Július 15. hétfő, Henrik, Roland
Hírek, események 2021. január 28. 11:04 | Szerző/forrás: magyarkurir.hu

Az amerikai Zirc – Iskolaalapító magyar ciszterci szerzetesek Dallasban

Az amerikai Zirc – Iskolaalapító magyar ciszterci szerzetesek Dallasban
Dallast említve kevéssé ismert a város magyar büszkesége, a Zircről indult ciszterci atyák által 1956-ban alapított Our Lady of Dallas apátság, ahonnan a sajnos egyre inkább fogyatkozó magyar alapító atyák egyik kiválóságának gyászhíre indított az amerikai magyar emigráció e sikertörténetének felelevenítésére. Rosdy Pál írását olvashatják.

A történet ott kezdődik, hogy a magyar ciszterciek vezetője, Endrédy Vendel zirci apát már 1945-től számított arra, hogy a kommunista hatalom a katolikus iskolákat és a szerzetesrendek működését fel fogja számolni. Ezért előkészítette a rendtagok Amerikába jutását, hogy ott igyekezzenek majd átmenteni a ciszterci nevelői, tanítói tevékenységet és a monasztikus életformát a magyar jövő számára. Felderítő útra küldött két rendtagot a lehetőségek kipuhatolására. Amikor azután 1948-ban valóban bekövetkezett az iskolák államosítása, huszonegy önként vállalkozó ciszterci szerzetes indult útnak, hogy átszökve az akkor már létező „vasfüggönyön”, nekivágjon az „Újvilágnak”. Nyolcat közülük az ausztriai szovjet övezetben elfogtak, s magyar börtönbe juttattak. Tizenhárman azonban eljutottak a Wisconsin államban fekvő Spring Bank-i ciszterci monostorba. Ott azonban hamarosan kiderült, hogy nem a zirci életforma szerint élik a szerzetesi életet.

Végül a közösség legnagyobb része Nagy Anzelm perjel vezetésével a texasi Dallas Irving városrészébe költözött. Az ottani püspök ugyanis egyetemet készült alapítani. Annak területén adott helyet a magyar ciszterciek letelepedésére.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc azután lehetővé tette, hogy az illegalitásban rendi életre készülő tizennégy fiatal növendék kijusson Nyugatra. Előbb Rómába vezetett az útjuk, ahol egyetemi tanulmányokat folytattak. A stúdiumok befejeztével közülük tízen a dallasi monostor szerzetesközösségéhez csatlakoztak.

Néhány dallasi katolikus szülő időközben megismerte a Saint Louis-i angol bencések iskoláját, amely a klasszikus európai gimnázium és az amerikai igények ötvözete volt. Anzelm perjel – a püspök és az egyetem kezdeti ellenállását leküzdve – hasonló iskola alapítását tűzte ki célul. Igényes humán és természettudományos programmal kívánták felkészíteni a diákokat az egyetemi képzésre. Ezért is lett a neve: Cistercian Preparatory School. Az iskola első két osztálya 1962-ben el is indult.

Az első években, tapasztalatlanok lévén az amerikai iskolarendszerben, nehezen ment a munka, de amikor új, fiatal ciszterci igazgató került az intézmény élére, emelkedni kezdett a színvonal. Az iskola 360 diákját 9 ciszterci és 20 civil tanár oktatja, neveli. A magyar ciszterciek közül többen egyetemi tanárok. Az intézmény szellemére jellemző módon a Preparatory School öregdiákjai is gyűjtötték a pénzt a fejlesztésekre. Az évek során felépült a Science Building (Természettudományok Háza), az apátsági templom (amely a bélapátfalvai ciszterci műemlékre hasonlít), a könyvtár és az Art Building (Képzőművészetek Háza).

A perjelséget 1963 novemberében emelte apátsági rangra a Szentszék. Nagy Anzelm lett az első apátja, aki 1988-ig töltötte be ezt a tisztet. Farkasfalvy Dénes volt a második apát, akit a jelenleg is szolgáló Peter Verhalen követett, az első nem magyar elöljáró, az intézet egykori növendéke.

A most elhunyt dallasi „alapító atya”, Lackner Béda életútja jól példázhatja a szerzetesi életút értékeit. A dél-magyarországi Vaskúton, német ajkú szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1927-ben. Tizenkét éves korától a bajai ciszterci gimnázium diákja volt. Neki nem kellett a vasfüggönyön átszöknie, mert szüleivel együtt kitelepítették Bajorországba. Innen önként vezetett az útja Rómába, ahol a Szent Anzelm bencés egyetemen tanult teológiát. Ekkor már megérintette a történettudomány is. 1953-ban Ausztriában szentelték pappá, majd útnak indult társai után Dallasba. Ő lett az osztályfőnöke a Preparatory School első osztályának. Történelmet, földrajzot és zenét tanított. 1961-től a New York-i jezsuita Fordham Egyetemen tanult tovább hihetetlen szorgalommal. A fakultás dékánja így jellemezte: „Elsőrendű tudós, akinek szorgalma lélegzetelállító.” Kérte Anzelm apátot, hogy engedje továbbtanulni, hogy egyetemi tanár lehessen. Jól ismerte fel adottságait. 1968-ban Lackner Béda megvédte disszertációját. Tudományos pályája gyorsan ívelt felfelé. Leginkább a középkori és monasztikus történelemmel foglalkozott. Több tucat könyvet és esszét írt, de papnevelőként is remekül megállta a helyét.

Béda atya 93. életévében, 2020. november 10-én adta vissza lelkét a teremtőjének. Ő a 2020-as esztendő második magyar ciszterci vesztesége Dallasban, ugyanis Farkasfalvy Dénes emeritus apát még tavasszal hunyt el. Így ma már csak két magyar tagja van a közel harmincfős dallasi apátságnak, Lelóczky Donát és Kereszty Rókus.

Béda atya édesanyja hat gépelt oldalnyi terjedelemben jegyezte le a szovjet Gulágon töltött kényszermunkájának történetét, ahová papnak készülő fia helyett magát felajánlva került ki. Csak egy rövid idézet a naplóból: „Aki ezt olvassa, valószínűleg arra fog gondolni, hogy valójában nem is volt az olyan nagyon rossz, de mégis az volt. Nem, nem lehet leírni, milyen volt, azt meg kell tapasztalni, hogy az ember megértse. Az oroszoknak különleges módszereik voltak, hogyan tegyék tönkre az embert.”

 

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Wojtyla Ház