Istenfiú a Keresztfán.... Hallgassák meg a Charitas Rádió fölvételét....

KALOCSA ÉRSEKÉNEK A SZÉKHELY-VÁROS ZÁRDATEMPLOMÁBAN ELMONDOTT NAGYCSÜTÖRTÖKI SZENTBESZÉDE

Feltöltés időpontja: |

A sokféle, délelőtti, kecskeméti főpapi szolgálat nem gyengítette a kalocsai érsek lelkesültségét, hitét, szónoki képességét. Hazatérve a székhelyváros zárdatemplomában mondta el a nagycsütörtöki főpapi misét. Barotai Imre, protonotarius kanonoknak, szerkesztőségünk főmunkatársának köszönhetően most közreadhatjuk a metropolita gondolatait. Erősitse bennünk a hitet!

NAGYCSÜTÖRTÖK: DR. BÁBEL BALÁZS FŐPAPI VALLOMÁSA A KECSKEMÉTI TÁRS-SZÉKESEGYHÁZBAN

Feltöltés időpontja: |

A kecskeméti Nagytemplom/Társszékesegyház története során, most előszőr tartottak az ódon falak között olajszentelő-főpapi szentmisét a főegyházmegye papságának koncelebrálásával. A nagyheti szertartásrend egyik csúcspontja a papok közösségének ünnepélyes fogadalom megújítása. A Charitas Rádió most közreadja Mátyus István az eseményről szóló képriportját illetve dr. Bábel Balázs érsek,testvérei előtt elmondott főpapi vallomását ....

Virágvasárnap Kiskunhalason járt Kalocsa Érseke

Feltöltés időpontja: |

Kiskunhalason a Keresztény Értelmiségiek Szervezete részéről kérték fel dr. Bábel Balázs érsek atyát, hogy tartson előadást Virágvasárnap az "újraevangelizáció"-ról. A tartalmas 60 perces előadást több mint 100 személy hallgatta nagy érdeklődéssel a Csipke Hotel előadótermében. A beszédet most teljes terjedelemében közre adja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott szívvel dr. Bábel Balázs érsek atya tanítását.

Érseki szentmise a kiskunhalasi alsóvárosi templomban

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs érsek atya tartott Virágvasárnap szentmisét Kiskunhalason az Alsóvárosi templomban. A zsúfolt templomban elhangzott szentmise homiliáját most teljes terjedelemében adja közre a Charitas Rádió. Fogadják nyitott szívvel dr. Bábel Balázs érsek atya tanítását.
Összesen: 537 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés