Kezdőlap
EUR: 357.3200; USD: 294.1600; CHF: 331.5600
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Bábel Balázs beszédei" bejegyzések listázása
Összesen: 537 db bejegyzés

MÁSODIK VATIKÁNI ZSINAT: törekvések a szerzetesi élet megújítására

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek mai bibliai beszélgetésén, a kalocsai Katona István Ház tanácskozó termében ismét a második vatikánum eredményeit elemezte. Milyen újat hozott az egyházba, a Szentlélek által, a XXIII. János pápa által összehívott, több éves tanácskozás sorozat? Ez alkalommal a megszentelt élet - a Krisztusnak oda adott, megszentelt élet zsinati nóvumairól esett a legtöbb szó.... (A felvételt Barotai Imre, protonotarius kanonok, az aulához akkreditált főmunkatárs szerkesztőnk készítette.)

BALÁZS NAP A WOJTYLA SORSKÖZÖSSÉGNÉL - A SZEGÉNYEK KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ALAPÍTÓT

Feltöltés időpontja: |

BALÁZS NAP A WOJTYLA SORSKÖZÖSSÉGNÉL - A SZEGÉNYEK KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ALAPÍTÓT
Szabó Sándor tárogatóművész műsora vezette be azt a kedves ünnepséget, amelyen - a Karol Wojtyla Sorsközösség tagjai, ünnepi megemlékezésen és vasárnapi díszebéden - alapítójukat köszöntötték, Szent Balázs napjának közeledvén; lévén Kalocsa-Kecskemét jeles érseke a keresztségben a Balázs nevet nyerte el. A vasárnapi menüre egyébként maga a főpap hívta meg a szegényeket, maga adva az alapanyagokat a finom lakomához. A bensőséges hangulatú találkozón elhangzott Babits Mihály Balázsolás című verse, Fehérné Andrea ihletett tolmácsolásában. Az ünnepség az újságírók/tollforgatók ebédjével folytatódott az intézmény Pintér-termében. Ahol szintén hangzottak el jókívánságok, áldások. "Isten áldd meg pásztorunkat,hogy épen maradjon a nyáj!"
button_read_more

ÉN MINDÍG BALÁZS ÁLDÁST ADOK! - ÉRSEKI MISE A BARÁTOKNÁL JANUÁR UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN

Feltöltés időpontja: |

Az újságírókért, szerkesztőkért, az igaz szóért, a tiszta és érthető, jó szándékkal megírt/fényképezett misszióért imádkozott a vasárnapi ünnepi szentmisében, Kecskemét legrégebbi templomában, a Barátoknál dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Különös apropója a midiás-misének, hogy most közvetítette először egyenesben, az interneten a civilnaplo.hu a szentmisét. (Volt aki okos telefonon hallgatta/nézte az áhitatot Camberrában. Kovács Aladár kecskeméti vállalkozó Londonból küldött visszajelzést! Csodának nevezve az eseményt.) A Charitas Rádió most közreadja a főpásztor homiliáját.... Fogadják nyitott szívvel!

HITÚJÍTÁSRA BUZDÍT A PÁPA? - ÉRSEKI BESZÉLGETÉS A GONG RÁDIÓBAN

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap reggel kilenc órakor folytatódott a HIT ÉS ÉLET című beszélgető műsor a Gong Rádió stúdiójában. A vendég ez alkalommal is Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita volt akivel Farkas P. József, egyházi szakíró beszélgetett. A hatvan perces interjúban számos aktuális kérdésre kutatta a választ a főpap és vendéglátója. A többi között szó esett a katolikus új esztendő legfőbb buzdításáról: újítsuk meg a hitünket! Hallhattunk a kalocsai főszékesegyház fölújításának kérdéseiről, a tervezett, új vatikáni-magyar konkordátumról. A média posztmodern kori jelentőségéről a megyés püspök Szalézi Szent Ferencre, az újságírók védőszentje emlékezve szólt. A beszélgetés teljes anyagát - a Gong Rádió jóvoltából - hétfőn osztjuk a Charitas Rádió hallgatóságával.

INTERJÚ DR. BÁBEL BALÁZZSAL: "Már Lázár János is támadja a katolikusokat?

A törvény előkészítés folyamatába nem vonták be a püspöki kart

Feltöltés időpontja: |

INTERJÚ DR. BÁBEL BALÁZZSAL: Már Lázár János is támadja a katolikusokat?
2011 a törvényalkotás éve volt: Schmitt Pál, Köztársasági elnök éppen 106 jogszabályt szignált; számos közülük érinti az egyház és az állam együttműködését, viszonyát. Hogyan érintik a legalapvetőbb változások az egyházat? Kérdeztük a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye első emberét. – Mivel a törvény alkotói az előkészítés folyamatába nem vontak be bennünket, átfogó véleményt nem tudok mondani. – mondja a metropolita - Egy állam nem tudja meghatározni, hogy valójában mi az egyház és mi annak a feladata, hiszen másként közelít a kérdéshez, mint mi. Számunkra alapkérdés, hogy egyház csak keresztény közösség lehet. Míg a katolikus egyház vallja és őrzi a kétezer éves folytonosságot, és a Jézus Krisztustól kapott hitletétemény felett őrködik, az állam olyan ismérveket választ, ami neki szociológiailag megfelel: veszi az idő tényezőt, a népességet, a társadalomban való hasznosságot. Fontos cél volt úgy láttam, az úgynevezett biznisz egyházak kiszűrése, amelyek úgy élnek az egyháznak adott kedvezményekkel, hogy valójában sem hitéleti, sem szociális munkát nem végeznek.
button_read_more

VIZKERESZT TASSON: BÚCSÚ ÉRSEKI VIZITÁCIÓVAL (Közreadjuk a szentbeszédet!)

Feltöltés időpontja: |

A három királyok tisztelgése ünnepén (Epifania) dr. Bábel Balázs érsek köszöntötte a tassi katolikus közösséget. Templomuk 1822-ben klasszicista stílusban épült. Az egyház értékes oltárképét, a Háromkirályok imádását Spielberger János festette. A főpásztor búbsúi beszédét most közreadja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott szívvel....

HAZATÉRT A FIÚ.... Dr. Bábel Balázs szentbeszéde szülőfaluja templomában

Feltöltés időpontja: |

Meghatóbb és 'érthetőbb' szentbeszédet sehol sem tudott volna mondani Dabas díszpolgára, dr. Bábel Balázs érsek, mint lelki szülőföldjén, falujának templomában, a gyóni Szent Péter temoplomban. A neogót stílusú, szentegyház 1926-ban épült; vagyis új keletű templom. Templomkertjében az Egyház jótevői nyugszanak, a templom falába épített márványtáblák alatt (Lindmayer Gyula, Katolnay, Pataki Andorné, Gugyerás Katalin és Gyón első plébánosa: Durnyi Alajos). Innét indult az a szerves és töretlen pálya, amely gazdaggá tett számtalan katolikus közösségét itthon és a határon kívüli magyar nyelvű diaszporában. Különösen is fontos tehát az a szentbeszéd amelyet most közreadunk és szeretettel ajánlunk. Fogadják nyitott szívvel....

CHARITAS RÁDIÓ 2012: BIBLIA-ÓRA KALOCSÁRÓL, A KATONA ISTVÁN HÁZBÓL

Feltöltés időpontja: |

Új év, újabb évad kezdődött az érseki Biblia Akadémián, az első hét csütörtökén. A Katona István Házban dr. Bábel Balázs érsek - a kurzus vezetője - szólt a közönségéhez, az érdeklődő kalocsai hívekhez. (Főtéma ebben az évben a II. Vatikáni Zsinat lesz. Most a Zsinat előzményeit boncolgatta az előadó igen szines előadásában, különösösen XXIII. János pápa személyének szentelte gondolatait; annak az embernek, aki a Zsinatot elindította.) A Charitas Rádó mikrofonjával évek óta követi a biblia-órákat. Kalocsai szerkesztőség-vezetőnk, Barotai Imre protonotárius kanonok úrnak köszönhetően hallgatóságunk is részt vehet az órákon, elmályülhet a jeles biblikus tudóssal az egzegézisben. Fogadják nyitoitt szívvel a főpásztor újévi szavait....

Újévi szentmise a kiskőrösi Szent József templomban – dr. Bábel Balázs érsek úr prédikációja

Feltöltés időpontja: |

Szűz Mária, az Isten Anya ünnepének estéjén, a kiskőrösi Szent József templomban szolgált dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek. 1826-ban neobarokk stílusban épült Istenházában a főünnepről emlékezett meg az egyházmegye vezetője. Hallgassák meg a főpásztor gondolatait.

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE AZ ÉRSEKI SZÉKHELYEN, KALOCSÁN

Feltöltés időpontja: |

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik. Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna..... A mai Evangélium festői világot idéz föl nekünk, aggodó, félő, jövőt váró gyarló embereknek. Január 1.-én Szűz Máriára, az Istenszülőre emlékezik az Egyház. A főünnepen misét muntatott be Kalocsán dr. Bábel Balázs érsek atya. Az elmondott homiliáját most közre adja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott, reménnyel telt szívvel....
Összesen: 537 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés