Április 18. csütörtök, Andrea, Ilma
Hírek, események 2006. november 13. 10:09

Tisztelgés Katona József születésnapján

Tisztelgés Katona József születésnapján
Katona József, városunk nagy szülötte, a magyar dráma megteremtője, elkötelezett kecskeméti lokálpatrióta születésnapján (Kecskemét, 1791. nov. 11.-Kecskemét, 1830. április. 16.)tisztelgő sétát, megemlékezést tartott a Porta Egyesület a Köztemetőben, a legjelesebb kecskeméti sírhelyénél. A résztvevők emlékcsokrot helyeztek el a drámaköltő testét takaró hantokon. Farkas P. József, az egyesület alapító tagja mementójában hangsúlyozta: az a sírkő amelyre a magyar nyelv mesterének nevét vésték a kései utódok, csak a költő porát őrzi.
A lelke azoké, akik értik, beszélik, művelik, vigyázzák a Bánk Bán nyelvét. Katona addig nem hal meg, addig nem tudhatja hiábavalónak művét, amíg írásait, fordításait forgatják, olvassák új és újabb korok ifjai. És amíg a darabokba oltott MAGYAR IGAZSÁG vonzó, lelkesítő eszme marad. A rendezvényen középiskolás diákok szemelvényeket olvastak föl a Bánk Bánból és a Katona Józsefhez írt versekből.

Kövessen minket a Facebookon is!