Június 17. hétfő, Alida, Laura
Hírek, események 2023. november 28. 18:09

Dr. Bábel Balázs: a történelem ismételi önmagát és az emberek nem tanulnak belőle

Képgaléria
Dr. Bábel Balázs: a történelem ismételi önmagát és az emberek nem tanulnak belőle
Aktualitások, valamint a közelgő Krisztus születése-ünnepkör egyaránt helyet kapott a novemberi érseki interjú kérdései között. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főpásztorát Farkas P. József újságíró kérdezte. (Fotók: Mátyus István)

– November 11-én püspökké szentelték Fazekas Ferencet, a Szabadkai Egyházmegye új főpásztorát. Az ünnepi szertartáson érsek úr is részt vett…

– Örömömre szolgált, hogy magyar nemzetiségű pap lett a Szabadkai Egyházmegye új püspöke. Elődeik javarészt horvátok voltak. Természetesen Fazekas Ferenc is beszél horvátul. Meghívtam őt Kalocsára, hogy jövő év augusztusában a Tomori-ünnepekre látogasson el hozzánk. Szabadka valaha a kalocsai egyházmegyéhez tartozott, de ez már történelem.

– Beköszöntött az egyházi év kezdete. Bizonyára érsek úr is készített számvetést. Mit mutatnak a tények?

– A liturgikus év végén nem készítünk statisztikát. Ez januárig várat magára. Hitéleti célkitűzéseinket idén is teljesítettük. Papjaink megfelelő rendben szolgálják ki a híveket. Az egyházi év legkiemelkedőbb eseménye magától értetődően a pápalátogatás volt.

– Két háború is dúl hazánk közelében és több tucat a nagyvilágban. Folyton-folyvást felmerül sokakban a kérdés: hol van ilyenkor Isten?

– Isten természetfeletti létmódban él. A maga törvényeivel és a lelkiismeret szavával egyaránt jelen van közöttünk. A kérdést inkább így tenném fel: hol van az ember? Aki fegyvereket gyárt, és nem kívánja befejezni a háborút… Ettől az embertől kell megkérdezni, hogy számára semmit nem jelent az isteni törvény vagy legalábbis a humánum? A pápa könyörög, hogy hagyják abba a háborút, de nem akarják. A folyamatos békétlenkedés újabb és újabb konfliktusokat szül szerte a nagyvilágban, a bosszú, az erőszak ördögi körét kiváltva ezzel.

– 1976-ban szentelték pappá, 1999 óta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke. Hogyan summázná az eltelt évtizedek munkásságát? Krisztus-hite változatlan maradt az idők során?

– Ennyi idő alatt olyan sok esemény történt, hogy képtelenség mindet fejben tartani. Naplót már nem vezetek, de a korábbi naptáraim megvannak. Ha rátekintek egy bejegyzésre, eszembe jut, mi és hogyan történt. Összességében elmondhatom, hogy az elmúlt huszonöt év jelentős változásokat hozott a világban. Megváltozott például a technika és manapság az emberek is másképpen gondolkodnak, mint hajdanán. Számomra tanulságként vonható le, hogy a történelem ismételi önmagát, az emberek pedig nem tanulnak belőle. Nyugodt szívvel kijelenthetem, Krisztusba vetett hitem mit sem változott az elmúlt évtizedekben.

– Jövő évben ismét szavazóurnákhoz várják hazánk polgárait. Hogyan tud egyensúlyozni a különböző politikai hovatartozású hívek között?

– Nem foglalkozom a hívek politikai irányultságával, nem is tartom számon e témát. Ez magánügy. Az evangélium hirdetése a feladatom, ezt teszem. Egyébként a papság nem csatlakozhat pártokhoz, lelkészeink politikai szerepet éppúgy nem vállalhatnak. Ezért nincs is katolikus lelkipásztor képviselő a Parlamentben. Megjegyzem, magánéleti irányultságom a keresztény demokrácia mellett teszi le a voksát.

– Milyen rendezvénysorozat gazdagítja az Adventet?

– Adventi koszorút minden iskolában készítenek a gyerekek. Ünnepi műsorok úgyszintén lesznek a katolikus oktatási intézményekben. Jómagam kórházakat, börtönöket is felkeresek. December közepén megajándékozzuk a bajai kórházat egy komoly inkubátorral. A Karitász gyűjtési akciókat szervez ezidőtájt.

– Hol fog szolgálni Szent Miklós emléknapján, vagyis Mikuláskor? Szent Miklós mellesleg Kecskemét védőszentje, de vajon ki figyel manapság erre…

– Amennyiben időben végzek a reám szabott teendőkkel, terveim szerint ekkor Kecskeméten leszek. December 6-án természetesen hangsúlyosabban is szó esik Szent Miklósról a város katolikus templomaiban.

– Ezúttal milyen könyvet ajánl az olvasók számára?

– Botlik József történész Eltitkolt népirtás a Délvidéken és Geert Wilderts holland politikus Halállistán című könyvét lapozgatom mostanában.

– Hogyan foglalná össze az elkövetkezendő egyházi évre szóló üzenetét?

– Krisztussal, Krisztusban és Krisztus által reménykedjünk a jövőben.

– Érsek úr, fogadja őszinte jókívánságainkat a karácsonyi ünnepkör és az elkövetkezendő új esztendő kapcsán…

– Köszönöm szépen, viszont kívánom.

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Dr. Bábel Balázs