Kezdőlap
EUR: 360.6300; USD: 298.9800; CHF: 335.3700
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Bábel Balázs beszédei" bejegyzések listázása
Összesen: 537 db bejegyzés

Dr. Bábel Balázs érsek beszéde a huszadik móricgáti ifjúsági - tanyás - lelki táborban

Feltöltés időpontja: |

Hit nélkül nem lehet élni! - erről szólt, a többi között dr. Bábel Balázs érsek Móricgáton, a Hittanya huszadik találkozójának megnyitóján. A főpásztor igen fontosnak találja az ifjúsági pasztorációt, és ehhez kitűnő lehetőségnek tartja a hittanyai missziót. Dr. Bábel érsek úr buzdításának hanganyagát most a Charitas Rádió is közreadja.

SZOMBATON DÁNYON SZOLGÁLT DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK

Feltöltés időpontja: |

Szombatra a dányi hívek hívták meg szolgálatra dr. Bábel Balázs érseket. A főpásztor Szent Jakab apostolra emlékezve mondott szentmisét és szentbeszédet, melyet most a Charitas Rádió is közread. Fogadják nyitott szívvel.

Kunpeszéren Mária-emlékhelyet áldott meg és misézett a főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Kunpeszéren járt szombaton dr. Bábel Balázs érsek úr. A felső-kiskunsági aprócska település azért is kedves a főpásztor szívének, hiszen a tájék már szülőfaluját, a közeli Gyónt idézi. Talán rokonai, személyes, családi ismerősei is laknak a megye széli kunfaluban. A hívek, akik nagyon szeretik templomukat, Egyházukat, a találkozás ünnepére készítették el a segítő Szűz Mária emlékhelyet, melyet a megyéspüspök föl is szentelt. Hallgassák meg az elhangzott prédikációt, melyet főmunkatársunknak, Barotai Imre címzetes kanonoknak köszönhetünk.

DR. BÁBEL BALÁZS BIBLIA MAGYARÁZATA A KOSSUTH RÁDIÓBAN (1.)

Évközi 14. vasárnap Szentleckéjéhez és Evangéliumához

Feltöltés időpontja: |

DR. BÁBEL BALÁZS BIBLIA MAGYARÁZATA A KOSSUTH RÁDIÓBAN (1.)
Évközi 14. vasárnap szentleckéjéhez Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében olvashatjuk: „Testvéreim ti nem test, hanem lélek szerint éltek. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által.” A levél megértéséhez tudnunk kell, hogy Szent Pál felfogása szerint a világot kettősség jellemzi: a test és a lélek ellentéte. Nem az emberi természet kettősségére, testre és lélekre épül, hanem végső fokon az Isten ellen lázadó bűn és az isteni életet adó Szentlélek ellentéte. Ez a kettősség azonban kifejeződik az életmód, életcél, magatartás és törekvés kétféleségében. Test szerinti lét, testi célok követése, és a halál felé való irányultság az egyik oldalon, a lélekből fakadó élet lelkiek gondja és a lélek célkitűzései élet és béke a másik oldalon. A testnek a cselekedeteit Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében így foglalja össze: „kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ebből is látható, hogy a testi cselekedetek sokszor lehetnek lelkiek, hiszen a harag, a vetélkedés az lelki természetű, de bűnös dolog. A lelki életnek a cselekedetei békesség, kedvesség, türelem, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, szintén a Galatákhoz írt levélben olvassuk. Ebből is kitűnik, hogy a testi élet Szent Pál apostolnál a bűnös életet jelenti. A lelki élet pedig a lélek szerinti az erényes életet. A kereszténység nem menti meg a testet, noha voltak korábban benne ilyen irányzatok, ezt azonban az egyház mindig elítélte. A testet fegyelmezi, ösztöneivel és szenvedélyeivel. Azonban a testet a kereszténység tiszteli meg legjobban, ugyanis a mi Megváltónk, Jézus Krisztus, az isteni Logosz megtestesült. Emberi testet öltött. Ezt ünnepeljük karácsonykor. És Jézus Krisztus halandó teste pedig föltámadt, megdicsőült. És E két pont közé helyeződik a mi életünk is. És a legmerészebb hitvallásunk senki sem mer vallani a világon a keresztényeken kívül nem csupán a léleknek az üdvössége, hanem a test föltámadása is. És a test feltámadásához, hogy eljuthassunk lelki életet kell élnünk, lélek szerint kell élnünk, vagyis mindazt a szépet és jót, amit Jézus Krisztus életéből kiolvasunk a Szentlélek erejével kell megvalósítanunk
button_read_more

A FŐPÁSZTOR HÉTVÉGI MISSZIÓJA: A ZSÁMBÉKI HOMILIA

Feltöltés időpontja: |

A Charitas Rádió a következő napokban fölidézi, közreadja dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek júliusi misszióját; távol székhelyvárosától. Most a Zsámbékon mondott szentbeszédét ismerheti meg a hallgatóság. Fogadják nyitott szívvel....

Vágsellyén, Pázmány Péter kedves városában tanított szombaton a főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Vágsellye mátyusföldi város a Kisalföldön, a Vág folyó alsó folyásának jobb partján, Pozsonytól 60 kilóméterre keletre.Határon túli missziós utján, szombaton itt - néhai Kaszás Attila színművész szülőjhelyén - tanította a híveket dr. Bábel Balázs érsek. A Charitas Radió jelen volt a jelentős találkozón, úgyhogy most közre tudjuk bocsátani az elhangzottakat.

Nyékvárkonyban, Szent Jakab templomában prédikált a kalocsai főpásztor

Feltöltés időpontja: |

A dunaszerdahelyi járáshoz tartozó Nyékvárkony Szent Jakab templomában Szent Kristófról az útonjárók védőszentjéről beszélt, a hatéáron túli missziós körúton szolgáló dr. Bábel Balázs érsek. Megáldotta a templom körül parkírozó, az ünnepre érkezett/hozott járműveket. Hallgassák meg a felvidéki testvérek lelki épülését szolgáló szentbeszédet!

A felvidéki Barkán prédikált Bábel Balázs érsek

Feltöltés időpontja: |

Kármel-hegyi Boldogasszony búcsút tartottak az ősi magyar-szlovák zarándokközpiontban Barkán. 17-én, vasárnap 9 órakor Vladimir Filó rozsnyói megyéspüspök szlovákul mondott misét. 11 órakor kezdődött dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek miséje, melyen számos környékbeli pappal koncelebrált. A homiliát most csak egy rosszabb minőségű hanganyaggal tudjuk idézni. Hamarosan azonban megérkezik a Charitas Radió minőségi kópiája. Akkor cserélni fogjuk a fölvételt.

KISSZÁLLÁSON KEGYELETI EMLÉKHELYET ÁLDOTT MEG DR. BÁBEL BALÁZS

Feltöltés időpontja: |

KISSZÁLLÁSON KEGYELETI EMLÉKHELYET ÁLDOTT MEG DR. BÁBEL BALÁZS
A kisszállási önkormányzat képviselő-testülete a 2007. november 29-én döntött: a tulajdonában lévő két lezárt külterületi - az ún. „Négyestelepi” és „Rohodai” temetőt - „kegyeleti emlékhellyé” nyilvánítja. Ezt követően: a „Négyestelepi” temetőben nyugvó elhaltak hozzátartozóival összefogva megkezdték a sírkert rendbetételét. Közmunkaprogram keretében folytatták a munkát, majd miután kiderült, hogy létezik egy civil szerveződés - a „Főnix” Egyesület - mely céljai között szintén szerepel a külterületi temetők rendbetétele, kialakult egy széles körű elszármazotti és önkormányzati összefogás, melynek sikerét szombaton áldotta meg dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek. Kisszálláson a temetőben új festett keresztutat, a 14 állomást látogatott meg a főpásztor. A polgári kegyelet és a Honvédelmi Minisztérium gondozás alá vette a temetőt; a civil szervezők kérték föl érsek atyát, hogy áldja meg a kálvária keresztjét és a keresztutat. Délután kettőkor érkezett a metropolita. Mintegy 300 ember várta a temetőben az érseki áldást. Pár szóval megemlékezett az elhunytakról, imádságot mondott értük, és megáldotta a szent jeleket. (A képösszeállítást Barotai Imre címzetes kanonok úrnak, a Charitas Rádió főmunkatársának köszönhetjük.)
button_read_more

Mélykúton bérmált dr. Bábel Balázs érsek

Feltöltés időpontja: |

Szombaton délután Mélykúton járt és bérmált dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita. Halgassák nyitott szívvel a jelölteknek illetve a hozzátartozóknak mondott ünnepi homiliáját; melyet főmunkatársunk, Barotai Imre, címzetes kanonok rögzített.
Összesen: 537 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés