Kezdőlap
EUR: 358.6200; USD: 294.7200; CHF: 330.5500
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » Összes videó- és hanganyag listázása
Összesen: 1278 db bejegyzés

REMETE SZENT ANTALRA AZ ÁLLATOK VÉDŐSZENTJÉRE EMLÉKEZTEK A BARÁTOKNÁL

Feltöltés időpontja: |

A bárány bégetett, a kutyák ugattak, a lovak nyerítettek, a galambok burukkoltak..- fölhangzott a bugaci kecskeduda hangja - így köszöntötte az összegyűlt színes kavalkád hangosan az állatok védőszentjét, Remete Szent Antal a kora kereszténység rendkívüli hatású alakját szombaton - 2012 január 21.-én. Farkas P. József, a Porta Egyesület alapítója köszöntötte a megjelenteket, a városi polgárok sok-sok állat-barátját, gazdákat, tenyésztőket. Külön is megköszönte Bárkányi Ernő templomigazgató, érseki tanácsosnak, hogy öt évvel ezelőtt fölvállalta ezt a múlt százázadban elfelejtett, újólag - egyházi források nyomán - megtalált rendezvényt.
button_read_more

Vince -napi vessző és birtok szentelés a Dimenzió Borászat földjein

Feltöltés időpontja: |

Szent Vincére, a borászok patrónusára emlékezett a Porta Egyesület, a Wojtyla Ház önkéntes csapata, a Kunsági Női Borrend, és a Mathiász Borrend a miklóstelepi Dimenzió borászat szőlőültetvényein január 20-án, pénteken. A jeles birtokra a Bekő Tours segítségével jutott ki a több tucat érdeklődő, akiket forralt borral vártak a szervezők. A vessző és birtokáldást Bárkányi Ernő, templomigazgató, érseki tanácsos végezte, akit a Dimenzió Borászat tulajdonosai Kovácsné Drabant Katalin és férje Kovács András nagyon dicsértek a tavalyi ceremónia eredményessége miatt. Az áldás hathatósnak bizonyúlt, bő termést adott az Úr! Így Vincétől hasonló közbenjáró munkát várnak a borászok, mint tavaly. Szent Vince tiszteletére a borrendek tagjai díszöltözetben metszették a Kékfrankos ültetvényen a rügyes vesszőket, melyeket hagyományosan ki is osztottak a megjelenteknek. A ceremónia végén a birtokigazgatók egy közös ebédre, beszélgetésre hívták meg a csapatot. Jól esett ez a szép nap, köszönet illeti a Házigazdákat, a borfilozófus Andrást és a fajtakutató-bor-gasztronómus Katalint.

VÖRÖS MÁRTA MÉRNÖKNŐ ELŐADÁSA KALOCSÁN A FŐSZÉKESEGYHÁZ FELÚJÍTÁS TITKAIRÓL

Feltöltés időpontja: |

Telt ház volt a kalocsai Katona István Ház nagytermében csütörtökön este. Városi lokálpatrióták sokasága volt kíváncsi Vörös Márta márnök asszomny "Őszintén a kalocsai főszékesegyház fölújításáról" címmel hírdetett expozéjára amelyt igen gazdag és magas minőségű képanyaggal gazdagított. A Charitas Rádió munkatársa, Barotai Imre, protonotárius kanonok rögzítette közönségünk számára az elhangzottakat, így a hallgatóságunk is részese lehetet az élményes találkozásnak. Meghallgatva Vörös mérnök úrasszony szavait mindenki beleláthat mire vállalkolzik az aki ma egy több száz éves műemlék megmentésére vállalkozik. A találkozón jelen volt dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita is.

Pálinkásné Kócsó Mária énektanárral tanulta a Wojtyla Ház Családja a népdalokat

Feltöltés időpontja: |

Ének tanulás volt a Boldog Karol Wojtyla Barátság Központban Pálinkásné Kócsó Mária neves énektanár segítségével/közreműködésével. A foglalkozás során régi gyerekkori emlékek is felelevenedtek. Hogy énekeltek egykoron az édesapák és édesanyák. Segítőnkkel a Wojtyla Család már énekkel tudja köszönteni a következő hónap szülöttjeit a megemlékezéseken. Sőt vendégeinket nemcsak szeretettel, de népdalokkal és versmondással is tudjuk fogadni. A napokban kezdtek el készülni a következő nagy eseményre. Nagy szeretettel ajánljuk a tanórán készült videónkat.

Bibliaóra Kalocsán: a második Vatikánum öröksége

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs kurzusán a csütörtöki biblia óráját a Charitas Rádió riportere. 2012-ben a közös elmélkedés főtémája a második Vatikáni zsinat indulása, munkája, summája és hatása. A későbbi időszak teológiai fejlődésére. Szeretettel ajánljuk a főpásztor előadását. Fogadják nyitott szívvel.

VIZKERESZT TASSON: BÚCSÚ ÉRSEKI VIZITÁCIÓVAL (Közreadjuk a szentbeszédet!)

Feltöltés időpontja: |

A három királyok tisztelgése ünnepén (Epifania) dr. Bábel Balázs érsek köszöntötte a tassi katolikus közösséget. Templomuk 1822-ben klasszicista stílusban épült. Az egyház értékes oltárképét, a Háromkirályok imádását Spielberger János festette. A főpásztor búbsúi beszédét most közreadja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott szívvel....

HAZATÉRT A FIÚ.... Dr. Bábel Balázs szentbeszéde szülőfaluja templomában

Feltöltés időpontja: |

Meghatóbb és 'érthetőbb' szentbeszédet sehol sem tudott volna mondani Dabas díszpolgára, dr. Bábel Balázs érsek, mint lelki szülőföldjén, falujának templomában, a gyóni Szent Péter temoplomban. A neogót stílusú, szentegyház 1926-ban épült; vagyis új keletű templom. Templomkertjében az Egyház jótevői nyugszanak, a templom falába épített márványtáblák alatt (Lindmayer Gyula, Katolnay, Pataki Andorné, Gugyerás Katalin és Gyón első plébánosa: Durnyi Alajos). Innét indult az a szerves és töretlen pálya, amely gazdaggá tett számtalan katolikus közösségét itthon és a határon kívüli magyar nyelvű diaszporában. Különösen is fontos tehát az a szentbeszéd amelyet most közreadunk és szeretettel ajánlunk. Fogadják nyitott szívvel....

CHARITAS RÁDIÓ 2012: BIBLIA-ÓRA KALOCSÁRÓL, A KATONA ISTVÁN HÁZBÓL

Feltöltés időpontja: |

Új év, újabb évad kezdődött az érseki Biblia Akadémián, az első hét csütörtökén. A Katona István Házban dr. Bábel Balázs érsek - a kurzus vezetője - szólt a közönségéhez, az érdeklődő kalocsai hívekhez. (Főtéma ebben az évben a II. Vatikáni Zsinat lesz. Most a Zsinat előzményeit boncolgatta az előadó igen szines előadásában, különösösen XXIII. János pápa személyének szentelte gondolatait; annak az embernek, aki a Zsinatot elindította.) A Charitas Rádó mikrofonjával évek óta követi a biblia-órákat. Kalocsai szerkesztőség-vezetőnk, Barotai Imre protonotárius kanonok úrnak köszönhetően hallgatóságunk is részt vehet az órákon, elmályülhet a jeles biblikus tudóssal az egzegézisben. Fogadják nyitoitt szívvel a főpásztor újévi szavait....

Újévi szentmise a kiskőrösi Szent József templomban – dr. Bábel Balázs érsek úr prédikációja

Feltöltés időpontja: |

Szűz Mária, az Isten Anya ünnepének estéjén, a kiskőrösi Szent József templomban szolgált dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek. 1826-ban neobarokk stílusban épült Istenházában a főünnepről emlékezett meg az egyházmegye vezetője. Hallgassák meg a főpásztor gondolatait.

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE AZ ÉRSEKI SZÉKHELYEN, KALOCSÁN

Feltöltés időpontja: |

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik. Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna..... A mai Evangélium festői világot idéz föl nekünk, aggodó, félő, jövőt váró gyarló embereknek. Január 1.-én Szűz Máriára, az Istenszülőre emlékezik az Egyház. A főünnepen misét muntatott be Kalocsán dr. Bábel Balázs érsek atya. Az elmondott homiliáját most közre adja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott, reménnyel telt szívvel....
Összesen: 1278 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés