Május 25. szombat, Orbán
Hírek, események 2010. augusztus 12. 08:25 | Szerző/forrás: www.katolikus.hu

Napi Evangélium - \"Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?\"

Képgaléria
Napi Evangélium - "Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?"
Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: \"Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?\" Jézus így felelt: \"Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek.

 

Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. 
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének." Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra.
 
Mt 18,21 - 19,1

Elmélkedés:

Úgy tűnik, hogy az Isten irgalma nem végtelen abban az értelemben, hogy minden embert üdvözítene, még azokat is, akik ezt nem akarják. De végtelen az isteni megbocsátás abban az értelemben, hogy Isten kész minden embernek minden bűnét megbocsátani. Ennek egyrészt az a feltétele, hogy bűneinket beismerve bocsánatot kérjünk, másrészt az, hogy mi is legyünk irgalmasok másokkal szemben. A szívtelen szolga ez utóbbinál követte el a hibát, hiszen jelentős tartozásának elengedése után még egy kisebb összeget sem volt hajlandó elengedni társának. Csak akkor számíthatunk Isten megbocsátó irgalmára, ha készek vagyunk embertársainknak megbocsátani. 
© Horváth István Sándor

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Wojtyla Ház Szenteste Alapítvány