Június 17. hétfő, Alida, Laura
Hírek, események 2022. október 25. 11:49

Dr. Bábel Balázs – Ne féljünk a holnaptól! Minden napnak elég a maga baja!

Dr. Bábel Balázs – Ne féljünk a holnaptól! Minden napnak elég a maga baja!
Az októberi érseki interjú témáját aktuális közéleti kérdések alkották. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket Farkas P. József újságíró faggatta. (Fotó: Mátyus István)

Milyen következményei lehetnek az Egyházban a közismert gazdasági megszorítási intézkedéseknek?

– Akárcsak mindenhol másutt, módosítanunk kellett korábbi terveinket, egyúttal takarékoskodási intézkedéseket vezettünk be. Ez egyaránt vonatkozik plébániáinkra, oktatási- és közintézményeinkre. Tudomásul kell vennünk, hogy ezt hozta a koronavírus világjárvány és a tőlünk keletebbre dúló háború. Minden nehézségeink ellenére viszont elmondhatjuk, nálunk legalább nem dörögnek a fegyverek. Szegényebb világ lesz, egyelőre ez körvonalazódik a jövőt illetően.

– A hívek tömege szegénységben él. Egy ideje a misére is kevesebben járnak! Hogyan tovább?

– Az Egyház aligha fog megszűnni. Erre isteni kinyilatkoztatást kaptunk. Az Úr Jézus Krisztus maga mondta, hogy velünk lesz a világ végezetéig. A szikla megmarad, még a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Ebben bizonyosak lehetünk. Azt viszont nem ígérte, hogy minden országban megmarad a hit ereje. Európában óriási mértéket öltött a hittől való elfordulás. Mifelénk egyre kevesebben vallják magukat valamely keresztény felekezethez tartozónak. Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában viszont rohamosan gyarapodik a hívek száma. Az Egyház tehát nem számolja fel önmagát, de nálunk kisebbségben lesznek a keresztények. Ezt tudomásul kell vennünk. Ellenben jó hír, hogy még manapság is többen járnak templomba, mint például szórakozóhelyekre vagy akár sportrendezvényekre. Nincs olyan egyesület, civil szervezet hazánkban, amely ekkora tagságot tudna felmutatni.

– Vasárnap több tízezren tüntettek a tanárok jogaiért. Az Egyházi intézményekben békések a tanárok, diákok?

– A mi iskoláinkban nem zajlottak tüntetések. A pedagógusok jövedelme valóban alacsony, ami rendezésre váró feladat. Ez kétségtelen! A pedagógussztrájk, a tüntetés, a nyilvános polgári engedetlenség azonban könnyen a visszájára sülhet el. A diákok ugyanis azt látják, hogy ily módon ők is érvényesíthetik akaratukat szüleikkel, tanáraikkal szemben. Ez pedig súlyos fegyelmezési gondokhoz vezethet. Jómagam a tárgyalásos rendezés mellett emelek szót.

– Augusztus, szeptember, október a búcsúk ideje. Ilyenkor, a szegénységtől, nélkülözéstől, hidegtől való félelemben többen mennek el imádkozni Szűz Máriához. Vagy kevesebben?

– Az imaélet nem anyagi helyzet vagy egészségi állapot, hanem lelki igény függvénye. A búcsújárás az emberi élet kicsinyített sűrítménye, mely szerint földi létünk egyfajta zarándoklat. Rámutat, hogy nem a semmibe tartunk, hanem Isten felé. Lelki feltöltődéshez jutunk általa. Egyébként a hagyományos búcsújárás mára kissé háttérbe szorult, azonban egyre többen mennek zarándokutakra – személyautóval, csoportosan. A lényeg ugyanaz.

– Kecskemétről látják el számos önálló település lelki vezetését. Más városokban is hasonlót tapasztalhatunk. Ennyire fogy a papság?

– Kétségkívül kevesebb lelkipásztor áll szolgálatban, mint kellene. Ugyanakkor a törpefalvak hívőközösségei méretüknél, anyagi lehetőségeiknél fogva nem is tudnának eltartani egy önálló lelkészt. Kecskemét vonatkozásában – hála Istennek – nem beszélhetünk paphiányról, ezért az itteni lelkészek rendre felkeresik a kisközségekben élőket. Ez része papi szolgálatuknak.

– Közben érsek úr járja az országot…

– Régen emberibb világ volt. Most mindenütt modern rabszolgaságot tapasztalok.

– Rövidesen új papot vezet az oltárhoz. Ki ő?

– Az avatásra november 12-én, Szent Asztrik napján kerül sor. Új szolgatársunk nem tartozik a legifjabb generációhoz. Vácott volt növendékem egykor. Polgári pályát futott be, mellette elvégezte a teológiát. Mentősként, szociális munkásként is dolgozott, ami kiváló előzmény az egyházi szolgálathoz.

– Miként válaszoltak a hívek a pápai szinódusi kérdőív kérdéseire? Végeztek a feldolgozással?

– Természetesen. Már továbbítottuk a válaszokat. Több ezer hívő adott feleletet a kérdésekre, melyek nyilvánvalóan nem érintettek alapvető hitbeli tanításokat. A Szentatya egyebek mellett ilyképpen kívánja elevenebbé tenni az egyházi közösségek életét.  Más szavakkal kifejezve: hallgassuk meg egymást!

– Mit olvas éppen? Mit ajánl nekünk?

– Gárdonyi Géza gondolatai, művei foglalkoztatnak mostanság leginkább. Szenvedésekkel teli éveket élt át, melynek következtében olykor-olykor elfordult az Egyháztól, ami viszont időlegesnek bizonyult. Szívében mély hittel, békességgel távozott az élők sorából.

– Mit üzen az olvasóknak?

– A lehetőségekhez képest próbáljuk meg Isten országát keresni. Minden bajunk ellenére ne féljünk a holnaptól! A holnap sebeit ne akarjuk ma meggyógyítani! Minden napnak elég a maga baja!

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Dr. Bábel Balázs