Kezdőlap
EUR: 364.7500; USD: 307.9400; CHF: 339.5900
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » Összes videó- és hanganyag listázása
Összesen: 1278 db bejegyzés

Dr. Bábel Balázs prédikációja Dusnokon

Feltöltés időpontja: |

Áradó szeretettel fogadták Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket Dusnokon a hétvégén, ahol a Főpásztor hetven fiatalt látott el a Szentlélek megerősítő szentségével. Hallgassák meg Dr. Bábel Balázs érsek atya bérmálási prédikációját.

Bibliaóra Dr. Bábel Balázs érsekkel

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs érsek Kalocsára érkezésétől kezdve a nyári hónapok kivételével minden héten csütörtök este a Katona István házban Biblia-magyarázatot tart. Fogadják szeretettel a mostani bibliaórát, melyben az érsek atya a Szentírás-magyarázatában Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének magyarázata mellett egy igen érdekes és színes beszámolót tartott romániai útjáról. Erdő Péter bíboros úr vezetésével a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia néhány tagjával együtt látogattak Moldáviába, Jasiba (Jászvásár). Hallgassák meg az érsek atya bibliaóráján elhangzottakat itt, a Charitas Rádió műsorán.

XVI. Benedek: A kereszt Krisztus királyságának a jele

Feltöltés időpontja: |

A kereszt Krisztus királyságának paradoxon-szerű jele, egy olyan hatalomé, „amely az Atyaisten szerető akaratának győzelmét hirdeti meg a bűn engedetlensége fölött”. A liturgikus év lezárásakor, Krisztus Király főünnepén mondta ezt XVI. Benedek pápa. Kifejtette, hogy Isten Fiának hatalma nem felel meg a földi királyok és urak hatalmának, hanem „az örök életet megadni képe isteni hatalmat teszi jelenvalóvá, amely legyőzi a halál uralmát”. A Szeretet hatalma ez, amely kiragadja a jót a rosszból – mondta XVI. Benedek –, hogy így megenyhítse a kemény szíveket, békét hozzon a legszörnyűbb harcba, és felgyújtsa a remény lángját a legmélyebb sötétségben is. Olyan hatalom ez, amely „soha nem kényszer, mindig tiszteletben tartja szabadságunkat”.
button_read_more

A "Ferences rend Kecskeméten" - exkluzív kiállítás a Porta Díszteremben!

Feltöltés időpontja: |

Rendhagyó kiállításnak ad nemsokára otthont a Porta Egyesület Díszterme: a "Ferences rend Kecskeméten" című kiállítás bemutatja a 300 évig Kecskeméten munkálkodó atyákról és tevékenységükről fennmaradt iratokat és közelebb hozza a ma emberének a szerzetesek elhivatott életét. A kiállításról a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának csoportvezető főlevéltárosát, Péterné Fehér Máriát kérdeztük. Hallgassák meg az interjút itt, a Charitas Rádió műsorán! A kiállítást dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Páter Kálmán Peregrin ferences atya nyitja meg december 5-én, 16:30-kor a Porta Egyesület dísztermében.

XVI. Benedek: Imára és tanulásra van szükség

Feltöltés időpontja: |

Meg kell nyílnunk azelőtt a bölcsesség előtt, amely az Evangéliumból fakad, hisz olyan társadalomban élünk, amelyben a tudás mind inkább specializált és részekre bomlik. XVI. Benedek a római egyházi egyetemek tanáraihoz és diákjaihoz intézett beszédében fogalmazott így, akik a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Föderációjának római találkozójára érkezett küldöttekkel együtt jelentek meg a pápánál. Az ember nem tudja teljességgel megérteni önmagát és a világot Jézus Krisztus nélkül, mondta a pápa.
button_read_more

Vasárnapi Evangélium 2009. november 22.

Feltöltés időpontja: |

Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és megkérdezte őt: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus azt felelte: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?'' Pilátus ezt válaszolta: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?'' Jézus azt felelte: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.'' Pilátus erre megkérdezte: ,,Tehát király vagy te?'' Jézus azt felelte: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.''

XVI. Benedek: A szépség kivételes Istenhez vezető út

Feltöltés időpontja: |

„Amikor a hit találkozik a művészettel, mély összhang valósul meg, mivel mindkettő Istenről képes és akar szólni, láthatóvá téve a Láthatatlant.” XVI. Benedek pápa a szerdai általános kihallgatáson mondta ezt, amikor a művészekkel való szombati találkozásáról szólt. Az egyetemes kultúra legmagasabb fokú művészi kifejezéseinek egyikét, a katedrálisokat említette, amelyek „a keresztény középkor valódi dicsőségei”. A pápa szólt a román stílusú székesegyházak kivételes ismertetőjegyeiről, akárcsak a gótikus templomokról, amelyek valódi, kőből épült Bibliák.
button_read_more

XVI. Benedek: Óvni kell a gyermekek méltóságát

Feltöltés időpontja: |

XVI. Benedek: „Holnapután kerül sor az ENSZ-ben az Ima- és Cselekvési Világnapra a Gyermekekért. Ennek apropóját az adja, hogy húsz éve fogadták el a gyermekek jogaira vonatkozó konvenciót. Gondolatomat most a világ minden gyermeke felé irányítom, különösen azok felé, akik nehéz körülmények között élnek, és erőszaktól, bántalmazástól, betegségtől, háborútól vagy éhségtől szenvednek.
button_read_more

Bibliaóra Dr. Bábel Balázs érsekkel

"Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén."

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs érsek Kalocsára érkezésétől kezdve a nyári hónapok kivételével minden héten csütörtök este a Katona István házban Biblia-magyarázatot tart. Fogadják szeretettel a mostani bibliaórát, melyben az érsek atya a Szentírás-magyarázatában Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelét vette elő. Az Efezusi levél (Ef. 6,1-4.) magyarázatában Bábel érsek most a szülő-gyermek kapcsolatról beszélt. Hallgassák meg az érsek atya bibliaóráján elhangzottakat itt, a Charitas Rádió műsorán.

Dr. Bábel Balázs prédikációja a kecskeméti Szent Erzsébet templomban - képgalériával

Feltöltés időpontja: |

A Karol Wojtyla Barátság Központ, a Szenteste Alapítvány és a Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja egy nagyon szép hagyománnyal teszi élővé Szent Erzsébet legendáját, örömet hozva az időseknek, a szociálisan rászorulóknak. Ezen a napon ugyanis minden évben a kecskeméti Margaréta Nyugdíjas Otthon lakóinak egy kis műsorral kedveskednek, valamint megajándékozzák Őket Szentelt rózsával és szentelt kenyérrel. A rózsák és a kenyerek megszentelését Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek végzte el ma délután a Szent Erzsébet templomban. Hallgassák meg az érsek atya prédikációját és áldását itt, a Charitas Rádióban!
Összesen: 1278 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés