Kezdőlap
EUR: 335.0900; USD: 302.1000; CHF: 310.9900
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Csúcsot döntött a bűn Kecskeméten

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__10/i__10672
Egy ügyészség - mint minden más állami szervezet - az újesztendőt mindig az előző év szakmai, statisztikai értékelésével kezdi. A különböző kimutatásokat tekintve, ugyancsak meglepő adatok figyelhetők meg a Kecskeméti Városi Ügyészségen. Ugyanis a statisztika szerint, még soha nem kellett olyan sok bűnüggyel foglalkozniuk ügyészeinknek – több mint nyolcezerrel! -, mint az elmúlt esztendőben. Mindezt dr. Kopasz Zsolttól, Kecskemét eddigi vezető ügyészétől tudtuk meg, aki ez év február elsejével a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség megbízott főügyész-helyettese lett.

 

- Növekedést mutat a vagyon elleni bűncselekmények száma, ami magyarázható a nehezedő életkörülményekkel, de lehetnek ennek kriminológiai, kriminalisztikai okai. Gondolok itt arra, hogy a nyomozóhatóság felderítési tevékenysége fokozódott, és ennek köszönhetően több bűncselekmény vált ismertté. Erre majd a kriminológusok adnak végső választ - nyilatkozta lapunknak dr. Kopasz Zsolt. - Az ügyszám emelkedése számunkra azért jelentett nehézséget, mert a városi ügyészség a tavalyi évben kisebb létszámmal látta el a feladatait, mint korábban. Ennek elsődlegesen magánéleti indokból történő áthelyezések, illetve más ügyészséghez való kirendelések voltak az okai. Konkrétan hat szakemberrel kevesebben birkóztunk meg a tornyosuló teendőkkel mint 2009-ben, ami jelentős többletmunkát követelt kollégáimtól. Nem volt ritka, hogy heti négy alkalommal kellett egy-egy ügyésznek, ügyésznőnek helytállnia a bíróságon, a vádat képviselve, miközben nagyszámú bűnügy feldolgozásában is közreműködött. Ezt a leterheltséget csak azok képesek elviselni, akik nagyon elkötelezettek a hivatásuk iránt.

- Egy dolog a mennyiség, és más dolog a minőség. Önök mit tekintenek eredményes ügyészségi munkának?

- Elsődlegesen a büntetőeljárások gyors befejezését. Azt, hogy a bűncselekmény elkövetésétől számított legrövidebb időn belül szülessen bírói ítélet. De egyfajta szakmai fokmérő a fellebbezések alakulása is. Márpedig a statisztikák azt mutatják, hogy az ügyészi fellebbezéseinknek döntő többsége eredményes volt az elmúlt évben is. Ügyészi mivoltunkból adódóan, általában súlyosabban ítélünk meg bizonyos bűnösségi körülményeket, mint a bíróság, de ez teljesen természetes. A bíró egy önálló hatalmi ágképviselőjeként mérlegeli a vád és a védelem szakmai érveit, csak saját lelkiismeretének van alárendelve. Az ügyész ugyanúgy ügyfél a tárgyalóteremben, mint a védő. Kifejti a szakmai álláspontját, és ha az nem cseng egybe a bírói ítéletben foglaltakkal, akkor kötelessége is - az erre vonatkozó szakmai utasítások alapján - fellebbezést bejelenteni.

- Sikerként említette a büntetőeljárások gyors befejezését. Tudomásunk szerint, ebben is nagyon jó arányt produkált a Kecskeméti Városi Ügyészség.

- Szerencsére számos olyan eljárási lehetőség van ma már, ami az ügyek tárgyalásának felgyorsítását szolgálja. Ilyen például a tárgyalás mellőzés, a vádhalasztás, a közvetítői eljárás vagy a tárgyalásról lemondás. Ez utóbbi olyan ügyekre vonatkozó törvényi lehetőség, amelynél a büntetési tétel nem haladja meg a nyolc évet, a cselekmény nem okozott halált és nem bűnszervezetben követték el. Nagyon egyszerűen fogalmazva, a vádló és a vádlott megállapodásáról van ilyenkor szó. Az elmúlt évben az ügyeknek a 69 százalékát ilyen gyorsító eljárási formák alkalmazásával sikerült elintéznünk, s így nagyobb figyelemmel fordulhattunk bonyolult bizonyítást igénylő esetekre. Nem az én tisztem egyébként megjegyezni, de büszkén mondhatom, hogy például a bíróság elé állítások számában Bács-Kiskun megye országos első. Ebből a szempontból, és a sokasodó ügymennyiség kisebb létszámmal, de magas szakmai színvonalon történő ellátásában is - úgy gondolom - szép sikereket tudtunk elérni.

- Van ügyészség rendőrség nélkül?

- Nincs. Hiszen a büntetőeljárási szabályok keretei között folytatott nyomozás eredményeire épül fel a vád. Ma már a nyomozás kezdetétől együtt kell élnie minden kollégámnak a ráosztott üggyel, s annak jellegétől függően kérheti a különböző területekre specializálódott ügyésztársak segítségét. Egymásra vagyunk utalva, vagyis az ügyészségek és a nyomozóhatóságok nem dolgozhatnak egymás ellenében, sem presztizsből, sem egyéb érdekellentétek miatt. Éppen ezért, mi mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ügyészség részéről kellő szakmai véleménnyel, állásfoglalásokkal segítsük a rendőrség, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatóságának a munkáját. Nagyon fontos a rendszeres konzultálás, hiszen a nyomozók azok, akik végrehajtják az eljárási cselekményeket, ők vannak a helyszíneken, az esetek döntő többségében ők találkoznak a terheltekkel, tanúkkal. Nélkülük nincs sikeres ügyészség.

- Milyen változásokra számíthatnak ebben az esztendőben?

- Az első félévben elsődleges feladatunk a nagyszámú, és ezért a munkánkat jelentősen befolyásoló jogszabályi változásoknak a gyakorlatba ültetése. Gondolok itt a bírósági tárgyalás fölgyorsítására vonatkozó, vagy bizonyos speciális eszközök bizonyítékként való fölhasználását érintő jogszabályi módosulásokra. Jóval szélesebb jogkört kaptunk a korábbiakhoz képest, a nyomozati határidő meghosszabbításában is. Eddig a közlekedési bűncselekmények ügyeiben a Kecskeméti Városi Ügyészség az egész megye területére kiterjedő illetékességgel járt el. Ez most március elsejétől ugyancsak megváltozik, és a területileg illetékes ügyészségek, bíróságok foglalkoznak a jövőben a közlekedési bűncselekményekkel.

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés