Május 25. szombat, Orbán
Hírek, események 2006. június 11. 10:29

A remény szövetségesei

Képgaléria
A remény szövetségesei
Példaértékű összefogásnak köszönhetően születhetett újjá Dunaföldvár egyik legszebb ékessége, a Golgota-hegy évszázadokkal ezelőtt emelt Kálvária-szoborcsoportja, amit június 9-én szentelt fel Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök. Egykor a lakosság adományaiból és a város segítségével emelték ezt a kegyhelyet, amelyhez Jézus szenvedéstörténetét ábrázoló stációsorozatot is állítottak a település legmagasabb pontján, ezzel is bizonyítva, áldozatra is képesek az itt élők. Itt tartották az egyház jeles ünnepeit, de hétköznapon is szívesen kilátogattak ide a városban és a környéken élők.
A hagyományt ápolták, a szobrok állagát azonban nem tudták megőrizni. A kő sokáig dacolt az idő viharaival, de megviselte ez a harc. A rendszerváltás után kiderült, hogy újabb nagy áldozatra van szükség ahhoz, hogy felújítsák a szoborcsoportot. Sokáig nem nyílt lehetőség erre, a tavalyi évben azonban felgyorsultak az események. A várostörténeti, egyházi és művészeti szempontból is rendkívüli jelentőségű szoboregyüttes mintegy ötmillió forint értékű felújítása a kecskeméti Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja, Dunaföldvár város önkormányzata és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttmunkálkodásával valósulhatott meg. 2005 tavaszán kezdődött el a nagyszabású munka, ekkor bontották le a restaurálásra váró szobrokat, hogy elszállítsák a budapesti egyetem műhelyébe. Nagy kihívás volt a Kőszobrász-Restaurátor szak akkori végzős hallgatói számára, hogy vizsgamunkaként ők hozhatták rendbe a faragott felületű kompozíciót. A legszigorúbb szakmai elvárásoknak is megfelelő, rendkívül nagy odafigyelést igénylő munka több időt vett igénybe, mint azt először gondolták, így a restauráció közel egy évet vett igénybe. Idén tavaszra készült el a munka, és május végén kezdődött meg a szoborcsoport visszahelyezése, amit a meredek hegyoldal és az esős időjárás is megnehezített. Pünkösdre azonban már újra állt a kereszt, valamint Szűz Mária szobra. A jelentős munkát támogatta a városi képviselőtestület és a helyi katolikus gyülekezet is. Célul tűzték ki, hogy pótolják a szoborcsoport három hiányzó tagját is, de terveik között szerepel egy kilátóhely kialakítása, ahová gyalogosan lehet majd felsétálni a Duna-partról. A szoboregyüttes ünnepélyes felszentelésén szép számmal voltak jelen a város lakói, akik nagy örömmel üdvözölték a Golgota hegyén Mayer Mihályt. A megyés püspök ugyanis egykor itt szolgált plébánosként, és sok ismerőst talált az ünneplők között. Beszédében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ez a kegyhely nem csak Jézus szenvedésére, de határtalan szeretetére is emlékeztetnek minket. Krisztus megnyíló szíve pedig mindenki lelkében melegséget gyújt, aki felnéz a megújult Kálváriára, és elmond egy fohászt. Mayer Mihály köszönetet mondott a Porta Egyesületnek, valamint a dunaföldvári hívőknek, hogy hosszú idő után végre megvalósulhatott a rekonstrukció, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan a latrokat, illetve Szent Jánost ábrázoló szobrok is elkészülhetnek. - A Porta Egyesületnek és az alapító Farkas P. Józsefnek köszönhető, hogy ma itt állhatunk – mondta Nagy Gáborné, Dunaföldvár polgármestere. – Ő volt az ötletadó, majd a rekonstrukció legfőbb mozgatórugója, aki folyamatosan buzdította, biztatta a dunaföldváriakat, életben tartotta bennük a reményt, adományokat gyűjtött, hogy megvalósulhasson közös álmuk. A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a felújítás első üteméhez. Készítettek egy emléklapot, amelynek az értékesítéséből befolyó összeg a rekonstrukció folytatásának kezdő alapját jelenti majd. Farkas P. József, a Porta Egyesület alapítója az ünnepségen jelentette be, hogy a kecskeméti Polár Stúdió vállalta, hogy kiépíti a Kálvária-szobrocsoport díszkivilágítását, így éjszaka is gyönyörködhetnek majd abban a földváriak. Emellett a most befejeződött vállalkozás sikerén felbuzdulva Szent János szobrát szeretné kifaragtatni a civil szervezet. Az egyesület várja azoknak a János nevű jószívű adakozóknak a jelentkezését, akik hozzá kívánnak járulni lelki és névrokonuk szobrának kifaragtatásához. Az ünnepség végén a Porta Egyesület A remény szövetségesei oklevelet adományozta Mayer Mihály püspöknek, Nagy Gábornénak és Bugyi Andrásnak, akik a legtöbbet tették azért, hogy újjászülessen a két szobor, amely remélhetőleg hosszú évtizedekig őrzi majd az egyetem diákjainak keze munkáját, hirdetve az összefogás erejét.

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Porta Egyesület Szent Ilona Keresztkör