Június 15. szombat, Jolán, Vid
Hírek, események 2005. június 6. 09:11

Környezetvédelmi Világnap 2005 díjazottjai

2005 június 3-án a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódva Miskolcon Persányi Miklós zöldminiszter átadta a Környezetünkért Díjakat, emlékplaketteket, miniszteri elismerő okleveleket, és a Zöld Toll díjakat.
Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr a 2005. évi Környezetvédelmi Világnap alkalmából Környezetünkért Díjat adományoz Ajkay Péter környezetvédelmi szakértőnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség nyugalmazott laboratóriumi csoportvezetőjének, a környezet-terhelés, különösen a zajkibocsátások mérése, az információ-feldolgozás fejlesztése területén hosszú időn át végzett hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként. Garancsy Mihálynak, a TermészetBÚVÁR Ismeretterjesztő Magazin főszerkesztő-helyettesének, a környezetvédelmi tudományos ismeretterjesztés, a környezeti nevelés és a tehetséggondozás területén végzett négy évtizedes munkásságáért. Kertész Györgynek, a Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda szakmai főtanácsadójának, az épített és természeti környezet értékeinek megóvása, az ennek megfelelő szabályozás kidolgozása, egyszerűen kifejezve az élhetőbb települési környezet kialakítása érdekében kifejtett három évtizedes tevékenysége elismeréseként. Dr. Koren Edit főiskolai docensnek, a győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományok Kar, Építési és Környezetmérnöki Intézet, Környezetmérnöki Tanszék munkatársának, a környezetmérnök képzés területén végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, valamint környezetállapot mérési, különösen zaj- rezgés- és sugárvédelmi területen kifejtett szakmai és tudományos tevékenységéért. Markó Csabának, KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály főosztályvezető-helyettesének, a hulladékgazdálkodás jelenét és jövőjét meghatározó stratégiák kidolgozása, megvalósítása érdekében végzett másfél évtizedes szakmai munkája, a szakterület jogharmonizációja során végzett tevékenysége elismeréseként. Márkus Istvánnak, a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának, a város területén a hulladékkezelés, szállítás és feldolgozás rendszerének kidolgozása és működtetése érdekében hosszú időn át végzett munkája, abefejezés előtt álló modern hulladéklerakó megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. Miniszter Úr Posztumusz Környezetünkért Díjat adományoz A KvVM Fejlesztési Igazgatósága néhai igazgatójának, Dr. Donáth Bélának, kiemelkedő szakmai pályafutásáért, a környezetügyért való tenniakarásáért, a közösségi források igénybevételének európai színvonalra való emelésében folytatott munkájáért, amely munkáját mindig emberséggel, tisztességgel végezte Miniszter Úr KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉKPLAKETTet adományoz Draskovitsné Temesy Évának, a KvVM Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és Rezgésellenőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettesének, a levegőtisztaság-védelem érdekében hosszú időn át végzett hazai és nemzetközi tevekénysége, a szakterület átfogó szabályozásának megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként. Durayné Vértesy Máriának, a budapesti Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola matematika-földrajz szakos tanárának, humánökológusnak, a környezetvédelem, vízgazdálkodás, természetvédelem tantárgyak oktatása során a környezet és egészség egymásra gyakorolt hatásának hangsúlyozásával végzett munkája, továbbá az iskola környezeti nevelési feladatainak irányítójaként kifejtett tevékenysége elismeréseként. Dr. Hamar Józsefnek, a Tisza Klub Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezet elnökének, a Tisza vízgyűjtője környezeti-ökológiai állapotának és természeti értékeinek feltárása, dokumentálása érdekében itthon és külföldön végzett tevékenysége elismeréseként. Kutas József főosztályvezető-helyettesnek, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság levegőtisztaság- és zajvédelmi osztálya vezetőjének, a környezetvédelem, elsősorban a levegőtisztaság-védelem területén végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként. Dr. László Ferenc tudományos főmunkatársnak, a Vituki Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. szakági igazgatójának, a vízminőség-védelem területén végzett tudományos munkásságáért, a vízbázisok veszélyeztetésének előrejelzése, különböző vízminőség vizsgálatok, továbbá a folyószabályozás környezeti hatásainak elemzése területén elért eredményeiért. Pató Istvánnak irodavezető-helyettesnek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodája munkatársának, a város szennyvízcsatorna-hálózat bővítési beruházásainak megvalósítása, valamint a hulladékgazdálkodási létesítményeinek fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, valamint a környezeti értékek megőrzésére irányuló tájrehabilitációs munkája elismeréseként. Dr. Pénzes Zsuzsannának, a KvVM Törvényelőkészítő Főosztály főosztályvezető-helyettesének, a környezetjogi jogalkotásban tanusított magasszínvonalú és példamutató munkájáért. Radnai Annának, a KvVM Nemzetközi Környezetpolitikai Főosztály szakmai főtanácsadójának, a hazai környezeti hatásvizsgálati intézményrendszer kialakítása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Szabó Szabolcsnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetgazdálkodási referensének, a vízminőségvédelem területén hosszú időn át végzett szakmai, hatósági munkája elismeréseként, különös tekintettel a Balatonra és a Velencei-tóra, nyugállományba vonulása alkalmából. Szekeresné Majzik Ibolyának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási osztályvezetőjének, környezetvédelmi hatósági szakterületen hosszú időn át végzett szakmai munkájáért, közönségkapcsolati tevékenységéért. Dr. Szvitacsné Marton Katalinnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, a hulladékgazdálkodás, valamint ennek helyi és országos szabályozásban, tervezésben végzett munkája elismeréseként. Miniszter Úr MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományoz Dr. Csoknyai Istvánnénak, a KvVM Levegőtisztaság-védelmi, Zaj és Rezgésellenőrzési Főosztály vezető-főtanácsosának, a megújuló energiaforrások elterjesztése és népszerűsítése érdekében folytatott fáradhatatlan munkája, az energia szektor által okozott káros környezeti hatások és károk csökkentése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Halászné Bartus Katalinnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, a vízminőségvédelem, valamint az ipari kármentesítés területén végzett két évtizedes szakmai munkájáért. Havas Dánielnének, a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség személyzeti ügyintézőjének, igazgatói titkárságvezetőnek, a Felügyelőség munkatársai személyzeti ügyeinek magas színvonalú ellátásáért, az igazgatói titkárság működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Hölczer Tamásnénak, a KvVM Fejezeti Költségvetési Főosztály főmunkatársának, a fejezethez tartozó költségvetési szervekkel való kapcsolattartás, együttműködés érdekében végzett munkája elismeréseként. Kisgyörgy Rozáliának, a KvVM Víz- és Talajvédelmi Főosztály vezető-főtanácsosának, több évtizedes vízvédelmi munkája, különösen a csatornázás, szennyvíztisztítás, egyedi, korszerű csatornapótló rendszerek bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Kvalláné Csilics Máriának, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vezető-főtanácsosának, környezetértékelési szakértőnek, hosszú időn át végzett környezetvédelmi hatósági munkája, különösen vízminőségi, illetve környezetvédelmi mérési területen kifejtett tevékenysége elismeréseként. Lenti Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vezető-főtanácsosának, felügyelőnek, szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási területen hosszú időn át végzett hatósági, engedélyezési munkája elismeréseként. Molnár Attilának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, a zaj- és rezgésvédelem területén végzett szakmai munkája, ismeretterjesztői, szerzői tevékenysége elismeréseként. Szikora Juliannának, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakmai referensének, vízügyi szakigazgatási tevékenysége, különösen a vízvédelem, a hidrogeológiai védőterületek kijelölése területén végzett munkája elismeréseként. Szilágyi Tamásnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetellenőrzési osztályvezetőjének, kárelhárítások és káresemények környezetvédelmi kezelése érdekében végzett szakmai és tudományos munkája elismeréseként. . Dr. Persányi Miklós miniszter úr Zöld Toll Díjat adományoz Írott média kategóriában: Kruppa Mártonnak, a Magyar Távirati Iroda Rt. újságírójának Elektronikus média kategóriában: Csutorás Róbertnek, a Magyar Televízió Rt. Híradó főszerkesztőség szerkesztő-riporterének Németh Ákosnak, a Danubius Rádió szerkesztő-riporterének Forrás: greenfo

Kövessen minket a Facebookon is!