Kezdőlap
EUR: 337.1600; USD: 305.9000; CHF: 315.3300
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » Összes videó- és hanganyag listázása
Összesen: 1278 db bejegyzés

Az Egyház társadalmi tanítása: a Rerum Novarumtól, a Pacem in Terris-en át a Populorum Progressióig

Feltöltés időpontja: |

A bajai Jézus Szíve plébánia közösségi termében, a vasárnapi szentmisét követően, a Közéleti Akadémia előadássorozat keretében, az egyházmegye főpásztora, dr. Bábel Balázs érsek az egyház társadalmi tanításáról tartott előadást. A Charitas Rádió örömmel adja közre a Pontifex Maximus tartalmas gondolatait. Hallgassák nyitott szívvel....

Érseki tanítás Baján, a Jézus Szíve templomban

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap délelőtt Baján, a Jézus Szíve templomban misézett dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. A Charitas Rádió szeretettel ajánlja a főpásztor homiliáját... Reméljük, hogy a nemes gondolatok jól szolgálják olvasóink, partnereink nagyböjti lelki fölkészülését...

Nagyböjt, lelki fölkészülés, megtérés, mert az Egyház Isten népe - bibliaóra Kalocsa érsekével

Feltöltés időpontja: |

Ma ismét zsúfolásig megtelt a kalocsai Szent István Ház nagy auditóriuma. Dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek hagyományos csütörtöki egzegézisére megint sokan voltak kíváncsiak. A fő téma: a második vatikánum legrangosabb opusa, a Lumen Gentium című állásfoglalás volt. „Jóllehet bármely időben élő és bármely nemzetből származó ember kedves Isten előtt, ha féli őt és teszi az igazságot (vö. ApCsel 10,35), mégis úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely Őt igazságban megismeri és szentül szolgál Neki." - íme a tanítás egyik sarkalatos tézise. A találkozáson - melynek fő tartalmi üzenetét és alaphangulatát is azért a nagyböjti idő spirituális üzenete határozta meg - jelen volt a Mária- és a Charitas Rádiók műszaki stábja is. Szívesen adjuk közre az elhangzottakat....

Öröm és boldogság! Lezsák Sándor II. János Pál pápa szobrot adományoz a Wojtyla Háznak-A város főépítésze és főkertésze járta körbe helyszínt

Feltöltés időpontja: |

Nagy öröm volt a Wojtyla Ház számára, amikor Szenteste Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke bejelentette: egy Karol Wojtyla atyánkról mintázott szobrot adományoz Kecskemétnek, még pedig a nagy pápáról elnevezett térre. A napokban tartottak terepszemlét – a szobor leendő helyén - Kecskemét főépítésze, Öveges László, Nagy Ágnes főkertész asszony, a szobrász asszony képviselője és a Wojtyla Barátság Központ alapító igazgatója Farkas P. József. A tanácskozásról és a döntésről videó felvétel is készült, melyet nagy tisztelettel ajánljuk figyelmükbe.

Hallgassák meg a kalocsai metropolita bugacmonostori homiliáját és megemlékezését az egykori plébánosról, a nemrég elhunyt Maár Zoltán szalézi atyáról

Feltöltés időpontja: |

Bugac-Alsómonostor maroknyi hívő népe szeretettel várta és fogadta excellenciás megyés főpásztorát, aki nyitott szívvel érkezett a szórvány településre, hogy a híveket meggyőzze a Színeváltozás ünnepén: térjetek meg, közel van az Üdvözítőnk! Egyben mementót mondott Maár Zoltán, a nemrég, 91 éves korában elhunyt szaléziánus atya emlékére. Zoltán atya évtizedekig volt plébánosa a településnek. Mi is hallgassuk a főpapi gondolatokat töredelmes lélekkel, böjti szellemben, emlékezéssel ....

Vasárnap a Felső-Bácska fővárosában, Jánoshalmán misézett a megyés főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Nemcsak gazdasági, de kulturális- és lelki központként is meghatározó a Felső-Bácska legnagyobb városa, Jánoshalma. Az egykori Jankovác szép templomában, ezen a mostani, tavaszt ígérő, böjti vasárnapon Kalocsa érseke misézett. Most volt a templom civil képviselő-testületének eskütétele. Szeretettel adjuk közre a metropolita gondolatait.

Szombaton ismét a szülőfalujában szolgált Kalocsa és Kecskemét első papja

Feltöltés időpontja: |

Tartani kell a lelket az emberekben, építeni a hitet, menteni a menthetőt! Ezzel az ízig-vérig pásztori szándékkal jár haza mostanában dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek. Gyónon kapta a hitet, most ő az, aki igaz gyermekként, segít a válságokkal küszködő híveknek. Hallgassák meg, miről beszélt a testvéreinek a hűséges fiú?

SZEGÉNYEK AKADÉMIÁJA: ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK A WOJTYLA HÁZBAN-VIDEÓVAL

Feltöltés időpontja: |

Évek óta működik a kecskeméti Wojtyla Házban az a tudományos ismeretterjesztő sorozat - számtalan kitűnő előadó szolgált már katedráján előadóként – amelynek a fő motívuma szolidaritás: ez a Szegények Akadémiája. A szombati - tanácsadással egybekötött - előadásnak és ankétnak dr. Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szóvivője volt a vendége. A Wojtyla Család megismerkedett az NFH tevékenységével, célkitűzéseivel és szervezetével. Az általános ismertető után következett a hallgatói panasz-fórum. Szomorú, hogy sok szegény embert már a kinézete miatt is tolvajnak, bűnözőnek néznek egyes helyeken. Akadtak szegényeink közül, akik például szólni mertek az eladóknak, hogy lejárt a frissnek hitt joghurt szavatossági ideje. A tisztelt eladó azonban, ahelyett, hogy megköszönte volna a segítséget, átkutatta a sértett táskáját (a biztonságiak azt mondták: felmerült a lopás gyanúja). Ez volt a válasz, a revans! Még a boltból is kitiltották a vásárlót. Mások egy drága cipővel jártak pórul. Mindig ugyanaz volt a baja egy-egy hét használat után is. A bolt már sokadszorra javította, ahelyett hogy kicserélte volna a hibás árut. Igen sok elgondolkodtató méltánytalanságról hallottunk. Az előadás alatt sorra jöttek és jöttek a panaszok. Sajnos mindenki problémáját ezen a napon nem lehetett orvosolni. Az igen kedves, szimpatikus és persze fölkészült előadónk azonban felajánlotta, hogy hamarosan újra eljön közösségünkbe. Megpróbál segíteni, tanácsokat adni, hogy el tudjuk/ják kerülni az említetthez hasonló megalázó helyzeteket.
button_read_more

Bibliaóra Kalocsán: a II. Vatikáni Zsinat és az Egyház XX. századi újjászületése

Feltöltés időpontja: |

A Szentlélek eleven és hatékony munkálkodása volt tapasztalható a fél évszázaddal ezelőtt megnyíló második vatikánum apostoli munkájában. Nagyon nehezen indult, sok nehézség terhelte a működését, a Pontifex Maximus, aki meghirdette és vezette - Boldog XXIII. János pápa - nem érhette meg a záró-hálaadást. Mindezek ellenére bizonyíthatóan az Isten földi műve lett, amely képes volt megreformálni, megújítani a katolikus világegyházat. Dr. Bábel Balázs érsek, csütörtöki expozéja a liturgikus megújulás lényegi elemeit, dogmatikai vonatkozásait elemezte a nagyszámú érdeklődő hallgatóság előtt. Hallgassák meg a metropolita gondolatait....

Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke II. János Pál pápa szobrot ajándékoz Kecskemétnek

Feltöltés időpontja: |

Lezsák Sándor tett látogatást március 1-jén, csütörtökön, a Karol Wojtyla Barátság Központban. Az Országgyűlés alelnöke dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere társaságában itt jelentette be a sajtó képviselőinek, hogy a népkonyha melletti parkban állítják fel a Lakiteleki Népfőiskola és Lezsák Sándor személyes felajánlásaként Kecskemétre kerülő, Karol Wojtylát ábrázoló bronz mellszobrot. Lantos Györgyi szobrászművész alkotását a tervek szerint május 18-án, II. János Pál pápa születésnapján szentelik fel. Farkas P. József, a barátságközpont alapítója röviden ismertette a vendégekkel a ház történetének legfontosabb állomásait az épület megújulásától a környezet szépítésén át a közösség épüléséig. – Ahogy nő a szükség, úgy gyarapszik a segítők és önkéntesek száma – fogalmazott az alapító, hozzátéve: nap mint nap megtapasztalják a névadó „mentorálását”. Farkas P. József elmondta azt is, hogy Lezsák Sándor régi, rendszeres támogatója a háznak, ugyanis egyszerre elkötelezett a szegények sorsának felkarolása és II. János Pál pápa emlékének ápolása mellett. Az Országgyűlés alelnöke a pápához fűződő személyes élményeit is megosztotta a jelenlévőkkel. Elmondta, hogy miután II. János Pál tudomására jutott, hogy a lakiteleki Szent István kápolna az első templom a volt szocialista országok területén, ami nem egyházi, hanem világi akaratból épült, fogadta őt. Lezsák Sándor meghatározó élményként beszélt a találkozásról azzal az emberrel, akinek „Ne féljetek!” biztató üzenetét az 1970-es évek végén maga is a Szabad Európa Rádió előtt ülve hallgatta. II. János Pál pápa halálát követően avatták fel az első mellszobrot – Lantos Györgyi munkáját – a Lakiteleki Népfőiskola Keresztény Panteonjában. Ezt követte tavaly októberben a Pálmonostorán elhelyezett alkotás, most pedig Kecskeméten folytatódik a Lezsák Sándor által kezdeményezett nemes hagyomány. A város nevében Zombor Gábor mondott köszönetet a felajánlásért, és ígéretet tett arra, hogy a szobor elhelyezéséről méltó módon gondoskodik Kecskemét. A polgármester hangsúlyozta: a Karol Wojtyla Barátság Központ szomszédságában jó helyre kerül az alkotás, hiszen ez a ház nem csak népkonyha, de szellemi, lelki központ is, méltó ápolója II. János Pál pápa örökségének. A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Sulyok Miklós, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a krakkói ügyvédi kamara tiszteletbeli tagja, aki beszámolt arról, hogy hazai vendéglátóikkal együtt az a lengyel delegáció is képviselteti magát a szoboravató ünnepségen, amely éppen akkor Kecskeméten ünnepli a kecskeméti és krakkói ügyvédi kamarák között immár fél évszázada virágzó kapcsolatot.
Összesen: 1278 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés