Július 15. hétfő, Henrik, Roland
Hírek, események 2022. június 24. 13:48

Dr. Bábel Balázs érsek: Isten titok

Dr. Bábel Balázs érsek: Isten titok
Tanügyi témák mellett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye aktuális kérdései kerültek előtérbe Farkas P. József újságíró júniusi érseki beszélgetése során. (Fotó: Mátyus István – archív)

– Bezárult a tanév. Hogyan foglalná össze a pedagógusoknak és a diákságnak szóló zárszavát? Mit adott a katolikus közoktatásban résztvevők számára az elmúlt iskolai év?

– Tanévzáráskor mindenekelőtt hálát adunk Urunknak, Istenünknek az elért eredményekért, melyeket minden erővel igyekszünk megtartani. Iskoláink működése a nehézségek ellenére is zavartalan volt, az oktatás menetét semmilyen zavaró tényező nem terhelte. A tanárok elismerésre méltóan végezték munkájukat.

– Nincsenek vitáik a tanügyi főhatósággal? A tantestületekben rendelkezésre áll elegendő pedagógus?

– Nincsenek. Ha valamely területen gond merül fel, korrekt módon megbeszéljük. Pedagógushiány mindenütt jelentkezik, így nálunk is. Helyettesítésre, túlórákra természetesen szükség van. Összességében mégis elmondhatom, felülkerekedünk a helyzet adta nehézségeken.

– Mire számíthatnak a tanulók és tanáraik ősszel? Gyarapodik a katolikus egyházi iskolák száma?

– Nem csökken. Új iskola átvétele azonban nem szerepel a rövidtávú terveink között. Inkább a minőségi oktatás továbbfejlesztésére helyezünk döntő hangsúlyt. A jelentkezések alapján kijelenthetem, az adott tanulói létszám beiskolázása tekintetében teljességgel kitöltjük a rendelkezésünkre álló kereteket.

– Lassan lezárul a nagy kikérdezés: milyen irányban haladjon tovább az Egyház? Mutatkozott-e radikális változtatási igény? Vagy marad minden úgy, ahogy eddig megszokhattuk?

– A szinódusi kérdőívek feldolgozása folyamatban van. A hívek mindenekelőtt lelkipásztori vonatkozásban adtak ötleteket. Egyházi tanításokat nem érintettek a kérdések, ez ugyanis nem képezte tárgyát eme szabad vélemény-nyilvánításnak. Jelenlét a társadalomban, szociális munka, hitoktatás – elsősorban e témákban kaptunk értékes visszajelzéseket. Korszakalkotó változások nem várhatók.

– Közreadta a papi áthelyezések listáját. Mi volt a változtatás legfőbb mozgatórugója?

– Az érintett lelkipásztorok személyes okokra hivatkozva kérték áthelyezésüket. Igyekeztem teljesíteni kéréseiket az új szolgálati helyek meghatározását illetően.

– Lesz újmisés pap az egyházmegyében?

– Visszatérők vannak, de frissen végzett, újmisés papot ezúttal nem köszönthetünk sorainkban. Mindazonáltal nem bővelkedünk lelkészekben, ám ellátatlan területről – hála Istennek – nem tudok beszámolni.

– A Vatikán erősen kiáll a nők jogai mellett. Pappá még ugyan nem szentelhetik őket, de az eddigieknél jobban értésünkre adták: rövidesen talán egyházi szolgálatba állhatnak.

– A nők pappá szentelésének kérdése továbbra sincs napirenden a Katolikus Egyházban, abból a meggondolásból, hogy Jézus apostolai is férfiak voltak. Emellett a pap Jézus Krisztust képviseli. Márpedig Ő férfi volt. A liturgiában részt vehetnek, hittant taníthatnak, sőt, teológiai képzésben is szerepet vállalhatnak, azonban papok nem lehetnek – teológiai okból.

– Ha egyetlen szóval kellene kifejezni, milyen az Isten, mit mondana?

– Istent nem lehet egy szóval meghatározni. Szent János kijelentette: „Isten szeretet”. Én így fogalmaznék: Isten titok. Az Úr olyan misztérium, akit nem tudunk úgy megismerni, mint egyik ember a másikat. Istenről annyit állíthatunk bizonyosan, létezik, de hogy pontosan milyen a mennyek országa, nem tudhatjuk. Titok. „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” – mondja Szent Pál. Joggal reméljük tehát, hogy jobb lesz, mint amire itt e földön számítunk.

– Felújítások zajlanak az egyházmegye területén. Hol tartanak a templom-renoválási munkálatok?

– A kecskeméti Nagytemplom felújítási munkálatai folyamatosan zajlanak. Az ablakok helyreállítása rövidesen befejeződik. A homlokzat megújulása is egyre látványosabb szakaszába ér. A kültéri szobrok elkészültek. A belső tér renoválása tervben sem volt, hiszen erre nincs megfelelő anyagi forrásunk. Az állványzat használatáért csak akkor kell fizetnünk, ha munkavégzés történik rajta. A pénzhiányon kívül több más tényező is hátráltatja a befejezést, mint például a koronavírus-járvány miatti halálesetek, illetve a krónikus szakemberhiány. A többi építkezés is megy a maga útján, jelentős elmaradások nincsenek, ám az anyagárak drasztikus emelkedése némiképp kitolhatja a befejezés időpontját. Egyébként minden fillérrel el tudunk számolni.

– Lesznek nyári programok – gyermektáborok, továbbképzések – az egyházmegyében?

– Hagyományosan idén nyáron is kínálunk lélekemelő programokat a hívek és gyermekeik számára, nagyrészt a plébániák szervezésében, többnyire pályázati forrás felhasználásával. Például Bugacon, Pálosszentkúton, illetve a Balatonnál…

– Hol várható érsek úr megjelenése idén nyáron?

– Az év minden napjára van programom – télen-nyáron tele a naptáram. Példának okáért egészen biztosan vendége leszek a Bugaci Lelkigyakorlatos Tábornak, illetve a Szent Ágota Alapítványnak. A nyár valami csekély könnyebbséget jelent számomra. Ilyenkor például nem tartok bibliaórákat, igaz jönnek helyette más hivatali elfoglaltságok. A nyaralás lényegében ismeretlen számomra.

– Mit üzen az olvasóknak? Mire figyeljünk a rekkenő hőségben?

– A napi események, melyek nem mindig vigasztalóak, józanítsanak ki bennünket. Életünk további alakulása sok esetben csak egyetlen hajszálon múlik. Adjunk hálát Istennek, amikor nem kell átélnünk jelentős megpróbáltatásokat, egyúttal – amennyiben módunkban áll – próbáljuk meg enyhíteni mások fájdalmát, szenvedését.

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Dr. Bábel Balázs