Július 17. szerda, Elek, Endre
Hírek, események 2008. január 21. 23:42

2007-es MÉRLEG: ÖSSZESSÉGÉBEN TÖBB MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSOK

Képgaléria
2007-es MÉRLEG: ÖSSZESSÉGÉBEN TÖBB MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSOK
2007-es esztendő év eleji mérlegét megvonva - összességében több milliárdos beruházásokat hajtott végre a tavalyi esztendőben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. (A KECSKEMET.hu nyomán)
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának saját forrásait átgondolt pályázati lehetőségekkel sikerült 2007-ben kibővítenie, így több milliárdos fejlesztéseket tudott végrehajtani. Az önkormányzat ugyanis folyamatosan törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló állami és uniós források ésszerű felhasználásával, évről évre minél több beruházás valósulhasson meg – hiszen éppen ezeknek a beruházásoknak az eredményein át ítélheti meg a lakosság a hivatal működését. A 2007-es évben több – a kecskeméti polgárok életminőségét közvetlenül érintő - nagy beruházás fejeződött be. Ezek közül különösen fontos volt a lakossági ivóvízközmű fejlesztése, melynek révén egyre többen jutnak biztonságos és tiszta ivóvízhez, és ez által, egyben növelhetik lakóépületeik komfortfokozatát is. A tavalyi ütemben 50%-os lakossági hozzájárulással 24 km vezetékhálózat épült, amely során 479 – jórészt külterületi – ingatlan csatlakozik már a vezetékes vízhálózatra. A lakótelepek felújítási programja költségtakarékosabb, környezetbarát körülményeket eredményez a panelházakban élők számára is. E cél megvalósítása érdekében, az elmúlt évben 1/3-1/3 arányban önkormányzati, állami és lakossági forrásból 15 db tömbházat sikerült hőszigeteléssel ellátni, és korszerűsíteni a nyílászáróit. Ez a projekt összességében 639 lakást tett kényelmesebbé, és a beruházás – melynek első üteme novemberben fejeződött be - összértéke meghaladta a 260 millió forintot. Kiemelt, és sürgető feladat volt 2007-ben a városi közintézmények, az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények, sportlétesítmények világításának korszerűsítése a „Szemünk Fénye” program keretében. Az elavult, energiapocsékoló, és nem megfelelő világítást biztosító lámpatestek lecserélésének eredményeként 85 intézmény világítási paraméterei már megfelelnek a kor követelményeinek. A beruházás összköltsége 440 millió forint volt – mely tíz év alatt pusztán az energia-megtakarítás által megtérül. A kicsinyek biztonságát, a zöldfelületek védelmét, és a parkolási gondok enyhítését szem előtt tartva, a Széchenyivárosban, a Mészáros Lázár téren 44 korszerű parkoló készült el az év végére, valamint a zöldfelületre új játszóeszközöket helyezett ki az önkormányzat - ennek költsége 10 millió forint volt. A Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, 144.5 millió forintért valósulhatott meg a Lánchíd és a Forradalom utcai Bölcsődék felújítása. Az elnyert, magasan támogatott pályázat eredményeként az önkormányzati saját forrás a bekerülési összeg mindössze 10%-a kellett csak hogy legyen. Ugyancsak befejeződött a Hunyadivárosi Bölcsőde tetőfelújítása és fűtéskorszerűsítése is, a CÉDE pályázat keretén belül. Ennek teljes, 39 millió Forintos költségéhez az önkormányzat 15,5 millió Ft-tal járult hozzá. Kecskemét önkormányzata az idei évben is szeretné folytatni a városi intézmények felújítását. Már elkezdődött a Ménteleki orvosi rendelő bővítése és felújítása, melyhez 4,5 millió Ft pályázati forrást nyert az önkormányzat. A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül, februárban nyújt be pályázatot a város a Zrínyi Ilona, a Magyar Ilona, a Lánchíd utcai, és a Nyíri úti általános iskolák, a Ménteleki Iskola és Óvoda, a Széchenyi sétányi óvoda, a Szalag utcai Autista Iskola, valamint a Katona József Gimnázium intézménykorszerűsítésére és felújítására. Ennek becsült összege 1,494 milliárd Ft, melyből az önkormányzatnak 10 %-ot kell biztosítania saját forrásból

Kövessen minket a Facebookon is!