Július 17. szerda, Elek, Endre
Hírek, események 2005. június 13. 08:53

Különleges védelem a természetnek

A jövő héten jelenik meg a Magyar Közlöny 78. száma, benne az Európai Unió Natura 2000 programjával érintett magyarországi területek helyrajzi számaival. Ezek a különleges madárvédelmi és természetmegőrzési területeket jelölik.
Mint Persányi Miklós, környezetvédelmi és vízügyi miniszter kiemelte, hazánk az uniós csatlakozással számos közösségi követelmény teljesítését vállalta. Az egyik ilyen kötelezettség, hogy az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján valamennyi tagállamnak ki kell jelölnie az úgynevezett Natura 2000 területeket, azaz az unió országaiban megvédendő állat- és növényfajok oltalmára kijelölt területek hálózatát. A Különleges Madárvédelmi Területek keretében az intézkedés a hazánkban élő mintegy negyvenezer állatfajból 78 ritkán előforduló és 13 átvolnuló madárfajt érint. Különleges Természetmegőrzési Területet pedig 111 ritka állat- és 40 növényfajra, ill. 46 élőhelytípusra vonatkozóan kell kijelölni. Most ezen területek helyrajzi számait teszik közzé. Haraszthy László, a szaktárca természetvédelmi helyettes államtitkára elmondta, a Natura 2000 területek hazánk területének 21 százalékára, 1,95 millió hektárra terjednek ki. A már jelenleg is védett természeti területek 90 százaléka bekerült a programba. Jelezte, a kijelölt területeken gazdálkodóknak nem kell változtatni tevékenységükön, mindent úgy kell végezniük, mint eddig. Sőt, azt a művelési módot, amelyet jelenleg alkalmaznak, a jövőben sem változtathatják meg. Éppen a több évtizedes művelési kultúra kialakulása miatt telepedtek meg ott a védelemben részesített ritka állatok és növények. Például a túzok élőhelye esetében fontos a szántóföldi művelés vagy a legelő művelési ág fönntartása. A parlagi sas táplálkozási területe szintén lehet szántóterület. Az ilyen nyílt területek erdősítése, netán azon repülőtér építése ugyanis ezen fajok életfelté-teleit veszélyeztetné. A besoroláson változtatni csak az Európai Unió szakmai testületének engedélyével, közcélból lehet. A helyrajzi számok jövő héten esedékes megjelenésétől számítva 90 napon belül lehet az érintett terület tulajdonosainak észrevételt tenni a helyrajzi számok esetleges pontatlanságaival kapcsolatban a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságon. A kihirdetés célja a nagyszámú helyrajzi szám pontosítása, a bármilyen okból keletkezett esetleges tévedések kiszűrése. Területet kivonni csak akkor lehet, ha a kijelölés indokai nem állnak fenn az adott területen. Az észrevételekről a környezetvédelmi hatóságok döntenek. Ezek után csak az uniós testületek változtathatnak a helyzeten. A Natura 2000 programmal érintett gazdálkodók arányos ellentételezésre lesznek jogosultak. Olyan mértékben, amilyen mértékben tevékenységüket a természetvédelmi érdekek befolyásolják. Natura 2000 jogcímen leghamarabb 2007-től válik hozzáférhetővé a nyolcvan százalékban uniós, húsz százalékban magyar forrású támogatás. Emellett az érintetteknek már jelenleg is jár az egységes területalapú támogatás, és pályázhatnak agrár-környezetvédelmi program keretében igényelhető támogatásokra is. Haraszthy László rámutatott, szeretnék, ha a Natura 2000-rel a gazdák a jelenleginél több forráshoz jutnának, és így az eddig önkéntesen végzett természetmegőrzési tevékenységükért a jövőben uniós támogatásban részesülnének. Forrás:www.petofinepe.hu

Kövessen minket a Facebookon is!