Május 25. szombat, Orbán
Hírek, események 2007. június 23. 01:05

A JEGYZŐ JELENTI: VÉDEKEZÉS A NÖVÉNYI KÁROSÍTÓK ELLEN

A JEGYZŐ JELENTI: VÉDEKEZÉS A NÖVÉNYI KÁROSÍTÓK ELLEN
FELHÍVÁS - a növényi károsítók – különösen a parlagfű – elleni védekezésre A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény jelentős szigorításokat tartalmaz a parlagfű és az egyéb növényi károsítók elleni küzdelem megsegítésére.
A törvény 2005. évi módosítása a parlagfüvet kiemeli az egyéb növényi károsítók – melyek az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik - közül és megszigorítja az ellene való védekezési kötelezettséget. A törvény értelmében földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A hatósági intézkedéshez, a jogsértés megállapításához elegendő a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30. napja után történő észlelése. A települési önkormányzat jegyzője – belterületen – közérdekű védekezést rendel el azon földhasználóval szemben, aki a fent említett kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés végrehajtásának költségét a földhasználók viselik. A közérdekű védekezéssel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a védekezési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben, melynek mértéke 20.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A helyszíni ellenőrzés és a közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a hatóság által megbízott vállalkozó – feladata végrehajtásának keretei között – az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A törvény értelmében természetesen az egyéb növényi károsítók, gyomnövények irtása is kötelező. Amennyiben a földhasználó fenti kötelezettségének - a kötelező határozatban foglaltaknak - nem tesz eleget, úgy vele szemben közérdekű védekezést kell elrendelni, mellyel egyidejűleg szintén bírságot kell kiszabni. Ezúton is felhívom tehát valamennyi földhasználó figyelmét arra, hogy úgy a kül- mint belterületi ingatlanokon rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók – különösen a parlagfű – ellen, tartsák földterületeiket folyamatosan gyommentes állapotba. Dr. Metzinger Éva jegyző A bejelentéseket az alábbi telefonszámokon lehet megtenni: • Közterületek esetében: 76/ 320-480 vagy 76/ 512-219 munkaidőben (Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály) • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében: 76/ 480-797 munkaidőben (KIK-FOR Kft.) • Belterületi magántulajdonú ingatlanok esetében: 76/ 513-512 /mellék 2165, vagy 76/513-572 munkaidőben (Igazgatási Osztály) • Külterületi ingatlanok esetében: 76/ 50-24-50 munkaidőben (Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság) • Polgármesteri Hivatali ZÖLD SZÁM 06 80/ 203-737 állandóan elérhető

Kövessen minket a Facebookon is!