Április 12. péntek, Gyula
Hírek, események 2008. január 25. 09:41

Könyvbemutató a Porta Egyesület dísztermében

Képgaléria
Könyvbemutató a Porta Egyesület dísztermében
A Magyar Kultúra Napja keretében Dr. Békés József "A magyar nyelvű történetírás kezdetei" című könyvét mutatták be a Porta Egyesület dísztermében. A megjelenteket Bukovinszky Zsolt, az egyesület kommunikációs igazgatója köszöntötte, majd röviden összefoglalta a szerző eddigi munkásságát, életét. Ezt követően Bárkányi Ernő, az egyesület elnöke fejezte ki örömét, hogy a könyv megjelenése óta először a Porta Egyesület adhat otthont a rendezvénynek. Fazekas András a Katona József Gimnázium 10. osztályos tanulója Janos Pannonius A magyarokhoz című versét szavalta el majd egy részletet olvasott fel a bemutatott könyvből, amely felidézte a három részre szakadt Magyarország viharos másfél századát.
Dr. Szabó Attila, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár vezetője beszélt a könyv időszerűségéről, hiszen január 24-ével kezdődött meg hazánkban a reneszánsz éve, amelynek okát az adta, hogy erre a napra esik Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulója. A könyvet alapműnek nevezte, reményét fejezve ki, hogy mihamarabb a felsőoktatás nélkülözhetetlen eszközévé válik. Kiemelte, hogy a kötet nem csupán a mindenki által ismert személyekkel foglalkozik, hanem bemutatja a XVI-XVII. század korának "hétköznapi" embereit is. A szerző is érintette könyvének ezt a motívumát, lassú történelemnek nevezve azt. A háborúk gyorsan pergő események gazdag sorát hozzák, a gazdaság már lassabban alakul át, s mi emberek lényegünket tekintve évszázadok alatt is alig változunk. A magyar nyelv fejlődése tette lehetővé, hogy Erdély - amely országrész sok mindenben élen járt - először tette anyanyelvünket államnyelvvé, jóval korábban, minthogy ez a gyakorlat általánossá vált volna. A Duna-Tisza közének hódoltsági területén az a "furcsaság" is előállt, hogy a törökök egymással magyarul leveleztek. Ez is mutatja nyelvünk gazdag, nyelvjárásai ellenére is egységes voltát, amelyen az 1700-as évektől egyre többen jegyezték le történelmünket, amelyet addig szájhagyomány útján a históriás énekesek tartottak életben.

Kövessen minket a Facebookon is!