Április 12. péntek, Gyula
Hírek, események 2008. január 3. 12:06

2008. a BIBLIA éve

2008. a BIBLIA éve
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - protestáns egyházakkal közösen - a 2008-as évet a Biblia Évének hirdette meg. „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták által, most a végső időkben pedig Fia által szólt hozzánk” (Zsid 1,1). Amint a Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények Isten Szavát, Isten Igéjét tiszteljük. Hisszük és valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések Isten ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének a kulcsa. Az ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is, azonban Isten üdvözítő tervét csak az Ő kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg.
Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az Egyház könyve, ezért nem csupán irodalmi alkotásként olvassuk. Idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia protestáns testvéreinkkel együtt a Biblia Évét hirdeti meg, mivel közös örökségünk, közös kincsünk a Biblia. Mindenkor tanulmányoznunk és követnünk kell, de ebben az évben különösen is gondoljunk arra, hogy ez az alapja keresztény életünknek, és mekkora nagy érték az egész emberiség számára. A Szentírás az egész európai kultúra bőséges és el nem apadó forrása. A Biblia a legtöbbször és a legtöbb példányban kinyomtatott könyv, a könyvek könyve. Valamennyi európai kultúra gyökerénél ott a bibliai hagyomány. 2008-ra XVI. Benedek pápa meghirdette Szent Pál apostol jubileumi évét. Ezt az örömünket és igyekezetünket fejezi ki az idei magyarországi Biblia Éve számos programja. Egyházmegyénként külön-külön és evangélikus, valamint református testvéreinkkel együtt is tervezünk közös programokat erre az esztendőre. Az Új esztendő első napján is keresztény reménységünk alapja Jézus ígérete: „Én veletek vagyok minden nap a világ végéig” (Mt 28,20). Adja Isten, hogy a Biblia mindannyiunk számára ma is eleven örökség, egyéni és közösségi életünk megtartója, erőforrása legyen.

Kövessen minket a Facebookon is!