Július 17. szerda, Elek, Endre
Hírek, események 2005. április 5. 14:55

Környezetvédő szervezetek feladatvállalási ajánlásai a következő ciklu

A zöld szervezetek Zalaegerszegen tartott országos találkozójukon fogadták el a 2006 és 2010 közötti időszak elvárásairól szóló 12 pontos dokumentumot.
A társadalmi-gazdasági fejlődés a környezetterhelés és az egészségre ártalmas rizikótényezők csökkentésével valósuljon meg - emelte ki Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek Zalaegerszegen tartott országos találkozója által elfogadott, a 2006 és 2010 közötti időszak elvárásairól szóló 12 pontos dokumentumból. Az elfogadott dokumentum többek között garanciát vár arra, hogy 2006 és 2010 között "Magyarország jelentősen előrelép az ökoszociális piacgazdaság, a fenntartható fejlődés megteremtésében". A szervezetek elvárják, hogy a leendő kormány az "eddiginél jóval nagyobb mértékben támogassa mindazokat a nem anyag- és energiaigényes tevékenységeket, amelyek elősegítik a természeti források megőrzését és nagyobb szennyeződések elkerülését", valamint a természeti rendszerek biológiai kapacitás-növelését és az ökológiai szolgáltatások gyarapodását. Lukács András Levegő MCS A dokumentum szerint a kormányzati kötelezettség-vállalás kiterjesztendő a természeti erőforrások fogyását és a környezeti károkat számításba vevő "zöld GDP" kidolgozására, valamint a nemzeti vagyon megőrzésének és működtetésének elsőbbségére is az új beruházásokkal szemben. Szerintük szükség van az élőtalaj beépítésének és a lakosonkénti szilárd hulladék mennyiségnek évi 15, illetve 5 százalékos csökkentésére, továbbá az egy főre jutó energiafelhasználás legalább 1 százalékos mérséklésére. Ajánlásukban a zöldszervezetek az Espoo-i Egyezmény és minden diplomáciai eszköz alkalmazására hívnak fel minden olyan folyami vagy folyóinkat érintő szomszédos nagyberuházás ellen, amely a vizek életét veszélyeztetné. Ezen kívül szükségesnek tartják, hogy az oltalom alatt álló állami területek, az átalakított és csak természetvédelmi, kezelési feladatokat ellátó nemzeti parki igazgatóságok vagyonkezelésbe kerüljenek, az erdőfelügyeleti feladatok pedig a környezetvédelmi tárcához. A környezet- és természetvédelmi szervezetek garanciát várnak arra is, hogy a vidékfejlesztési, agrár-környezetvédelmi és erdőtelepítési támogatások összege 2010-re elérje az összes agrártámogatás 50 százalékát. A civil szervezetek véleményét tolmácsoló Lukács András szerint feladatvállalásaik mértékétől messze elmarad az állami támogatás és - az EU-ban elvárt gyakorlattal ellentétben - régóta nincs velük rendszeres kapcsolata a kormányzatnak. Ezért is szerepel kötelezettségi ajánlásukban, hogy a leendő miniszterelnök évente találkozzon "a jelen vállalásokat kezdeményező civilszervezetek képviselőivel a vállalások időarányos teljesítésének értékelésére, a további teendők megvitatására". Lukács András elmondta: szeretnék elérni, hogy a parlamenti pártok, s azok miniszterelnök-jelöltjei még a választások előtt írjanak alá nyilatkozatot, miszerint "a fenntartható fejlődés érdekében fognak tevékenykedni". Forrás: greenfo

Kövessen minket a Facebookon is!