Kezdőlap
EUR: 344.8900; USD: 292.9700; CHF: 320.4300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » Összes videó- és hanganyag listázása
Összesen: 1278 db bejegyzés

Kiskunmajsán bérmált az egyházmegye főpásztora

Feltöltés időpontja: |

Az egyik legszebb püspöki föladat fiatalok, ifjak/lányok beiktatása a felnött hívek sorába. Ego Te confimo.... mondja a főpásztor amikor megkeni a jelőlt homlokát a Szentlélek megerősítő krizmájával. Kiskunmajsa a katolikus diákváros szeretettel fogadta a pontifex maximust, a felkészítő lelkipásztor fölkérte a jeles vendéget, hogy hívja le a Szentlelket a bérmálandókra. De tanított is dr. Bábel Balázs, hirdette az igét az izgalmasság vasárnapján. Hallgassák meg a lelkesült főpapi gondolatokat.

Dr. Bábel Balázs sándoregyházi (Bánát) előadásai (2.)

Feltöltés időpontja: |

Kalocsa érseke mindíg haza megy a Bánátba, ahol a templomok homlokzatán igen gyakran, sok helyen elődeinek érseki címere hirdeti az ősiséget. A főpásztort Sándoregyházára hívták a dél-bánát-i Háló Mozgalom találkozójára. Hallgassák meg hogy tanította a kalocsa-bácsi egyház egykori lelkiségének örököseit dr. Bábel Balázs metropolita. (2. előadás.)

Bábel Balázs missziós útja Bánátban

Feltöltés időpontja: |

Kalocsa érseke mindíg hatza megy a Bánátba, ahol a templomok homlokzatán igen gyakran, sok helyen elődeinek érseki címere hirdeti az ősiséget. A főpásztort Sándoregyházára hívták a Dél-Bánát Háló Mozgalom találkozójára. Hallgassák meg hogy tanította a kalocsa-bácsi egyház egykori lelkiségének örököseit dr. Bábel Balázs metropolita.

Mindszenthy jubíleum: a 120 éve született mártír bíborosra emlékezett a kalocsai kiállítás megnyitón dr. Bábel Balázs

Feltöltés időpontja: |

Csütörtökön délután rendhagyó biblia-óra keretében - kiállítás-megnyitón - emlékezett a százhúsz évvel ezelőtt született mártír bíborosra Kalocsa-Kecskemét érseke, dr. Bábel Balázs. A magyar egyház huszadik-századi csillaga volt Mintszenthy József, esztergomi-érsek, hercegprímás - aki/amely fényével a XXI. században is megvilágítja az utunkat. Az a krisztusi 'jó pásztor volt' aki életét adta nyájért, aki jól tudta: a pápától kapott bíbor nem dekoráció, de a vértanúság vállalásának a bátorító szimbóluma. A Charitas Rádió most közreadja a metropolita mementóját... Fogadják nyitott szívvel....

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 2012 – Versekkel és imával emlékezett a Wojtyla család

Feltöltés időpontja: |

Április 11-e a Magyar Költészet Napja, és József Attila születésnapja. A jeles napot versekkel és a költő életrajzának ismertetésével ünnepelte a Wojtyla Család. Szavalóink Szalainé Országh Erzsébet, Bakos Gábor, és Fehérné Andrea voltak, a Wojtyla Barátság Központ Szent Lukács Kollégiumának tagjai. A verseket dr. Bábel Balázs érsek úr „A szó ünnepe 100 szép magyar vers” című kötetéből válogattunk: Reményik Sándor: A szőnyeg visszája, Kegyelem, József Attila: Fogadj fiadnak Istenem. A versmondások után imával adtunk hálát e csodás napért. Videónk és képeink a megemlékezésen készültek, fogadják nyitott szívvel.

HÚSVÉT HÉTFŐN A HAGYOMÁNYOK SZERINT FÓTON MISÉZETT DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK

Feltöltés időpontja: |

A fóti templomban mindíg szeretettel várják, örömmel üdvözlik régi-régi ismerősüket, plébánosuk, Sebők Sándor atya lelki barátját, dr. Bábel Balázs érsek urat. Húsvét hétfőn rendszeres vendég ott Kalocsa első papja. A Charitas Rádió is elkísérte a főpásztort a Pest melletti településre. Hallgassák meg a főpásztor homiliáját. Gazdagítsa mindannyiónk lelkét aZ IGE....

"Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is..." - dr. Bábel Balázs érsek úr húsvéti homiliája székhelyvárosában

Feltöltés időpontja: |

"A hívô ember a keresztség által öltözik be Krisztus Jézus halálába és feltámadásába. Ezért mondja az apostol, hogy ,,Isten vele együtt minket is feltámasztott.'' A vele való új közösség arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk, mert csak így lehetünk azok örökösei.... " A szentlecke gondolatai is fölújúltak, föltöltődtek eleven hitet adó lélekkel, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek kalocsai, húsvéti homiliájában, merlyet most a Charitas Radió is közread, hogy teljesebbé véáljon a hallgatóságunk számára a föltámadás ünnepe.... Fogadfják nyitott szívvel a metropolita üzenetét.

HÚSVÉT HAJNALÁN FITAL HÍVŐKKEL EGYÜTT, WOJTYLÁSOK IS VÁRTÁK A NAPFÖLKELTÉT A BENKÓ-DOMBON

Feltöltés időpontja: |

Több éves hagyomány Kecskeméten, hogy a napfölkeltét énekelve és imádkozva várják a város hívő fiataljai a Benkó-domb magasában. A hangulat most emelkedett volt, a félszáz résztvevő egy év alatt nem felejtkezett el szépen énekelni, a gitárosok is remekül kísérték a szebbnél szebb húsvéti énekeket. A napot azonban – csillagászati értelemben - nem láthattuk ezen a hajnalon.... A Föltámadás reveláló öröme mégis beköltözött a szívekbe.... Hallelujás hajnal volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy nem fagyott meg senki. Dermesztő hideg volt, orkánszerű szél próbált az átmeneti kabátokba bújni.... de senki sem érezte hogy fázik! A megváltás hite, az örök élet reménye olyan lelki meleget kínált, amely megvédett minden kereső, hajnali vándort a megfázástól….

MIT ÜZEN A CIGÁNYARCÚ KRISZTUS? - RIPORTMŰSOR A KOSSUTH RÁDIÓBAN HÚSVÉT REGGELÉN

Feltöltés időpontja: |

Krisztus mindenkiért föltámadt! Ha a cigány-magyar együttélésre/sorsközösségre illetve a magyar jövőre gondolunk, mindenképpen változni kell a mostani konfliktusokkal terhelt helyzetnek. Le kell számolni a rasszista, előítéletes, kirekesztő magatartással, beidegződésekkel. Meg kell találni a népek közötti párbeszéd, együttmunkálkodás, szolidaritás lehetőségeit. Ebben segíthet az az emlékhely, amelyet Kecskeméten, a Szent Ferenc templom melletti parkban állítottak ki, az idei nagyböjtben. A keresztre feszített Jézus arca - a festett korpuszon - cigány karakter vonásokat idéz. A Kossuth Rádió kitűnő riportere, ifjabb Tóth György, a Vasárnapi Újság szerkesztője a monumentum üzenetéről, a kereszt megszületésének történetéről faggatta dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érseket, A. Varga Imre festőművészt, Kovács Kálmánt, a kisebbségi önkormányzat helyettes elnökét, és Farkas P. Józsefet, a Szent Ilona Keresztkör alapítóját. Szerkesztőségünk - együttműködve a Charitas Rádió munkaközösségével - most közreadja a vasárnap reggel elhangzott műsort.

NAGYSZOMBATI SZERTARTÁS-REND KALOCSÁN: DR. BÁBEL BALÁZS FÖLTÁMADÁS-ÜNNEPI SZENTBESZÉDE

Feltöltés időpontja: |

Föltámadt Krisztus! Megváltota a bűnös emberiséget! Hallelúja! Az ösi keltezésű nagyszombati szertartásokat - a tűzszenteléstől az Exulteten át, a föltmadás hírének újjongó bejelentéséig - dr. Bábel Balázs, érsek atya Kalocsán végezte népes papi és hívő közösség élén. Barotai Imre atya, szerkesztőségünk főmunkatársa kérésünkre rögzítette a főpásztor ünnepi szentbeszédét. Fogádják imádságos lélekkel, merítsenek belőle örömet, remény és békét... Hallelúja!
Összesen: 1278 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés