Kezdőlap
EUR: 330.3300; USD: 297.6800; CHF: 301.3000
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Önkormányzati válasz a Porta Pollen Pont Akciócsoportjának szeptemberi Nyílt levelére - most

| Feltöltve: | Gyarmati Szilvia | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__10/i__3733
A Porta Környezetvédelmi, Városvédő és Kulturális Egyesület Pollen Pont Akciócsoportja folyamatosan figyelemmel kíséri Kecskeméten és környékének pollen helyzetet. Ezzel összefüggésben a magán- és közterületek gyommentesítésére rendkívüli figyelmet fordítanak az aktivisták. Pollen szezonban folyamatosan járják a város bel- és külterületeit, és az allergizáló gyomokkal fertőzött területekről felmérést készítenek. Emellett a Porta Egyesület Pollen Ügyeletet működtet. Ezekről a tapasztalatokról folyamatosan tájékoztatjuk a városháza illetékeseit. Bejelentésünkre az alábbi válaszlevél érkezett:
Tisztelt Cím! 2008. szeptember 10. napján érkezett Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címzett „Nyílt levele”. A hivatal azért adja meg válaszát most, egyrészt mert a jogszabályváltozások körüli jogértelmezési kérdések mostanra tisztultak le, másrészt mert az október közepén bekövetkezett talajmenti fagyok miatt lezárult az idei vegetációs időszak, így teljes képet tud nyújtani a 2008. évben indult és lefolytatott növényvédelmi ügyekről. 2008. év során 150 növényvédelmi eljárás indult a belterületi ingatlanok vonatkozásában, 24 alkalommal kellett elrendelni belterületi, magántulajdonú ingatlanok közérdekű védekezését, mellyel egyidejűleg 920.000 Ft növényvédelmi bírság került kiszabásra, míg 2007. év során 187 eljárás indult, 24 közérdekű védekezés került elrendelésre, és 1.908.000 Ft növényvédelmi bírság került kiszabásra. Fenti adatok alapján, a tavalyi évhez képest az adott időszakot figyelembe véve nem változott jelentősen az elindult eljárások száma, így álláspontom szerint nem csökkent a parlagfű elleni védekezés színvonala a belterületi magántulajdonú ingatlanok vonatkozásában. A kedvezőtlen (parlagfű fejlődése szempontjából kedvező ) időjárási körülmények miatt feltehetően nagyobb mértékű volt a parlagfű-virágzás, és ezzel együtt emelkedhetett a levegő pollenkoncentrációja Kecskemét tekintetében. A fent ismertetett adatok azonban azt mutatják, hogy belterületen nem esett vissza sem a megtartott helyszíni ellenőrzések, sem a lefolytatott eljárások száma, így a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának és színvonalának csökkentésével nem támasztható alá a fenti állítás. A külterületi ingatlanok (ilyen a zártkerti besorolású ingatlanok is) vonatkozásában - ahol nagyobb mértékű a fertőzött területek száma, nagysága, az eljárások és a végrehajtott közérdekű védekezések száma - a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel, így külterületi gyomoskodással, pollenkoncentráció alakulásával - mely egyértelműen hatással van a belterületi és a kecskeméti adatok alakulására is - kapcsolatban fenti szerv adhat tájékoztatást. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatban szintén a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága rendelkezik hatáskörrel, így Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen indult eljárásokkal kapcsolatban fenti szerv tud adatokkal szolgálni. 2008. szeptember 1. napján lépett hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szól 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban : Éltv.) rendelkezik a növényvédelmi eljárás új szabályairól. Eszerint a jegyző feladata a helyszíni ellenőrzések lefolytatása belterületen, valamint a parlagfűvel fertőzött, belterületi ingatlanokon a közérdekű védekezés elrendelése. A közérdekű védekezéssel összefüggő növényvédelmi bírság kiszabása a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének hatáskörébe tartozik. Július 1. napja előtt indult növényvédelmi eljárásokban, illetve az egyéb növényi károsítóval, gyomnövényekkel fertőzött területekkel kapcsolatban indult eljárásokban a kötelező határozat kiadása is kikerült a jegyző hatásköréből, annak meghozatala szintén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének feladata. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi zöldfelületek gyommentesítési, fűnyírási munkáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által a parkfenntartásra és a külterületi ingatlanok gyommentesítésére jóváhagyott előirányzatok biztosítanak forrást az elvégzendő gyommentesítési munkákra. A parkfenntartási munkák keretei között kerül sor különböző fenntartási kategóriákba sorolt belterületi közterületi zöldfelületek ütemterv szerinti fűnyírási, gyommentesítési munkáira. 2007. évben a város összesen 38 M Ft-ot fordított fűnyírásra, gyommentesítésre 17,6 M Ft-ot; míg ugyanazon területek 2008. évi fenntartására közel kétszer annyit (fűnyírásra 70,3 M Ft-ot, gyommentesítésre 31,7 M Ft-ot.) A külterületi önkormányzati ingatlanok, beleértve az út menti sávok, védőerdők, beépítetlen területek, földutak környezetének gyommentesítési munkáinak ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: 2007. évben 1.509.990 m2 nagyságú terület gyommentesítése történt meg kézi motoros fűnyíróval, és 715.700 m2 nagyságú terület gyommentesítése mezőgazdasági erőgéppel, mely a város költségvetését 18 M Ft-tal terhelte. 2008. évben 1.367.500 m2 nagyságú terület gyommentesítése történt meg kézi motoros fűnyíróval, és 1.480.000 m2 nagyságú terület gyommentesítése mezőgazdasági erőgéppel, mely a város költségvetését 20 M Ft-tal terhelte. Sok éves eredményes együttműködésünk során bizonyára Önök is megtapasztalták, hogy Kecskemét városa kiemelt fontosságot tulajdonít az egészséges környezet megteremtésére, melynek keretében évről-évre jelentős energiát, munkaidőt és pénzügyi forrást fordít az allergén gyomok visszaszorítására, melyet a fenti adatok is világosan tükröznek. Kecskemét, 2008. október 30. Dr. Metzinger Éva jegyző nevében és megbízásából: Dr. Bodóczky Judit osztályvezető Rácz Sándor osztályvezető
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés