Április 21. vasárnap, Konrád
Hírek, események 2008. január 21. 14:13

A város esélyeit erősíti az Integrált Városfejlesztési Stratégia

A város esélyeit erősíti az Integrált Városfejlesztési Stratégia
Kecskemétnek is lépéseket kell tennie, hogy alapdokumentumai megfeleljenek a hazai és az uniós előírásoknak. A város fejlődése érdekében a fejlesztésekhez kapcsolódó szakmai, szervezeti és anyagi forrásokat aktivizálni kell, melynek legfontosabb kerete és eszköze az Integrált Városfejlesztési Stratégia. (A KECSKEMET.hu nyomán)
Az IVS egy olyan középtávú - előre láthatólag 7-8 évre szóló, megvalósítható, átfogó, stratégiai városfejlesztési dokumentum, amely meghatározza a jövőbeni fejlesztések főbb irányait. Célja a terület-alapú, városrészekre építő, ugyanakkor komplex szemléletű várostervezés és fejlesztés. Alkalmazását az EU globális versenyképességének javítása, a városi pólusok dinamizálása és a fenntartható városfejlesztés érdekében követelik meg minden megyei jogú várostól, a 2007-2013 közötti regionális operatív programokhoz és európai városfejlesztési ajánlásokhoz illeszkedően. Az IVS-ben meg kell határozni az egyes, lehetséges városfejlesztési egységeket, értékelni kell azok települési állapotát, fejlesztési lehetőségeit. Majd hozzájuk kapcsolódva ún. fejlesztési akcióterületeket kell kijelölni, át kell gondolni az akcióterületi fejlesztési programok várható környezeti, gazdasági, társadalmi hatásait a közvetlen egységekre, az egész városra és annak kistérségére is vonatkoztatva. Ehhez elengedhetetlen Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei, az önkormányzati intézmények és a város civil életében meghatározó csoportok (lakosság, vállalkozók, társadalmi szervezetek) együttműködése. Az IVS feladata, hogy megteremtse az összhangot a fejlesztési célkitűzések és a pályázható források között, egységes fejlesztési keretet adjon - ugyanakkor kellően részletes és komplex legyen, valamint a közgyűlés általi elfogadása után legitim tervezési és forrásszervező dokumentummá váljon. A dokumentum három feladatot határoz meg: I. Helyzetértékelő fejezetek a városrészekre, majd erre építve ezen egységek és Kecskemét hosszú távú fejlesztési feladatainak meghatározása, az akcióprogramok bemutatása, hatáselemzése. II. Vagyon- és Ingatlangazdálkodási Stratégia. III. A tervezés folyamán partnerségi programok, szakmai, lakossági fórumok, közvélemény-kutatás lebonyolítása és dokumentálása. Az IVS elkészültéhez szükséges az új tervezési és forrásszerzési előírásokra építő előzetes tervezési dokumentum elfogadása. Ez tartalmazza a város jövőképét, azon közép és hosszú távú célokat, fejlesztéseket, melyekhez legalább felsorolásszerűen kapcsolódnak majd az IVS akcióterületi tervei. Cél, hogy Kecskemét sokoldalú gazdaságának megújítása révén olyan, saját polgárai számára kiszámítható megélhetést, kellemes lakókörnyezetet nyújtó várossá váljon, amely jelentős vonzáskörzetének lakosai és a várost felkereső turisták számára is vonzó szolgáltatásokat biztosít, megőrizve épített és kulturális örökségét, társadalmának szolidaritását, megteremtve a civil- és lakóközösségeinek harmonikus lehetőségeit. A tervezett, nagyobb léptékű beruházások és a kiemelt programok: A Homokbánya fejlesztése, a kreatív tudásközpont program. A Rákóczi út rehabilitációja. A teljes „Széktói vízi-, gyógy- és rekreációs központ” komplex idegenforgalmi fejlesztése – ide értve a Rudolf laktanyát is. Agrár- és vidékfejlesztési központ létesítése. A város kis- és nagykereskedelmi funkcióinak és a hozzá kapcsolható logisztikai szerepköröknek a bővítése - különös tekintettel az agrárlogisztikára is. Alsó- és Felső-széktó alközpontjának kialakítása, az Izsáki út szélesítése. A városhoz szervesen kapcsolódó, eltérő életkörülményeket nyújtó lakófalvak felzárkóztató-szintre hozó fejlesztése. A lakótelepi panel- és tömbházak átfogó rehabilitációjának komplex programja, szociális város-rehabilitáció. A városi "zöld ék" területének funkcionális felülvizsgálata. Külterületek megújítási programja. Kecskemét alsó-, közép- és felsőfokú iskolaváros funkciójának közös stratégia mentén való megújítása. Városunk kulturális örökségeinek közös megőrzési programja - ökológia várossétaút tervezése és kialakítása. (Forrás: kecskemet.hu)

Kövessen minket a Facebookon is!