Április 12. péntek, Gyula
Hírek, események 2007. augusztus 22. 00:09

Kinek van és kinek nincs egészségügyi biztosítása?

Kinek van és kinek nincs egészségügyi biztosítása?
Mindennek ára van. Az egészségügyi ellátás sem jótétemény, látjuk, fizetni kell érte: vizitdíjat, ágyhasználatot és egyebeket. A gyógyítás, ha úgy tetszik az egészségügyi szolgáltatás emellett szorosan kötődik a társadalombiztosításhoz is, amelynek megléte, vagy hiánya sarkalatos kérdés.
- Hogyan látja a betegek biztosítását? – kérdezzük Dr. Szajki Károlyt orvosigazgatótól, a Bács- Kiskun megyei kórházban. - Azoknak, akik a kötelezően ellátási területünkhöz tartoznak, részben illetve jó esetben van biztosításuk. Az élet azonban azt mutatja, hogy Magyarországon nagyon sok polgártársunknak ez rendezetlen. Különbségek teszünk a hozzánk fordulók közt aszerint, hogy állnak-e jogviszonyban, befizették-e a járulékokat és érvényes-e a TAJ- számuk. - Ha nincs TAJ kártyájuk? - Ekkor is ellátjuk őket, erről egy űrlapon nyilatkozniuk kell, hogy rendezik a biztosításukat. Erről értesítjük a kórház közgazdasági osztályát. Két hét haladékot kapnak, hogy a nyilatkozatban foglaltakban eleget tegyenek. Ha ezt nem teszik meg, a szolgáltatásukról kiküldjük a számlát és a csekket a lakásukra. Az elmúlt hetekben több ilyen értesítést írtam alá. - Akiknek soha nem volt társadalombiztosítási azonosítójelük és semmilyen bizonyítékuk sincs arra, hogy valaha is jogviszonyban álltak? - Természetesen nekik is meg kell fizetni az ellátás díját, a teljes költséget, a térítési díjszabásban meghatározottak szerint. Történhet a kórház pénztárában vagy számlán, postán keresztül. Az összeg, az orvosi vizsgálattól és a beavatkozás mértékétől függően pár ezer forinttól néhány százezer forintig terjedhet. A számlát a szakrendelésen az asszisztensek vagy az adminisztrátorok töltik ki, hasonlóan a fekvőbeteg –osztályokon is. - Egészségügyi tevékenység és adminisztráció együtt? - Nem tekinthetünk el a pontos regisztrációtól. Amikor látjuk, hogy valakit járulékfizetés vagy biztosítási jogviszony nélkül kell ellátni, készítünk róla egy feljegyzést. Ez jegyzőkönyv, valójában egy szerződés, amely tartalmazza a betegnek nyújtott ellátást. Ha páciens nem tud helyben fizetni, távozásakor egy kötelezvényt íratunk vele alá, tartozása mielőbbi megfizetésére. Külföldi állampolgár esetében hasonló az eljárás. - Milyen módon igyekeznek követeléseinek érvényt szerezni? - Kapcsolatban vagyunk egy Szigma Rt. nevű behajtó céggel. Arról hogy milyen eredménnyel képes a tartozásokat beszedni az év végére lesznek adataink. Az viszont már most biztos: ha a tartozások elharapódznak, ez veszélyeztetné a kórház működését is. Közérdek, hogy a gyógykezelések felszámított ellenértékét megkapjuk, hiszen sehol a világon nincs olyan társadalom, amely köteles lenne ingyen és mindenkinek a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást nyújtani. K.A.

Kövessen minket a Facebookon is!