Kezdőlap
EUR: 344.8900; USD: 292.9700; CHF: 320.4300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Bábel Balázs beszédei" bejegyzések listázása
Összesen: 537 db bejegyzés

A Szentlélek reményt ad és megerősít – dr. Bábel Balázs beszéde Csengődön

Feltöltés időpontja: |

A hétvégén bérmakörúton járt dr. Bábel Balázs Kalocsai Érsek. A főpásztor előbb Akasztó és Csengőd ifjúságával találkozott missziós útján. A színvonalasan felkészített fiatalokra kérte le a megerősítő Szentlelket. Örömmel ajánjuk és adjuk közre a csengődi templomban elmondott szent beszédét. Fogadják nyitott szívvel.

VALLOMÁS BOLDOG JÁNOS PÁLRÓL - DR. BÁBEL BALÁZS GONDOLATAI A VATIKÁNI RÁDIÓBAN

Feltöltés időpontja: |

„Olyan volt ő, mint a húsvéti gyertya” - vallotta a Vatikáni Rádió riporterének dr. Bábel Balázs, kalocsai érsek. A főpásztor visszaemlékezésében feleleveníti II. János Pál megválasztásának eseményeit, amely nagyon nagy örömmel töltötte el őt. Máig elevenen él emlékezetében a Szentatya első lengyelországi látogatása, amelyen az érsek is részt vett, amelynek során a pápa boldogan üdvözölte a híveket: „Itthon vagyok!”. Köszöntése örömmel töltött el minden jelenlévő zarándokot, akikkel közösen ünnepelték a Szentatyát. Bábel Balázs főpásztor visszaemlékezik személyes találkozására II. János Pállal, papként, érsekként. „Wojtyła pápa hiteles tanúja volt Jézusnak és Péteri szolgálatával közel hozta hozzánk Isten atyaságát”. Az emberi személy méltóságának védelmezője volt a diktatúrák, romboló szellemi áramlatok idején – emlékezik vissza Bábel Balázs főpásztor. A Szentatya élete derűs tanúságtétel is volt, amelyet halálával is igazolt és megmutatta számunkra, hogy hogyan kell Krisztus követőjeként meghalni. Szűz Máriához fűződő különleges, bensőséges kapcsolata nagyon fontos volt számá-ra, Máriát „mennyei pártfogójának” érezte, így egész élete az Istenanya iránti hűséges szeretetben telt el. II. János Pál Húsvét hetében az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg és tért vissza az atyai házba. Olyan volt ő, mint a „húsvéti gyertya”, amely tanításának fényével világít, szeretetének lángjával melegít, életáldozatával csonkig égett. Szívünkben tovább él... Halgassák meg a vallomás hangfölvételét.

BIBLIAÓRA KALOCSÁN: ÉGI- és FÖLDI ALKOTMÁNY - dr. Bábel Balázs érsek egzegézise

Feltöltés időpontja: |

Húsvét utáni első csütörtökön ismét találkoztak a Biblia barátai Kalocsán, a Katona István Házban. Az egzegézist ismét az iskola-alapító főpásztor dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek tartotta. A téma kézenfekvő: az égi- és a földi alkotmány. Hallgassák meg a tartalmas elemzést!

EMLÉKEZÉSEK BOLDOG KAROL WOJTYLÁRÓL: ALAPÍTÓNK DR. BÁBEL BALÁZS TŐLE KAPTA A PALLIUMOT A FŐPAPI BIZALOM ÖRÖKRE SZÓLÓ JELÉT

Feltöltés időpontja: |

EMLÉKEZÉSEK BOLDOG KAROL WOJTYLÁRÓL: ALAPÍTÓNK DR. BÁBEL BALÁZS TŐLE KAPTA A PALLIUMOT A FŐPAPI BIZALOM ÖRÖKRE SZÓLÓ JELÉT
Szent Pál Zsidókhoz írt levelében olvassuk: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, gondoljatok földi vándorlásuk végére, és kövessétek hitüket.” Jól illik a Szentírásnak ez a mondata II. János Pál pápára, akinek egész élete példa lehet számunkra. Emlékezéseink hálaadások is: örülhetünk annak, hogy ilyen pápa kortársai lehettünk – kezdte a sokszori személyes találkozások érzelmeivel-emlékeivel áthatott vallomását Bábel Balázs.
button_read_more

HÚSVÉT, FÖLTÁMADÁS, MEGVÁLTÁS, KRISZTUS - DR. BÁBEL BALÁZS METROPOLITA HÚSVÉTI BESZÉDE

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap délelőtt zsúfolásig megtelt a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyház. Az ősi Isten hajlék egybe hívta a kalocsai Sárköz hívő katolikusait, hogy főpásztorukkal, dr. Bábel Balázzsal együtt ünnepeljék hitük lényegi ünnepét: az Úr föltámadásának "vigasságos, hangos" napját. A Charitas Rádió munkatársai, - akik főhívatásuknak az internetes pasztoráció egyházmegyei megszervezését és a szolgáltatás folyamatos és gazdag kínálatát tartják - most közreadják a metropolita húsvéti beszédét. Ezzel az üzenettel kívánnak minden kedves - legnagyobb örömünkre egyre nagyobb számú - hallgatónknak áldott Húsvétot.

KRISZTUS FÖLTÁMADT! HALLELÚJA! DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK NAGYSZOMBATI SZENTBESZÉDE

Feltöltés időpontja: |

Igazi, fényes ünnep volt a Nagyszombat Kalocsán, a főszékesegyházban. Dr. Bábel Balázs érsek vezette a tűzszentelés liturgiáját népes asszisztencia élén. A főtemplom bejáratánál történt a tűz megáldása; a friss parázsról gyújtották meg a Húsvéti Gyertyát. A szentélybe érkezve a húsvéti örömének hangzott fel. Megszólaltak a harangok és a csöngők. Az Érsek főpásztor kezdte a glóriát…. Dicsőség a magasságban Istennek… A metropolita ünnepi szentbeszédét – Barotai Imre atyának, érseki stúdió vezetőnknek köszönhetően – most a Charitas Rádió hallgatói is megismerheti. Fogadják nyitott, húsvéti szívvel és örömmel….

Államadósság-csökkentés: felajánlást tett Bábel püspök is

Feltöltés időpontja: |

Államadósság-csökkentés: felajánlást tett Bábel püspök is
Valamennyi keresztény egyházat foglalkoztatja, miképp segíthetnék az államadósság csökkentését – írta a pénteki Magyar Nemzet. Kiss-Rigó László püspök már meg is tette 100 millió forintos felajánlását a Szeged-csanádi Egyházmegye nevében a kormány által létrehozott alapba, amelybe elsőként az idei Hit pajzsa díjas Rédly Elemér győri plébános adott forintokat. Az üggyel kapcsolatban dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a Magyar Nemzet Online-nak elmondta, az érsekség körüli felújítás csaknem 100 millió forintra rúgó áfáját küldené az elkülönített alapba. Mint a pénteki Magyar Nemzet megírta, valamennyi keresztény egyházat foglalkoztatja, miképp segíthetnék az államadósság csökkentését. Kiss-Rigó László püspök már be is bejelentette: a Szeged-csanádi Egyházmegye százmillió forintot fizet a kormány által létrehozott alapba. Az első felajánlást az idei Hit pajzsa díjas Rédly Elemér győri plébános, pápai prelátus tette. A felajánlások után dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke a Magyar Nemzet Online-nak azt közölte: az érsekség tetőszerkezetének, a székesegyháznak és a kollégiumnak a felújítási munkálatai után befizetett, jelenleg 85 millió forint értékű, de várhatóan 100 millió fölé emelkedő áfát – aminek csökkentését 10 éven át hiába kérte – „ajánlja” a kormány alapjába. „A műemléki védettségű épületegyüttes munkálatai halaszthatatlanok voltak, így azt mindenképpen el kellett végezni, de a pályázatokon nem nyertünk pénzt” – fogalmazott az érsek, aki elmondta, a renoválás jócskán meghaladja erejüket, de ezzel az áfabefizetéssel kívánnak hozzájárulni az államadósság csökkentéséhez.

Dr. Bábel Balázs prédikációja Nagypénteken

Feltöltés időpontja: |

Nagypéntek Jézus szenvedésének és halálának emléknapja. A Főszékesegyházban Bábel érsek vezetésével először az ószövetségi jövendölés, majd Jézus szenvedéstörténete hangzott el a kórus közreműködésével. Ezután hallgattuk meg az Érsek atya beszédét. A kereszt leleplezése után egyenként járultak a jelenlévők a kereszten függő Megváltó képe elé, hálából Jézus életáldozatáért. Közös szentáldozással fejeződött be a nagypénteki liturgia. Érsek atya beszédét hallgassák meg honlapunkon!

Bábel Balázs prédikációja a kalocsai Székesegyházban Nagycsütörtökön

Feltöltés időpontja: |

Mélyértelmű beszédet hallunk az Érsek-főpásztor szájából, melyben a legnagyobb titkot és a szeretetnek legmélyebb megnyilatkozását magyarázza, az Oltáriszentséget, melyben Jézus magát adja nekünk. Hallgassák meg az Érsek atya szavait!

Dr. Bábel Balázs szentbeszéde a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisén, Kalocsán

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti metropolita több mint 100 pappal együtt mutatta be az olajszentelési misét a Főszékesegyházban nagycsütörtökön délelőtt. A betegek olaját, a keresztelendők olaját és a Krizmát (balzsammal kevert faolaj) megáldotta a homilia után, majd a papság megújította a papszenteléskor tett eskűjét. A főszékesegyház zsúfolásig megtelt a hivekkel, és együtt imádkoztak a Főpásztorral. A nagyhatású beszédet az Érsek a papsághoz intézte, felhívta a papság figyelmét II. János Pál pápa életpéldájára, mert ez a pápa nemcsak ígéretet tett arra, hogy szeretni akarja Jézust, a barátját, hanem egész életét odaajándékozta Annak, akinek papságában részesült. Ezt hallgathatják meg azok, akik a linkre klikkelnek.
Összesen: 537 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés