Május 28. kedd, Csanád, Emil
Hírek, események 2024. április 11. 10:46 | Szerző/forrás: magyarkurir.hu

Növekszik a katolikusok száma a világon: 1 milliárd 390 millióan vannak

Növekszik a katolikusok száma a világon: 1 milliárd 390 millióan vannak
2022-ben nőtt a megkeresztelt emberek száma világszerte, kiváltképpen Afrikában, miközben a korábbi tendenciához hasonlóan tovább csökkent a papi hivatások száma. Ezeket az adatokat a 2022-es Egyházi Statisztikai Évkönyv (Annuarium Statisticum Ecclesiae) és a Központi Egyházstatisztikai Hivatal által szerkesztett 2024-es Pápai Évkönyv (Annuario Pontificio) tartalmazza.

Növekszik a megkeresztelt katolikusok száma globális szinten, valamint a püspökök száma az ázsiai és az afrikai kontinensen, illetve az állandó diakónusok száma Afrikában, Ázsiában és Óceániában; ugyanakkor csökken a papi hivatások, a papok, a nem pappá szentelt szerzetesek és a szerzetesnők száma – ezek a statisztikai adatok a 2022-es Egyházi Statisztikai Évkönyvből és a napokban a könyvesboltokba kerülő 2024-es Pápai Évkönyvből származnak, amelyeket a Vatikáni Nyomda adott ki, és amelyeket a Központi Egyházstatisztikai Hivatal szerkesztett.

A Pápai Évkönyvben közölt adatokból információkat nyerhetünk az egyetemes Egyház életével kapcsolatban a 2022. december 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakból. A vizsgált évben kilenc új püspökség és egy apostoli adminisztráció jött létre; két püspöki széket emeltek metropolitai rangra, egy apostoli vikariátust pedig püspöki rangra.

Az Egyházi Statisztikai Évkönyv statisztikai adatai lehetővé teszik, hogy összefoglaló képet alkossunk a világ Katolikus Egyházának fejlődését befolyásoló főbb trendekről. Ezek alapján a Katolikus Egyház 2021 és 2022 közötti alapvető jellemzői a következők:

– a megkeresztelt katolikusok száma világszerte nőtt, a 2021-es 1376 millióról 2022-re 1390 millióra. A szórás mértéke kontinensenként eltérő: míg valójában Afrikában 3 százalékos emelkedés tapasztalható a katolikusok számának növekedésében, 265-ről 273 millióra, addig ugyanebben az időszakban Európában a helyzet változatlannak tűnik, 2021-ben és 2022-ben a katolikusok száma 286 millió volt. Amerikában és Ázsiában a katolikusok számának növekedése jelentős (+0,9 százalék, illetve +0,6 százalék), ami teljes összhangban van e két kontinens demográfiai fejlődésével. Változatlan a helyzet Óceánia esetében is;

– a püspökök száma a 2021–2022 közötti kétéves időszakban 0,25 százalékkal nőtt, 5340-ről 5353-ra. Ez a növekedés Afrikában és Ázsiában tapasztalható, 2,1 illetve 1,4 százalék. Amerikában (2000) és Óceániában (130) stabil a helyzet, míg Európában enyhe visszaesés látható (-0,6 százalék), 1676-ról 1666-ra;

– a 2022-es év a papok számának további csökkenését jelzi az előző évhez képest, így folytatódik a 2012-től elindult csökkenő tendencia. A világ katolikus papjainak száma 2022-ben 2021-hez képest 142-vel csökkent, 407.872-ről 407.730-ra. Afrikában és Ázsiában tartós növekedés tapasztalható (+3,2 százalék, illetve 1,6 százalék), Amerikában szinte változatlan a helyzet, míg Európa, amely a legnagyobb súlyt képviseli az összesítésben, és Óceánia ezzel szemben negatív arányú változást mutat: 1,7 és 1,5 százalékkal csökkent a papok száma e két kontinensen;

– az állandó diakónusok száma továbbra is jelentős növekedést mutat: a diakónusok száma 2022-ben 2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 49.176-ról 50.150-re. A szám minden kontinensen jelentős ütemben emelkedik. Afrikában, Ázsiában és Óceániában, ahol még a diakónusok nem érik el az összmennyiség 3 százalékát, 1,1 százalékkal nőtt a számuk, 2022-ben elérték az 1380-at. Azokon a területeken is javul a szám, ahol mennyiségileg jelentős a jelenlétük. Amerikában és Európában, ahol az összlakosság 97,3 százaléka él, a diakónusok száma a figyelembe vett kétéves időszakban 2,1 százalékkal, illetve 1,7 százalékkal nőtt;

– a nem pap szerzetesek globális szinten csökkenő csoportot alkotnak: 2021-ben 49.774, 2022-ben már csak 49.414 volt a számuk. A csökkenés fontossági sorrendben a legnagyobb az európai, az afrikai és az óceáni kontinensen, míg Ázsiában és Amerikában kisebb mértékben, de növekedett a számuk;

– a szerzetesnővérek jelentős arányt képviselnek: 2022-ben számuk csaknem 47 százalékkal haladta meg a papok számát a világon, de erősen csökken a számuk. Globálisan a 2021-es 608.958-ról 2022-re 599.228-ra változott, ami 1,6 százalékos csökkenést jelent. Különbségeket tapasztalhatunk az egyes területek tendenciái terén. Afrika az a kontinens, ahol a legnagyobb mértékben nőtt a szerzetesnővérek száma: a 2021-es 81.832-ről 2022-re 83.190-re emelkedett, ami 1,7 százalékos növekedést jelent. Ezt követi a délkelet-ázsiai térség, ahol a szerzetesnők száma a 2021-es 171.756-ról 2022-re 171.930-ra nőtt, ami mindössze 0,1 százalékos növekedést mutat. Amerika déli és középső területe csökkenést mutat: a 2021-es 98.081-ről 2022-ben 95.590-re esett vissza a szerzetesnők száma, ami 2,5 százalékos globális csökkenést jelent. Végül három kontinensen tapasztalható jelentős zsugorodás a számukban: Óceánia (-3,6 százalék), Európa (-3,5 százalék) és Észak-Amerika (-3,0 százalék);

– folytatódik a papi hivatások 2012 óta jellemző csökkenése: 2022-ben a nagyszeminaristák száma 108.481 volt, az egy évvel korábbihoz képest -1,3 százalékos eltéréssel. A kontinensek szintjén végzett összefoglaló elemzés rávilágít arra, hogy a helyi tendenciák különböznek egymástól. Afrikában például 2,1 százalékkal nőtt a nagyszemináristák száma a vizsgált kétéves időszakban. Amerika minden részén csökkent a hivatások száma, ami -3,2 százalékos visszaesésben jelentkezik. Ázsiában is csökkenés tapasztalható: 2022-ben 1,2 százalékkal volt alacsonyabb a nagyszeminaristák száma, mint 2021-ben. Úgy tűnik, hogy az Európát 2008 óta sújtó hivatásválság nem állt meg: a 2021–2022 közötti kétéves időszakban a szeminaristák száma 6 százalékkal csökkent. Ugyanakkor Óceániában 2022-ben a papi hivatások 1,3 százalékkal haladják meg a 2021-es arányt. A szeminaristák száma a világon 108.481. 2022-ben a legtöbb szeminaristával rendelkező kontinens Afrika volt, ahol számuk 34.541. Ezt követi Ázsia 31.767, Amerika 27.738, Európa 14.461, végül Óceánia 974 nagyszeminaristával.

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!