Május 25. szerda, Orbán | EUR: 383; USD: 357; CHF: 371
Hírek, események 2022. január 6. 13:17

Házszentelést tartottak a Wojtyla Házban

Képgaléria
Házszentelést tartottak a Wojtyla Házban
Vízkereszt római katolikus hagyományainak megfelelően idén is papi áldásban részesültek a Wojtyla Barátság Központ helyiségei. Az ünnepségre csütörtökön ebédosztás előtt került sor a népkonyha étkezdéjében. A szertartást Zirig Kristóf, a Nagytemplom káplánja végezte el. A magasztos eseményen részt vett Lévai Jánosné tanácsnok asszony, valamint Pintérné Farkas Csilla, a népkonyha egyik legfőbb támogatója, a keceli Pintér család jeles képviselője. (Fotók: Mátyus István)

A Wojtyla Barátság Központ 17 esztendős fennállása során hagyománnyá vált, hogy Vízkereszt (január 6.) napján rendszerint a Nagytemplom plébánosa szenteltvízzel meghinti a Wojtyla Ház helyiségeit. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) íróeszközzel felírja az évszámot és - népi értelmezés szerint - a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G (vagy C) + M + B + 22. (Más értelmezés szerint a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat – Krisztus áldja meg e házat!)

Farkas Pál, a Wojtyla Barátság Központ programszervező munkatársa miután bemutatta a nap vendégeit, összefoglalta Vízkereszt hagyományát.

A 4. század elejétől kezdődően lett e nap liturgikus ünneppé. Ennek szokása gyorsan elterjedt előbb Keleten, majd Nyugaton. A keresztények körében 312 és 325 között kezdett teret hódítani, mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később a szertartás elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés), Nyugaton a napkeleti bölcsek – néphagyomány szerinti nevükön: Gáspár, Menyhért, Boldizsár – Betlehembe érkezése lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek.

Ezt követően Oskolás János kecskeméti költő előadta Istenünkhöz – hálával a Karol Wojtyla Gondviselés Házért című költeményét.

Lévai Jánosné összefoglalta a házszentelés nemes tradícióját. – A házszentelés lelki értelemben védelmet ad. Egyfajta lelki nagytakarításként is felfoghatjuk. Arra emlékeztet, ha távol vagyunk, az Úr vigyáz otthonukra. Amikor hazaérkezünk, ott lesz velünk az Úr is. Tehát soha nem vagyunk egyedül – hangoztatta a tanácsnok.

Farkas P. József, a Wojtyla alapító-igazgatója pedig örömmel jelentette be: Kő Ferenc festőművésszel – aki szintén jelen volt az ünnepségen – „közösen egy új kép megfogalmazásán dolgozunk, melynek eredménye egy hónap múlva születik meg”. Az intézményvezető végül megkérte a jelenlévőket, egy perces néma felállással adózzanak a nemrégiben elhunyt Molnár Ferenc vállalkozó, a Wojtyla Ház egyik főtámogatója emlékének.

Szabó Csaba, a wojtylások ünnepi ebédjét felajánló akasztói Szabó család képviselője is köszöntötte a megjelenteket. Az Akasztói Horgászpark és Halascsárda tulajdonosai – mint jómaga – nevében hosszú távú támogatásukról biztosította a kecskeméti karitatív létesítmény fenntartóit és gondozottjait.

A fennkölt rendezvény záró akkordjaként Zirig Kristóf atya elvégezte a házszentelés szertartását. – Az Úr Jézus Krisztus eljött mindenki számára, hogy aki Őt keresi, fényeskedjék neki. Mindannyiunkban ott van a fény. Ki-ki adja hozzá a maga kis fényét és a sok kis fényből egyszer csak nagy fény lesz. Mutassuk ki szeretetünket egymás iránt – fogalmazott a Nagytemplom káplánja.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bölcsek jöttek Napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincsesládáikat, és drága ajándékokat adtak át; aranyat a felséges királynak, tömjént az igaz Istennek és mirhát az Úr temetésére. Békesség e háznak és minden lakójának! A bölcsek messze földről indultak útnak, aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Megváltónak. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel! Könyörögjünk! Istenünk, te ma kinyilatkoztattad egyszülött fiadat a nemzeteknek a betlehemi csillag vezetésével. Kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged a hit nyomán megismertünk, fölséges színed látására eljussunk Krisztus, a mi Urunk által. Könyörögjünk! Mindenható Urunk és Istenünk! Áldva álld meg ezt a házat és annak minden lakóját! Lakjék benne egészség, tisztesség és a Lélek legyőzhetetlen ereje! Töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon és minden lakóján Krisztus, a mi Urunk által! Ámen!” – hangzott a szertartás.

Ezt követően Kristóf atya szenteltvizet hintett a gondozottakra és a népkonyha összes helyiségére.

A közösen elmondott Miatyánk után az Akasztói Horgászpark és Halascsárda látta vendégül a Wojtyla Ház sorsközösségét, Szabó Csaba tulajdonos-menedzser és Kiss Dénes szakács aktív közreműködésével. Akasztói Szikiponty, burgonyapüré, savanyú uborka és kenyér, valamint „élelmiszerbankos” sütemény került a szegények böjtös asztalára.

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!