Kezdőlap
EUR: 357.3200; USD: 294.1600; CHF: 331.5600
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Bábel Balázs beszédei" bejegyzések listázása
Összesen: 537 db bejegyzés

Az Egyház társadalmi tanítása: a Rerum Novarumtól, a Pacem in Terris-en át a Populorum Progressióig

Feltöltés időpontja: |

A bajai Jézus Szíve plébánia közösségi termében, a vasárnapi szentmisét követően, a Közéleti Akadémia előadássorozat keretében, az egyházmegye főpásztora, dr. Bábel Balázs érsek az egyház társadalmi tanításáról tartott előadást. A Charitas Rádió örömmel adja közre a Pontifex Maximus tartalmas gondolatait. Hallgassák nyitott szívvel....

Érseki tanítás Baján, a Jézus Szíve templomban

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap délelőtt Baján, a Jézus Szíve templomban misézett dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. A Charitas Rádió szeretettel ajánlja a főpásztor homiliáját... Reméljük, hogy a nemes gondolatok jól szolgálják olvasóink, partnereink nagyböjti lelki fölkészülését...

Nagyböjt, lelki fölkészülés, megtérés, mert az Egyház Isten népe - bibliaóra Kalocsa érsekével

Feltöltés időpontja: |

Ma ismét zsúfolásig megtelt a kalocsai Szent István Ház nagy auditóriuma. Dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek hagyományos csütörtöki egzegézisére megint sokan voltak kíváncsiak. A fő téma: a második vatikánum legrangosabb opusa, a Lumen Gentium című állásfoglalás volt. „Jóllehet bármely időben élő és bármely nemzetből származó ember kedves Isten előtt, ha féli őt és teszi az igazságot (vö. ApCsel 10,35), mégis úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely Őt igazságban megismeri és szentül szolgál Neki." - íme a tanítás egyik sarkalatos tézise. A találkozáson - melynek fő tartalmi üzenetét és alaphangulatát is azért a nagyböjti idő spirituális üzenete határozta meg - jelen volt a Mária- és a Charitas Rádiók műszaki stábja is. Szívesen adjuk közre az elhangzottakat....

Hallgassák meg a kalocsai metropolita bugacmonostori homiliáját és megemlékezését az egykori plébánosról, a nemrég elhunyt Maár Zoltán szalézi atyáról

Feltöltés időpontja: |

Bugac-Alsómonostor maroknyi hívő népe szeretettel várta és fogadta excellenciás megyés főpásztorát, aki nyitott szívvel érkezett a szórvány településre, hogy a híveket meggyőzze a Színeváltozás ünnepén: térjetek meg, közel van az Üdvözítőnk! Egyben mementót mondott Maár Zoltán, a nemrég, 91 éves korában elhunyt szaléziánus atya emlékére. Zoltán atya évtizedekig volt plébánosa a településnek. Mi is hallgassuk a főpapi gondolatokat töredelmes lélekkel, böjti szellemben, emlékezéssel ....

Vasárnap a Felső-Bácska fővárosában, Jánoshalmán misézett a megyés főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Nemcsak gazdasági, de kulturális- és lelki központként is meghatározó a Felső-Bácska legnagyobb városa, Jánoshalma. Az egykori Jankovác szép templomában, ezen a mostani, tavaszt ígérő, böjti vasárnapon Kalocsa érseke misézett. Most volt a templom civil képviselő-testületének eskütétele. Szeretettel adjuk közre a metropolita gondolatait.

Szombaton ismét a szülőfalujában szolgált Kalocsa és Kecskemét első papja

Feltöltés időpontja: |

Tartani kell a lelket az emberekben, építeni a hitet, menteni a menthetőt! Ezzel az ízig-vérig pásztori szándékkal jár haza mostanában dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek. Gyónon kapta a hitet, most ő az, aki igaz gyermekként, segít a válságokkal küszködő híveknek. Hallgassák meg, miről beszélt a testvéreinek a hűséges fiú?

Bibliaóra Kalocsán: a II. Vatikáni Zsinat és az Egyház XX. századi újjászületése

Feltöltés időpontja: |

A Szentlélek eleven és hatékony munkálkodása volt tapasztalható a fél évszázaddal ezelőtt megnyíló második vatikánum apostoli munkájában. Nagyon nehezen indult, sok nehézség terhelte a működését, a Pontifex Maximus, aki meghirdette és vezette - Boldog XXIII. János pápa - nem érhette meg a záró-hálaadást. Mindezek ellenére bizonyíthatóan az Isten földi műve lett, amely képes volt megreformálni, megújítani a katolikus világegyházat. Dr. Bábel Balázs érsek, csütörtöki expozéja a liturgikus megújulás lényegi elemeit, dogmatikai vonatkozásait elemezte a nagyszámú érdeklődő hallgatóság előtt. Hallgassák meg a metropolita gondolatait....

Térjetek meg, imádkozzatok, böjtöljetek...itt közeleg az Isten országa! Hirdette a megyés főpásztor az újteleki templomban

Feltöltés időpontja: |

A Szentkereszt Fölmagasztalása emlékére szentelt újteleki templomban szolgálta az Urat és a híveket dr. Bábel Balázs, a nagyböjt első vasárnapján. Már 1920-as adatok szólnak arról, hogy Keserűteleken az istentiszteleteket családoknál, majd az iskolában tartották. A lakosság 99 százaléka római katolikus volt (és ma is az). A templomépítés szükségessége már 1929-ben felvetődött. A vázlattervet 1929-ben Petrovácz Gyula budapesti építész készítette, azonban a templom valamilyen oknál fogva nem épült fel. A jelenlegi templom tervezését 1939-ben vállalta el Möller Károly műépítész. Krisztus Király vasárnapján, 1941. október 26-án Zichy Gyula érsek áldotta meg a nagyjából felépült templomot. Azóta persze teljesen be is fejeződött a munka, sőt a felújítások msem maradtak el. Hallgassák dr. Bábel Balázs érsek atya újteleki gondolatait.

Négy egyház dícséri az Istent a balotaszállási imaházban - Dr. Bábel Balázs kistelepülési misszója

Feltöltés időpontja: |

Itt van a húsvéti fölkészülés áldásos időszaka, a nagybőjt. A megyésfőpásztor a mai vasárnapon három mini-egyházközséget látogatott meg Kiskunhalas környékén. Balotaszálláson is járt, ahol nincs is önálló temploma a katolikusoknak, de a lélek él és a megtérésre buzdító erősítő szó ott is, a szorványban is nagyon kell. Az 1996-ban épült római katolikus templomot a történelmi egyházak közösen használják. Az ezredforduló tiszteletére felújított haranglábat a templomkertben állították fel. A község honfoglalást követő korból származó templomhelyeit, emlékoszloppal jelölték meg a millennium tiszteletére. Hallgassák meg a megyés püspök.érsek gondolatait....

Az egyházmegye legkisebb katolikus közösségénel járt a főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Az egykori halasi pusztaságon alapult falucska - a csodás természeti környezetben található - Harkakötöny,a Szent Keresztről nevezett templomában beszélt a lelkekhez dr. Bábel Balázs érsek, vasárnap délelőtt. Hallgassák meg hogy tanította a puszták népét a böjti-misszóját járó metropolita.
Összesen: 537 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés